Wykaz jednostek badawczych posiadających akredytację OiB oraz obowiązujących:
decyzji MON, zakresów akredytacji OiB, certyfikatów akredytacji OiB, obwieszczeń i dzienników urzędowych Min. Obr. Nar.


Niniejszy serwis nie jest źródłem prawa. Dostępne do przeglądania i przeszukiwania treści zakresów akredytacji zostały opracowane na podstawie stosownych dokumentów normatywnych.
Lp. Nazwa jednostki macierzystej Nazwa jednostki badawczej Decyzja MON Nr Wydania Certyfikat akredytacji OiB Obwieszczenie MON z dnia poz. Dz. Urz. Min. Obr. Nar./ nr zakres akredytacji OiB
Numer SS/WCNJiK Data wydania Numer Ważny do nr/poz. z dnia
1Akademia Marynarki Wojennej Laboratorium Podstaw Techniki 30/WCNJiK 2016-09-01 Wydanie 1 1/MON/2016 2019-08-29 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
2Elbląski Park Technologiczny Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych 45/WCNJiK 2016-10-20 Wydanie 1 52/MON/2016 2019-10-19 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
3Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Laboratorium Mikrobiologiczne 41/WCNJiK 2018-10-04 Wydanie 1 56/2018 |
4Instytut Przemysłu Skórzanego Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska 42/WCNJiK 2018-10-31 Wydanie 2 43/MON/2017 2020-11-27 43/2017 |
5Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Laboratorium Badania Bezzałogowych Systemów Powietrznych 3/WCNJiK 2017-03-21 Wydanie 1 41/MON/2017 2020-04-06 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
6 Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych 6/WCNJiK 2017-06-16 Wydanie 1 8/MON/2017 2020-07-07 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
7 Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej 4/WCNJiK 2017-04-13 Wydanie 2 40/MON/2016 2019-08-08 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
8 Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych 26/WCNJiK 2017-08-14 Wydanie 1 9/MON/2017 2020-09-12 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
9 Laboratorium Implementacji i Interoperacyjności Systemów LINK 30/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 1 39/MON/2018 2021-08-28 39/2018 |
10 Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych 34/WCNJiK 2018-07-24 Wydanie 1 38/MON/2018 2021-08-28 38/2018 |
11 Laboratorium Materiałów Pędnych i Smarów 29/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 2 11/MON/2017 2020-07-07 11/2017 |
12 Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych 25/WCNJiK 2017-08-14 Wydanie 1 10/MON/2017 2020-09-12 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
13 Laboratorium Pomiarów Ciśnienia 7/WCNJiK 2017-06-16 Wydanie 1 7/MON/2017 2020-07-07 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
14 Laboratorium SAR i CSAR 45/WCNJiK 2018-11-08 Wydanie 2 3/MON/2016 2019-07-10 3/2016 |
15 Laboratorium Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego 37/WCNJiK 2018-09-14 Wydanie 2 2/MON/2016 2019-07-10 2/2016 |
16Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Laboratorium Badań Balistycznych 46/WCNJiK 2017-11-28 Wydanie 1 31/MON/2018 2021-01-21 31/2018 |
17 Laboratorium Badań Chemicznych 47/WCNJiK 2018-11-08 Wydanie 3 49/MON/2016 2019-03-15 49/2016 |
18 Laboratorium Badań Metrologicznych 46/WCNJiK 2018-11-08 Wydanie 2 32/MON/2018 2021-01-21 32/2018 |
19Instytut Włókiennictwa Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych 7/WCNJiK 2018-02-13 Wydanie 1 44/MON/2018 2021-03-30 44/2018 |
20 Laboratorium Badań Palności Wyrobów 8/WCNJiK 2018-02-13 Wydanie 1 46/MON/2018 2021-03-30 46/2018 |
21 Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych 9/WCNJiK 2018-02-13 Wydanie 1 45/MON/2018 2021-03-30 45/2018 |
22 Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych 10/WCNJiK 2018-02-13 Wydanie 1 47/MON/2018 2021-03-30 47/2018 |
23J.S. Hamilton Poland S.A. Laboratorium 44WCNJiK 2018-11-06 Wydanie 3 53/MON/2016 2019-10-19 53/2016 |
24JARS Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze 28/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 1 37/MON/2018 2021-08-03 37/2018 |
25Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej 24/WCNJiK 2018-06-13 Wydanie 2 20/MON/2017 2020-07-28 20/2017 |
26 Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych 25/WCNJiK 2018-06-13 Wydanie 2 19/MON/2017 2020-07-28 19/2017 |
27P.P.H.U „Krajewski” Marek Krajewski Krajewski Laboratorium 20/WCNJiK 2017-08-04 Wydanie 1 42/MON/2017 2020-08-28 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
28PIT-RADWAR S.A. Dział Laboratoriów Akredytowanych 27/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 1 54/MON/2018 2021-07-18 54/2018 |
29Politechnika Krakowska Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Wydziału Mechanicznego 38/WCNJiK 2018-09-14 Wydanie 1 55/MON/2018 2021-09-17 55/2018 |
30Przemysłowy Instytut Motoryzacji Laboratorium Badawcze 19/WCNJiK 2018-05-22 Wydanie 1 23/MON/2018 2021-06-04 23/2018 |
31Wojskowa Akademia Techniczna Laboratorium Badawcze Instytutu Optoelektroniki 32/WCNJiK 2016-09-05 Wydanie 1 51/MON/2016 2019-09-04 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
32 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki 45/WCNJiK 2017-11-23 Wydanie 1 28/MON/2017 2020-12-17 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
33 Laboratorium Pojazdów Mechanicznych Wydziału Mechanicznego 29/WCNJiK 2016-07-29 Wydanie 1 50/MON/2016 2019-07-28 2018-05-17 poz. 68 | 2018-05-25
34Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej 33/WCNJiK 2018-07-24 Wydanie 3 16/MON/2017 2020-09-13 16/2017 |
35 Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych 11/WCNJiK 2018-02-13 Wydanie 2 15/MON/2017 2020-09-13 15/2017 |
36 Laboratorium Badawcze Radiometrów 32/WCNJiK 2018-07-24 Wydanie 2 21/MON/2017 2020-09-17 21/2017 |
37Wojskowy Instytut Łączności Laboratorium WIŁ 26/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 3 17/MON/2017 2020-07-24 17/2017 |
38Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Laboratorium Instytutu - Zespół Laboratoriów Badawczych 21/WCNJiK 2018-05-22 Wydanie 3 27/MON/2017 2020-11-05 27/2017 |
39Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Laboratorium Badawcze WITI 40/WCNJiK 2018-09-28 Wydanie 3 4/MON/2016 2019-10-06 4/2016 |
40Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Laboratorium Badań Pojazdów 14/WCNJiK 2018-05-09 Wydanie 1 35/MON/2018 2021-05-12 35/2018 |
41 Laboratorium Badań Pojazdów Gąsienicowych 16/WCNJiK 2018-05-09 Wydanie 1 48/MON/2018 2021-05-12 48/2018 |
42 Laboratorium Inżynierii Materiałowej 15/WCNJiK 2018-05-09 Wydanie 1 36/MON/2018 2021-05-12 36/2018 |
43Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej Laboratorium Badań Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych 43/WCNJiK 2018-10-31 Wydanie 2 29/MON/2017 2020-11-30 29/2017 |
44Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej Laboratorium Badań Żywności 31/WCNJiK 2018-07-10 Wydanie 2 13/MON/2017 2020-07-12 13/2017 |

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 30/WCNJiK/16 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2016-09-01

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 1/MON/2016

Wydanie 1

LABORATORIUM PODSTAW TECHNIKI WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
80-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 2 Broń artyleryjska.

Armaty, w tym morskie
- badania endoskopowe luf armat morskich kaliber 20 mm - 76,2 mmm NO-10-A216:2012
NO-10-A009:2016
"Działa artyleryjskie - Moździerze - Wymagania i badania";
PB-06 wydanie 15.12.2013
"Badanie endoskopowe luf armat morskich kaliber 20 mm - 76,2 mm".
Grupa 9 Przylgnia ratunkowa okrętów podwodnych - oględziny stanu konstrukcji przylgni ratowniczej;
- oględziny stanu spoin konstrukcji (wżery korozyjne);
- pomiar grubości ściśle określonych punktów konstrukcji;
- pomiar chropowatości ściśle określonych punktów konstrukcji;
- pomiar grubości podstawy przylgni w ściśle określonych punktach;
- pomiar średnicy przylgni;
- pomiar tzw. wolnej przestrzeni wokół przylgni;
- pomiar płaskości powierzchni przylgni przy zastosowaniu specjalnego wzorca (pierścienia pomiarowego) lub przyrządu do pomiaru płaskości;
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej i video z pomiarów.
NO-42-A206:2012
„Urządzenia i środki lokalizacji zanurzonego okrętu podwodnego w czasie akcji ratowniczej - Wymagania”;
NO-42-A207:2001
„Okręty podwodne - Przylgnie ratownicze - Wymagania”;
STANAG 1297 “Requirements for NATO Common Rescue Seat”;
PB-01 wyd. 1 z 20.10.2009 „Przylgnia ratownicza okrętów podwodnych”.
Grupa 12 Pancerze i osłony zabezpieczające - badania poligonowe z wykorzystaniem wahadła balistycznego;
- pomiary prędkości pocisku;
- pomiar absorbowanej energii;
- ocena przebijalności.
PN-EN 1523:2000
„Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - metody badań”;
PN-EN 1063:2002
„Szkło w budownictwie, bezpieczne oszklenia, badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku”;
PB-02 wyd. 1 z 20.10.2009 „Badanie kuloodporności”.
Szyby ochronne - pomiary poligonowe;
- pomiary prędkości pocisku;
- ocena przebijalności.
Kamizelki kuloodporne i ochronne - badanie poligonowe wkładów do kamizelek kuloodpornych
i ochronnych;
- ocena przebijalności.
Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych - badanie prawidłowości działania po zanurzeniu w wodzie WT - 687 wydanie 2008 r.
Warunki techniczne na wykonanie i odbiór aparatu ewakuacyjnego dla załóg pojazdów opancerzonych ATE-1.
PB-05 wydania 04.12.2013 r. „Badanie aparatu ATE-1”
Grupa 16 Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 - badanie odporności całkowitej na korozję materiałów i powłok, stosowanych przy wykonywaniu urządzeń przeznaczonych do eksploatacji w atmosferze nasyconej solami;
- badania zdatności urządzenia podczas i/lub po oddziaływaniu deszczu oraz sprawdzenia stopnia ochrony przed przedostawaniem się wody do wnętrza obudowy.
max wielkość badanego wyrobu
0,45×0,8×0,4 m
max masa badanego wyrobu
do 100 kg
NO-06-A107:2005 pkt 4.13, 4.18
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań. Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych”;
PB-03 wyd. 1 z 30.10.2013 „Badanie odporności całkowitej na mgłę solną (morską)”;
PB-04 wydanie 30.10.2013
„Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na opady atmosferyczne (deszcz)”.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 45/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2016-10-20

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 52/MON/2016

Wydanie 1

LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH ELBLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 15 Środki zaopatrzenia żywnościowego, woda do picia Stężenie anionów w wodzie metodą chromatografii jonowej (IC).
Zakres:
Bromki 0,1 ÷ 10,0 mg/l
Chlorki 1,0 ÷ 300,0 mg/l
Fluorki 0,1 ÷ 10,0 mg/l
Azotany 1,0 ÷ 100,0 mg/l
Azotany 0,1 ÷ 10,0 mg/l
Fosforany 0,1 ÷ 10,0 mg/l
Siarczany 1,0 ÷ 300,0 mg/l
PN–EN ISO 10304-1:2009
Przewodność elektryczna właściwa w wodzie metodą konduktometryczną.
Zakres: 50 ÷ 3000 µS/cm
PN–EN 27888:1999
pH w wodzie metodą potencjometryczną.
Zakres: 3 ÷ 10
PN–EN ISO 10523:2012
Stężenie pierwiastków w wodzie metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP–MS).
Zakres:
Wapń 0,1 ÷ 1000 mg/l
Magnez 0,1 ÷ 1000 mg/l
Potas 0,1 ÷ 1000mg/l
Sód 0,1 ÷ 1000 mg/l
Glin 1,0 ÷ 1000 µg/l
Antymon 1,0 ÷ 100 µg/l
Arsen 1,0 ÷ 100 µg/l
Bar 1,0 ÷ 1000 µg/l
Chrom 1,0 ÷ 1000 µg/l
Miedź 1,0 ÷ 1000 µg/l
Żelazo 0,01 ÷ 10,0 mg/l
Ołów 0,02 ÷ 100 µg/l
Mangan 1,0 ÷ 1000 µg/l
Molibden 1,0 ÷ 100 µg/l
Nikiel 0,10 ÷ 100 µg/l
Selen 1,0 ÷ 100 µg/l
Srebro 1,0 ÷ 100 µg/l
Stront 1,0 ÷ 100 µg/l
Uran 1,0 ÷ 100 µg/l
Wanad 1,0 ÷ 100 µg/l
Cynk 0,01 ÷ 10,0 mg/l
Kadm 0,02 ÷ 100 µg/l
Kobalt 1,0 ÷ 100 µg/l
Beryl 1,0 ÷ 100 µg/l
Tal 1,0 ÷ 100 µg/l
Tor 1,0 ÷ 100 µg/l
Cyna 1,0 ÷ 100 µg/l
Bor 10 ÷ 1000 µg/l
PN–EN ISO 17294-2:2006
Stężenie rtęci w wodzie metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP–MS).
Zakres: 0,10 ÷ 2,00 µg/l
PB-01 edycja 2 z dn. 18.09.2015
Stężenie ogólnego węgla organicznego w wodzie metodą spektrometrii w zakresie podczerwieni (OWO).
Zakres: 2,0 ÷ 500 mg/l
PN–EN 1484:1999
Stężenie pestycydów chloroorganicznych w wodzie metodą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC – ECD).
Zakres:
Aldryna 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Alfa-BHC 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Beta-BHC 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Gamma-BHC 0,005 ÷ 0,120 µg/l
4,4’-DDD 0,005 ÷ 0,120 µg/l
4,4’-DDT 0,005 ÷ 0,120 µg/l
4,4’-DDE 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Dieldryna 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Endryna 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Endosulfan alfa (I) 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Heptachlor 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Epoksyd heptachloru 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Pentachloro-benzen 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Heksachloro-benzen 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Cis-chlordan 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Delta-BHC 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Aldehyd endryny 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Trans-chlordan 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Endosulfan beta (II) 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Siarczan endosulfanu 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Keton endryny 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Metoksychlor 0,005 ÷ 0,120 µg/l
Izodryna 0,005 ÷ 0,120 µg/l
PN–EN ISO 6468:2002
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 41/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-10-04

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 56/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE INSTYTUTU BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Lotnicze kamizelki ratunkowe
Spadochron hamujący
Badanie oddziaływania grzybów pleśniowych
Zakres (0-5)
Badanie rozwoju grzybów w wilgotnej atmosferze

Wymiary przestrzeni testowej komory:
Długość 410 mm,
Szerokość 190 mm,
Wysokość 150 mm.
NO-06-A107:2005 pkt. 4.14, 5.17
Zestaw grzybów testowych wg:
PN-EN 60068-2-10:2007
PN-E-04609:1987
Grupa 12 Hełmy bojowe, patrolowe (stalowe
i kompozytowe)
Kamizelki asekuracyjne
Kamizelki kuloodporne
Kamizelki kuloodporne
i ochronne
Kamizelki kuloodporne
i ochronne występujące wyłącznie na wyposażeniu
Wojsk Specjalnych
Kamizelki ratunkowe,
Koła ratunkowe
Kombinezony ochronne sapera
Ubiory bojowe
Ubrania do pracy w wodzie
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
Grupa 17 Namioty techniczne
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 42/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-10-31

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 43/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ PRODUKTÓW, PROCESÓW I ŚRODOWISKA INSTYTUTU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 12 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
wyroby włókiennicze, wyroby barwione
Współczynnik odbicia
R=f (długości fali)
Zakres: (350 - 2100) nm
Metoda spektrofotometryczna
PB - 10.4
wydanie 9 z dn. 17.10.2018 r.
Barwa
Zakres: (350 - 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (ΔE)
Zakres: (350 - 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
Współrzędne chromatyczności (x, y) i współczynnik luminancji świetlnej (ß)
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 20471:2013-07
pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 7.2
pH ekstraktów wodnych
Zakres: 3 - 11
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 3071:2007
Odporność wybarwień na tarcie
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Odporność wybarwień na wodę
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na pranie domowe
Zakres: (40 - 95) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na pot
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na prasowanie
Zakres: (110 - 200) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-X11:2000
Odporność wybarwień na bielenie
Metoda wizualna
PN-EN 20105-N01:2000
Odporność wybarwień na krople wody
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E07:2010
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-D01:2010
Odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną
Zakres: (150 - 210) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-P01:1999
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Zakres: (40 - 50) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Zabrudzenia tkanin towarzyszących
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-A04:2001
Zmiana barwy
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-A05:2000
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
skóra i wyroby skórzane
Zawartość arsenu (As)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Zawartość antymonu (Sb)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-EN ISO 17072-1:2011
Zawartość rtęci (Hg)
Zakres: (0,01 - 300) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS)
Zawartość metali:
Zakres:
Cd - (0,1 - 6000) mg/kg
Co - (0,1 - 30000) mg/kg
Cr - (0,1 - 30000) mg/kg
Cu - (0,02 - 30000) mg/kg
Ni - (0,08 - 30000) mg/kg
Pb - (0,1 - 30000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość arsenu (As)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Zawartość antymonu (Sb)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-EN ISO 17072-2:2011
Zawartość rtęci (Hg)
Zakres: (0,01 - 300) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS)
Zawartość metali:
Zakres:
Cd - (0,1 - 6000) mg/kg
Co - (0,1 - 30000) mg/kg
Cr - (0,1 - 30000) mg/kg
Cu - (0,02 - 30000) mg/kg
Ni - (0,08 - 30000) mg/kg
Pb - (0,1 - 30000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
wyroby włókiennicze
Zawartość formaldehydu
Zakres: (16,0 - 50,0) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 14184-1:2011
Zawartość amin aromatycznych:
- bifenylo-4-amina
- benzydyna
- 4-chloro-o-toluidyna
- 2-naftyloamina
- o-aminoazotoluen
- 5-nitro-o-toluidyna
- 4-chloroanilin
- 4-meoksy-m-fenylenodiamina
- 4,4’-metylenodianilina
- 3,3’-dichlorobenzydyna
- 3,3’-dimetoksybenzydyna
- 3,3’-dimetylobenzydyna
- 4,4’-metylenodi-o-toluidyna
- 6- metoksy-m-toluidyna
- 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4’-oksydianilina
- 4,4’-tiodanilina
- o-toluidyna
- 4-metylo-m-fenylenodiamina
- 2,4,5-trimetyloanilina
- o-anizydyna
- 4-aminoazobenzen
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN 14362-1:2012
z wyłączeniem: p. 7.8.3 i 7.8.4
Obecność i zawartość 4 aminobenzenu redukującego się z barwników azowych
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN 14362-3:2012
Zawartość metali ciężkich
Zakres:
As: (0,008 - 0,200) mg/kg
Pb: (0,2 - 2,0) mg/kg
Cd: (0,1 - 1,0) mg/kg
Cr: (0,5 - 5,0) mg/kg
Co: (0,81 - 5,00) mg/kg
Cu: (0,41 - 5,00) mg/kg
Ni: (0,63 - 5,00) mg/kg
Hg: (0,02 - 0,10) mg/kg
Sb: (0,03 - 5,00) mg/kg
Metoda atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS)
PB - 5.1
wydanie 10 z dn. 10.06.2013 r.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
skóra i wyroby skórzane
Zawartość amin aromatycznych w wyrobach skórzanych:
- 4-aminodifenyl
- benzydyna
- 4-chlorotoluidyna
- 2-naftyloamina
- 4-chloroanilina
- 2,4-diaminoanizol
- 4,4’-diaminodifenylometan
- 3,3’-dichlorobenzydyna
- 3,3’-dimetoksybenzydyna
- 3,3’-dimetylobenzydyna
- 3,3’- dimetylo-4,4’-diaminodifenylometan
- 4-krezydyna
- 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4’-oksydianilina
- 4,4’-tiodianilina
- 2-toluidyna
- 2,4’-diaminotoluen
- 2,4,5-trimetyloanilina
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN ISO 17234-1:2015-07
z wyłączeniem p. A.2.2, A.3 i A.4
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
wyroby włókiennicze, skóry i wyroby skórzane
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)
Zakres: (0,1 - 10) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)
PB - 5.4
wydanie 3 z dn. 30.03.2018 r.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
wyroby z polichlorku winylu
Zawartość ftalanów
- Ftalan dibutylu
- Ftalan benzylobutylu
- Ftalan di-n-oktylu
- Ftalan di-2-etyloheksylu
- Ftalan di-izo-decylu
- Ftalan di-izo-nonylu
Zakres: (0,5 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PB - 3.1
wydanie 4 z dn. 10.06.2013 r.
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
wyroby włókiennicze, wyroby barwione
Współczynnik odbicia
R=f (długości fali)
Zakres: (350 - 2100) nm
Metoda spektrofotometryczna
PB - 10.4
wydanie 9 z dn. 17.10.2018 r.
Barwa
Zakres: (350 - 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (ΔE)
Zakres: (350 - 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
Współrzędne chromatyczności (x, y) i współczynnik luminancji świetlnej (ß)
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 20471:2013-07
pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 7.2
pH ekstraktów wodnych
Zakres: 3 - 11
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 3071:2007
Odporność wybarwień na tarcie
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Odporność wybarwień na wodę
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na pranie domowe
Zakres: (40 - 95) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na pot
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na prasowanie
Zakres: (110 - 200) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-X11:2000
Odporność wybarwień na bielenie
Metoda wizualna
PN-EN 20105-N01:2000
Odporność wybarwień na krople wody
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-E07:2010
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-D01:2010
Odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną
Zakres: (150 - 210) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-P01:1999
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Zakres: (40 - 50) °C
Metoda wizualna
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Zabrudzenia tkanin towarzyszących
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-A04:2001
Zmiana barwy
Zakres: (400 - 700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-A05:2000
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej:
skóra i wyroby skórzane
Zawartość arsenu (As)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Zawartość antymonu (Sb)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-EN ISO 17072-1:2011
Zawartość rtęci (Hg)
Zakres: (0,01 - 300) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS)
Zawartość metali:
Zakres:
Cd - (0,1 - 6000) mg/kg
Co - (0,1 - 30000) mg/kg
Cr - (0,1 - 30000) mg/kg
Cu - (0,02 - 30000) mg/kg
Ni - (0,08 - 30000) mg/kg
Pb - (0,1 - 30000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość arsenu (As)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Zawartość antymonu (Sb)
Zakres: (0,005 - 150) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-EN ISO 17072-2:2011
Zawartość rtęci (Hg)
Zakres: (0,01 - 300) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par (CVAAS)
Zawartość metali:
Zakres:
Cd - (0,1 - 6000) mg/kg
Co - (0,1 - 30000) mg/kg
Cr - (0,1 - 30000) mg/kg
Cu - (0,02 - 30000) mg/kg
Ni - (0,08 - 30000) mg/kg
Pb - (0,1 - 30000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
wyroby włókiennicze
Zawartość formaldehydu
Zakres: (16,0 - 50,0) mg/kg
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 14184-1:2011
Zawartość amin aromatycznych:
- bifenylo-4-amina
- benzydyna
- 4-chloro-o-toluidyna
- 2-naftyloamina
- o-aminoazotoluen
- 5-nitro-o-toluidyna
- 4-chloroanilin
- 4-meoksy-m-fenylenodiamina
- 4,4’-metylenodianilina
- 3,3’-dichlorobenzydyna
- 3,3’-dimetoksybenzydyna
- 3,3’-dimetylobenzydyna
- 4,4’-metylenodi-o-toluidyna
- 6- metoksy-m-toluidyna
- 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4’-oksydianilina
- 4,4’-tiodanilina
- o-toluidyna
- 4-metylo-m-fenylenodiamina
- 2,4,5-trimetyloanilina
- o-anizydyna
- 4-aminoazobenzen
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN 14362-1:2012
z wyłączeniem: p. 7.8.3 i 7.8.4.
Obecność i zawartość 4 aminobenzenu redukującego się z barwników azowych
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN 14362-3:2012
Zawartość metali ciężkich
Zakres:
As: (0,008 - 0,200) mg/kg
Pb: (0,2 - 2,0) mg/kg
Cd: (0,1 - 1,0) mg/kg
Cr: (0,5 - 5,0) mg/kg
Co: (0,81 - 5,00) mg/kg
Cu: (0,41 - 5,00) mg/kg
Ni: (0,63 - 5,00) mg/kg
Hg (0,02 - 0,10) mg/kg
Sb: (0,03 - 5,00) mg/kg
Metoda atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS)
PB - 5.1
wydanie 10 z dn. 10.06.2013 r.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
skóra i wyroby skórzane
Zawartość amin aromatycznych w wyrobach skórzanych:
- 4-aminodifenyl
- benzydyna
- 4-chlorotoluidyna
- 2-naftyloamina
- 4-chloroanilina
- 2,4-diaminoanizol
- 4,4’-diaminodifenylometan
- 3,3’-dichlorobenzydyna
- 3,3’-dimetoksybenzydyna
- 3,3’-dimetylobenzydyna
- 3,3’- dimetylo-4,4’-diaminodifenylometan
- 4-krezydyna
- 4,4’-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4’-oksydianilina
- 4,4’-tiodianilina
- 2-toluidyna
- 2,4’-diaminotoluen
- 2,4,5-trimetyloanilina
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda chromatografii cienkowarstwowej (TLC)
Zakres: (15 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PN-EN ISO 17234-1:2015-07
z wyłączeniem p. A.2.2, A.3 i A.4
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
wyroby włókiennicze, skóry i wyroby skórzane
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)
Zakres: (0,1 - 10) mg/kg
Metoda chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas (GC-MS)
PB - 5.4
wydanie 3 z dn. 30.03.2018 r.
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
wyroby z polichlorku winylu
Zawartość ftalanów
- Ftalan dibutylu
- Ftalan benzylobutylu
- Ftalan di-n-oktylu
- Ftalan di-2-etyloheksylu
- Ftalan di-izo-decylu
- Ftalan di-izo-nonylu,
Zakres: (0,5 - 300) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD)
PB - 3.1
wydanie 4 z dn. 10.06.2013 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 3/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-03-21

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 41/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM BADANIA BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW POWIETRZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 3 Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty. Wyznaczenie prędkości wózka wyrzutni startowej na podstawie przeprowadzonych badań wyrzucania mas skupionych. Procedura badawcza
PB-01/LBBSP, edycja 2
z dnia 17.03.2014 r. „Wyznaczenie prędkości wózka wyrzutni startowej bezzałogowego systemu powietrznego”.
Badanie metodą objętościową zużycia paliwa silnika spalinowego, zabudowanego na samolocie bezzałogowym. Procedura badawcza
PB-02/LBBSP, edycja 2
z dnia 20.03.2014 r. „Wyznaczenie metodą objętościową zużycia paliwa silnika spalinowego, zabudowanego na samolocie bezzałogowym”.
Grupa 17 Bezpilotowe aparaty latające.
Sprzęt specjalistyczny do szkolenia obsługi uzbrojenia przeciwlotniczego i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do zabezpieczenia procesu szkolenia oraz ich komponenty.
Wyznaczenie prędkości wózka wyrzutni startowej na podstawie przeprowadzonych badań wyrzucania mas skupionych. Procedura badawcza
PB-01/LBBSP, edycja 2
z dnia 17.03.2014 r. „Wyznaczenie prędkości wózka wyrzutni startowej bezzałogowego systemu powietrznego”.
Badanie metodą objętościową zużycia paliwa silnika spalinowego, zabudowanego na samolocie bezzałogowym. Procedura badawcza
PB-02/LBBSP, edycja 2
z dnia 20.03.2014 r. „Wyznaczenie metodą objętościową zużycia paliwa silnika spalinowego, zabudowanego na samolocie bezzałogowym”.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 6/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-06-16

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 8/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM BADANIA STANU TECHNICZNEGO WIRNIKOWYCH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Zespoły napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Wielkość uszkodzeń elementów traktu gazowego
w zakresie: 0÷13 mm
Metoda wizualna – endoskopowa
Procedura badawcza PB7-1, edycja 8 z dn. 01.08.2016 r.
Obecność i identyfikacja uszkodzeń elementów wirnikowych maszyn przepływowych
w zakresie: 0÷140 mm
Metoda wizualna – endoskopowa
Procedura badawcza PB7-2, edycja 8 z dn. 01.08.2016 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 4/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-04-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 40/MON/2016

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ URZĄDZEŃ RADAROWYCH I TECHNIKI LOTNICZEJ INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 5 Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego.
Stacje radiolokacyjne do wykrywania celów.
Stacje radiolokacyjne metrologiczne.
Stacje radiolokacyjne do pomiaru prędkości pocisków.
Urządzenia do naprowadzania rakiet i podświetlania celów i ich komponenty.
Urządzenia dowodzenia i ich komponenty działające w oparciu o informację uzyskaną z urządzeń wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/ naziemnych.
Urządzenia kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej i ich komponenty.
Urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/ naziemnych w zakresie dostępnego widma fal EM i ich komponenty.
Zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem artylerii.
Charakterystyki wykrywania radaru. P-01/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie charakterystyki wykrywania radaru”.
Dokładność pomiaru współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów przez urządzenia radarowe. P-02/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie dokładności określania współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów powietrznych”.
Współpraca urządzeń radarowych z obiektami zewnętrznymi. P-03/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenia możliwości współpracy radaru z obiektami zewnętrznymi”.
Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemowych. P-04/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemu dowodzenia i/lub kierowania”.
Wyznaczanie kątów zakrycia w miejscu stania radaru. P-05/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Wyznaczanie kątów zakrycia”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu kontrolno-diagnostycznego urządzenia. P-06/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r
„Sprawdzenie systemu kontrolno-diagnostycznego”.
Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji technicznej urządzenia. P-07/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie dokumentacji technicznej”.
Czas rozwijania i zwijania urządzenia. P-08/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie czasu rozwijania i zwijania urządzenia”.
Sprawdzenie możliwości wykrywania śmigłowców w zawisie. P-12/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie wykrywania śmigłowców w zawisie”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu nawigacji i orientowania. P-13/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie systemu nawigacji i orientowania”.
Sprawdzenie dokładności określania przez radar współrzędnych położenia aktywnych stanowisk ogniowych oraz miejsc upadku pocisków. P-14/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie dokładności określania przez radar współrzędnych położenia aktywnych stanowisk ogniowych oraz miejsc upadku pocisków”.
Grupa 9 Radary nawigacyjne Sprawdzenie poprawności działania systemu nawigacji i orientowania. P-13/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie systemu nawigacji i orientowania”.
Grupa 10 Lotnicze kamizelki ratunkowe Sprawdzenie konstrukcji oraz badania funkcjonalne. P-09/LBURiTL, Edycja nr 1 z dnia 06.10.2015 r.
„Sprawdzenie konstrukcji oraz badania funkcjonalne kamizelki”.
Grupa 11 Radary stacjonarne.
Radary przewoźne.
Radary mobilne.
Wyposażenie samolotów An-28 „BRYZA”-1R.
Stacje rozpoznania naziemnych systemów radiolokacyjnych szczebla taktycznego „BREŃ-2-2”.
Stacje rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych „GUNICA”.
Wyposażenie śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego – „PROCJON”.
Taktyczne radary rozpoznania pola walki.
Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające pasma UKF „PRZEBIŚNIEG”.
Zestawy analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych – „NELS”.
Zestawy do lokalizacji, wykrywania i śledzenia celów stanowiące wyposażenie taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego.
Charakterystyki wykrywania radaru. P-01/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie charakterystyki wykrywania radaru”.
Dokładność pomiaru współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów przez urządzenia radarowe. P-02/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie dokładności określania współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów powietrznych”.
Współpraca urządzeń radarowych z obiektami zewnętrznymi. P-03/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenia możliwości współpracy radaru z obiektami zewnętrznymi”.
Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemowych. P-04/LBURiTL, Edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r
„Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemu dowodzenia i/lub kierowania”.
Wyznaczanie kątów zakrycia w miejscu stania radaru. P-05/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Wyznaczanie kątów zakrycia”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu kontrolno-diagnostycznego urządzenia. P-06/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie systemu kontrolno-diagnostycznego”.
Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji technicznej urządzenia. P-07/LBURiTL, edycja nr 1 dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie dokumentacji technicznej”.
Czas rozwijania i zwijania urządzenia. P-08/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie czasu rozwijania i zwijania urządzenia”.
Sprawdzenie możliwości wykrywania śmigłowców w zawisie. P-12/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie wykrywania śmigłowców w zawisie”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu nawigacji i orientowania. P-13/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie systemu nawigacji i orientowania”.
Sprawdzenie dokładności określania przez radar współrzędnych położenia aktywnych stanowisk ogniowych oraz miejsc upadku pocisków. P-14/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie dokładności określania przez radar współrzędnych położenia aktywnych stanowisk ogniowych oraz miejsc upadku pocisków”.
Grupa 12 Kamizelki asekuracyjne Sprawdzenia funkcjonalne. P-10/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 06.10.2015 r
„Sprawdzenie funkcjonalne kamizelki ewakuacyjnej”.
Sprawdzenie prawdopodobieństwa poprawnej pracy. P-11/LBURiTL, edycja nr 1
z dnia 06.10.2015 r.
„Sprawdzenie prawdopodobieństwa poprawnej pracy kamizelki ewakuacyjnej”.
Grupa 16 Urządzenia identyfikacji- interrogator IFF.
Urządzenia identyfikacji- transponder IFF.
Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk.
Charakterystyki wykrywania radaru. P-01/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie charakterystyki wykrywania radaru”.
Dokładność pomiaru współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów przez urządzenia radarowe. P-02/LBURiTL, Edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie dokładności określania współrzędnych oraz zdolności rozróżniania obiektów powietrznych”.
Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemowych. P-04/LBURiTL, edycja nr 1
z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemu dowodzenia i/lub kierowania”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu kontrolno-diagnostycznego urządzenia. P-06/LBURiTL, edycja nr 1 dnia 10.02.2014 r
„Sprawdzenie systemu kontrolno-diagnostycznego”.
Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji technicznej urządzenia. P-07/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie dokumentacji technicznej”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu nawigacji i orientowania P-13/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie systemu nawigacji i orientowania”.
Grupa 17 Mobilne stanowiska dowodzenia Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemowych. P-04/LBURiTL, Edycja nr 1 z dnia 18.02.2013 r.
„Sprawdzenie funkcji oprogramowania obiektów systemu dowodzenia i/lub kierowania”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu kontrolno-diagnostycznego urządzenia. P-06/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie systemu kontrolno-diagnostycznego”.
Sprawdzenie poprawności opracowania dokumentacji technicznej urządzenia. P-07/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie dokumentacji technicznej”.
Czas rozwijania i zwijania urządzenia. P-08/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 10.02.2014 r.
„Sprawdzenie czasu rozwijania i zwijania urządzenia”.
Sprawdzenie poprawności działania systemu nawigacji i orientowania. P-13/LBURiTL, edycja nr 1 z dnia 19.12.2016 r.
„Sprawdzenie systemu nawigacji i orientowania”.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 26 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-08-14

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 9/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI SYSTEMÓW TRIBOLOGICZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Instalacja hydrauliczna, olejowa.
Przekładnie główne, pośredniczące, tylne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych.
Układy transmisji napędu - skrzynki napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych.
Zespoły napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych
Zawartość pierwiastków, w produktach zużywania, gromadzących się w cieczy roboczej, metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z wirującą elektrodą dyskową:
- Ag, Al, B, Cr – w zakresie: 1÷500 ppm;
- Ni, Pb – w zakresie: 2÷500 ppm;
- V – w zakresie 3÷500 ppm;
- Cu, Fe, Mg, Si, Ti w zakresie: 1÷900 ppm;
- Ca, Zn – w zakresie: 2÷900 ppm;
- Mo, Sn – w zakresie: 3÷900 ppm;
- P – w zakresie: 30÷900 ppm;
- Ba – w zakresie: 50÷900 ppm;
- Na – w zakresie: 1÷200 ppm
Procedura badawcza
PB-34-01, edycja 8
z dnia 30.04.2014 r.
Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w produktach zużywania gromadzących się w cieczy roboczej metodą optycznej spektrometrii emisyjnej.
ASTM D 6595:2017
Zawartość pierwiastków, w produktach zużywania, gromadzących się w cieczy roboczej, metodą optycznej spektrometrii fluorescencyjnej rentgenowskiej z dyspersją:
- Mn – w zakresie: 5÷500 ppm;
- Mo – w zakresie: 30÷500 ppm;
- Sn, V – w zakresie: 50÷500 ppm;
- Cu, Fe – w zakresie: 5÷900 ppm;
- Ni, Pb – w zakresie: 10÷900 ppm;
- Cr – w zakresie: 50÷900 ppm;
- Cd – w zakresie: 75÷900 ppm;
- Ti – w zakresie: 100÷900 ppm;
- Zn – w zakresie: 30÷1500 ppm;
- P – w zakresie: 300÷1500 ppm;
- Ca – w zakresie: 75÷4500 ppm
Procedura badawcza
PB-34-02, edycja 11
z dnia 07.11.2014 r.
Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w produktach zużywania gromadzących się w cieczy roboczej metodą optycznej spektrometrii fluorescencyjnej rentgenowskiej z dyspersją energii (ED XRF).
Liczba cząstek zużycia o średnicy >5 µm (DL) oraz o średnicy ≤5µm (DS) oznaczana metodą ferrograficzną w zakresie: 1÷1000
Ilość cząstek zużycia oznaczana metodą mikroskopową w zakresie: brak, mała, średnia, duża oraz identyfikacja cząstek zużycia
Procedura badawcza
PB-34-03, edycja 9
z dnia 08.07.2015 r.
Wyznaczanie parametrów charakteryzujących produkty zużycia gromadzące się w cieczach roboczych metodą ferrograficzną.
Rozmiar i liczba cząstek (skład granulometryczny), klasa czystości
Zakres analityczny:
- dla kalibracji ISO 4402 rozmiary cząstek: 1÷100 µm;
- dla kalibracji ISO 11171 rozmiary cząstek: 4÷70 µm;
Stężenie: 1÷24000 cząstek/ml
Procedura badawcza
PB-34-04, edycja 8
z dnia 30.04.2014 r.
Określanie liczby i wielkości cząstek (skład granulometryczny) i klasy czystości cieczy roboczych za pomocą automatycznego licznika cząstek.
Gęstość
Zakres: 750,0÷1100,0 kg/m3
Metoda oscylacyjna
PN-EN ISO 12185:2002
ASTM D 4052-16
Grupa 11 Lepkość kinematyczna
Zakres: 3,000÷105,0 mm2/s
Metoda kapilarna
ASTM D 7279:2016
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 30/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 39/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM IMPLEMENTACJI I INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW LINK INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 16 Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk. Charakterystyki zgodności protokołów ze standardami: NATO Link 1; Link 11A, Link 11B; Link 16; JREAP A, JREAP B, JREAP C; SIMPLE; ATDL1. Procedura Badawcza nr PB-16-01 ed. 1 z dnia 01.09.2008 r.
„Ocena interoperacyjności międzysystemowej systemów Link w zakresie jednolitości zobrazowania.”
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 34/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-24

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 38/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM MATERIAŁOWYCH BADAŃ KONSTRUKCJI LOTNICZYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Zespół napędowy Jakość warstwy aliterowanej turbinowych łopatek silników lotniczych - naziemne badania laboratoryjne - badania metalograficzne. PROCEDURA BADAWCZA
Nr PB-36-PML-10 ed. 1 z dnia 16.07.2009 r.
„Ocena jakości warstw aliterowanych turbinowych łopatek silników lotniczych.”
METODYKA BADAWCZA
Nr MB-1/PML-alit,
METODYKA BADAWCZA
Nr MB-2/PML-alit
Wyroby gumowe i teflonowe Właściwości wytrzymałościowe gumy przy rozciąganiu w warunkach:
Obciążenie do 10 kN
Wydłużenie do 1000%
PN-ISO 37:2007/AC1:2008 PROCEDURA BADAWCZA
Nr PB-33-1-06 ed. 3 z dnia 28.05.2018 r.
„Badanie właściwości wytrzymałościowych gumy przy rozciąganiu”
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 29/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 11/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-163 Warszawa, ul. Ostroroga 35A

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 13 Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych Barwa w skali Hazena
Metoda wizualna
PN-C-04534-01:1981
Działanie korodujące na miedź
Metoda wizualna
ASTM D 130-12
PN-EN ISO 2160:2004
ASTM D 4048-16ԑ1
Działanie na gumę piór wycieraków WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Działanie na gumę uszczelek szyby
Działanie na powłoki lakierowe
Metoda wizualna
Działanie na uszczelnienia gumowe PN-C-40005:2002
Gęstość
Metoda areometryczna
PN-C-04504:1992
Gęstość
Metoda oscylacyjna
ASTM D 4052-16
PN-EN ISO 12185:2002
Granice temperatur wrzenia
Metoda destylacyjna
NO-91-A264:2011
PN-C-04512:1988
Indeks cetanowy
(z obliczeń)
PN-EN ISO 4264:2010
PN-EN ISO 4264:2010/A1:2013-07
Kwasowość
Metoda miareczkowa
PN-EN 15491:2009
Lepkość kinematyczna
Metoda kapilarna
ASTM D 445-17a
ASTM D 2532-17
PN-EN ISO 3104:2004
PN-C-40005:2002
Liczba jodowa
Metoda miareczkowa
PN-EN 14111:2004
Liczba kwasowa
Metoda miareczkowa
ASTM D 974-14ԑ2
ASTM D 3242-11 (2017)
PN-EN 14104:2004
NO-91-A264:2011
Liczba kwasowa
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN-C-04049:1988
Mieszalność
Metoda wizualna
PN-C-40005:2002
Mieszalność z wodą twardą
Metoda wizualna
PN-C-40008-12:2000
Mokry punkt wrzenia
Metoda destylacyjna
PN-C-40005:2002
Napięcie powierzchniowe
Metoda stalagmometryczna
PN-C-04809:1990
Oddziaływanie korozyjne na odlewnicze stopy aluminium
Metoda wagowa
Metoda wizualna
PN-C-40008-08:1993
PN-C-40008-08:1993/Az1:2000
Oddziaływanie z wodą
Metoda wizualna
ASTM D 1094-07 (2013)
Odparowalność
Metoda wagowa
PN-C-40005:2002
Odporność na działanie wody
Metoda wizualna
Odporność na pienienie
Metoda wizualna
ASTM D 892-13ԑ1
PN-ISO 6247:2009
PN-C-40008-06:1993
PN-C-40008-06 :1993/Az1:2000
Odporność na utlenianie
Metoda ciśnieniowa
ASTM D 942-15
PN-C-04143:1956
Odporność na utlenianie
Metoda wagowa
PN-C-40005:2002
PN-EN ISO 12205:2011
Odporność na wymywanie wodą
Metoda wagowa
ASTM D 1264-16
PN-ISO 11009:2011
PN-C-04099:1985
Penetracja
Metoda penetracji stożkiem
ASTM D 217-10
PN-ISO 2137:2011
ASTM D 1403-10
ASTM D 7342-15
PN-C-04133:1988
pH
Metoda potencjometryczna
NO-91-A264:2011
PN-C-04963:1989
PN-C-40005:2002
PN-C-40008-04:1992
Płynność
Metoda wizualna
WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Pobieranie próbek PN-EN ISO 3170:2006
PN-A-79527:2004 z wył. p. 5
Popiół siarczanowy
Metoda wagowa
PN-ISO 3987:2014-05
Pozostałość po koksowaniu
Metoda wagowa
PN-EN ISO 10370:2014-12
Pozostałość po odparowaniu
Metoda wagowa
PN-EN 15691:2010
Pozostałość po spopieleniu
Metoda wagowa
PN-EN ISO 6245:2008
PN-C-40008-02:1992
Przewodność elektryczna
Metoda konduktometryczna
ASTM D 2624-15
Rezerwa alkaliczna
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN-C-40008-05:1993
Skład frakcyjny
Metoda destylacyjna
ASTM D 86-17
PN-EN ISO 3405:2012
Skład grupowy (FIA)
Metoda chromatografii żelowej
ASTM D 1319-15
PN-EN 15553:2009
Smarność
Metoda BOCLE
ASTM D 5001-10 (2014)
Stabilność oksydacyjna
Metoda konduktometryczna
PN-EN 14112:2016-10
PN-EN 15751:2014-05
Stabilność po magazynowaniu w dodatnich i ujemnych temperaturach
Metoda wizualna
PN-C-40008-13:2000
Stabilność termiczna
Metoda JFTOT
ASTM D 3241-17a
Stabilność termiczna i chemiczna
Metoda destylacyjna
PN-C-40005:2002
Stan opakowań
Metoda wizualna
PN-C-40005:2002
PN-C-40007:2000
WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Temperatura kroplenia
Metoda wizualna
ASTM D 2265-15
PN-ISO 6299:2009
Temperatura krystalizacji
Metoda optyczna
PN-C-40008-10:1993
Temperatura krystalizacji
Metoda wizualna
ASTM D 2386-15ԑ1
Temperatura mętnienia
Metoda optyczna
ASTM D 2500-16b
PN-ISO 3015:1997
Temperatura płynięcia
Metoda optyczna
ASTM D 97-16
PN-ISO 3016:2005
Temperatura wrzenia
Metoda destylacyjna
PN-C-40005:2002
PN-C-40008-03:1992
Temperatura zablokowania zimnego filtru
Metoda optyczna
PN-EN 116:2015-09
Temperatura zapłonu
Metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592:2008
Temperatura zapłonu
Metoda równowagowa w tyglu zamkniętym
PN-EN ISO 3679:2015-04
Temperatura zapłonu
Metoda tygla zamkniętego TAG
ASTM D 56-16a
Temperatura zapłonu
Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa
PN-EN ISO 2719:2016-08
Test Doctora
Metoda wizualna
ASTM D 4952-12 (2017)
Wartość opałowa (z obliczeń) ASTM D 3338-09M (2014)ԑ2
Właściwości eksploatacyjne na stanowisku badawczym PN-C-40008-09:1993
PN-C-40008-09:1993/Az1:2000
PN-C-40005:2002
Właściwości eksploatacyjne w warunkach rzeczywistych WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Właściwości korozyjne
Metoda wagowa
PN-C-40005:2002
Właściwości korozyjne w naczyniu szklanym
Metoda wagowa
PN-C-40008-07:1993
PN-C-40008-07:1993/Az1:2000
Własności smarne
Metoda HFRR
PN-EN ISO 12156-1:2008
Właściwości smarne i przeciwzużyciowe
Metoda na aparacie czterokulowym
MB-MPS-002:2002
PN-C-04147:1976
Wpływ na widoczność w temperaturze ujemnej
Metoda wizualna
WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Wskaźnik wydzielania wody
Metoda optyczna
ASTM D 3948-14
Wydzielanie oleju
Metoda wagowa
ASTM D 6184-17
PN-V-04047:2002
Wydzielanie wody
Metoda wizualna
PN-ISO 6614:2010
Wygląd i płynność w niskiej temperaturze
Metoda wizualna
PN-C-40005:2002
Wygląd zewnętrzny
Metoda wizualna
ASTM D 4176-04 (2014)
PN-EN 15769:2010
PN-C-40005:2002
NO-91-A258-1:2011
MB-MPS-028:2002
NO-91-A264:2011
NO-91-A235:2007
NO-91-A235:2007/A1:2012 p. 4
NO-91-A219:2007
NO-91-A219:2007/A1:2009 p. 4
PN-C-40007:2000
WT-ITS/2/94-ZLG wydanie 12
Wysokość niekopcącego płomienia
Metoda wizualna
ASTM D 1322-15ԑ1
Zawartość chlorków
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
PN-EN 15484:2009
Zawartość dodatku przeciwkorozyjno-smarnościowego
Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni
NO-91-A258-1:2011
Zawartość dodatku zapobiegającego krystalizacji wody
Metoda refraktometryczna
ASTM D 5006-11 (2016)
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych i estru metylowego kwasu linolenowego
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
PN-EN 14103:2012
Zawartość FAME
Metoda spektrofotometrii w zakresie podczerwieni
PN-EN 14078:2014-06
Zawartość fosforu
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN 15487:2009
Zawartość glikolu
Metoda miareczkowa
NO-91-A264:2011
Zawartość metali
Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej
(ICP-OES)
PN-EN 14107:2004
PN-EN 14538:2008
Zawartość miedzi
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)
PN-EN 15488:2009
Zawartość naftalenów
Metoda spektrofotometryczna
ASTM D 1840-07 (2017)
Zawartość osadów
Metoda objętościowa
PN-C-04087:1989
Zawartość osadów
Metoda wagowa
PN-C-04178:1991
Zawartość potasu
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-EN 14109:2004
Zawartość siarki
Metoda fluorescencji w nadfiolecie
PN-EN ISO 20846:2012
ASTM D 5453-16ԑ1
PN-EN 15486:2009
Zawartość siarki merkaptanowej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
ASTM D 3227-16
Zawartość sodu
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
PN-EN 14108:2004
Zawartość wody
Metoda miareczkowania kulometrycznego
PN-EN ISO 12937:2005
PN-EN 15489:2009
Zawartość wody
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
NO-91-A264:2011
PN-C-04959:1981
PN-C-40008-11:1994
PN-ISO 760:2001
Zawartość wody i osadów
Metoda objętościowa
ASTM D 2709-16
Zawartość etanolu i wyższych alkoholi, metanolu i innych zanieczyszczeń
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
PN-EN 15721:2013-10
Zawartość zanieczyszczeń
Metoda wagowa
PN-EN 12662:2014-05
PN-EN 12662:2009
ASTM D 5452-12
Zawartość żywic obecnych
Metoda wagowa
ASTM D 381-12 (2017)
PN-EN ISO 6246:2001
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 25/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-08-14

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 10/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM NARAŻEŃ MECHANICZNYCH I KLIMATYCZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupy: 1 ÷ 5, 7 ÷ 17 Urządzenia techniczne o masie do 400 kg Wpływ drgań sinusoidalnych o częstotliwości 5÷2000Hz;
Przyśpieszenie w zakresie 1÷45 g
NO-06-A107:2005
p. 2.3, 2.7, 2.12, 3.2.15, 3.2.16
Wpływ szerokopasmowych drgań losowych o częstotliwości 20÷2000 Hz NO-06-A107:2005
p. 2.4, 2.8
Urządzenia techniczne o masie do 120 kg Wpływ wielokrotnych udarów mechanicznych 1÷110 000 udarów; Przyspieszenie udaru w zakresie: 8÷40 g NO-06-A107:2005
p. 2.5, 2.9, 2.10, 3.4.5, 3.4.6
Urządzenia techniczne o wymiarach maksymalnych 1900×900×900 mm Wpływ zmian ciśnienia w zakresie: 1÷1120 hPa NO-06-A107:2005
p. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4
Wpływ zmian temperatury w zakresie:
-60÷+100°C
NO-06-A107:2005
p. 4.2, 4.3, 4.5.3, 4.5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
Wpływ zmian wilgotności w zakresie: 10÷98 % NO-06-A107:2005
p. 4.4, 4.10, 5.10, 5.12
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 7/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-06-16

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 7/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM POMIARÓW CIŚNIENIA INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Instalacje odbioru ciśnień powietrznych Ciśnienie w zakresie:
- 0,1 ÷ 250 MPa
Szczelność w zakresie:
- 0,1 ÷ 250 MPa
Procedura badawcza nr PB-43-03-04, edycja nr 2 z dnia 14.11.2006 r.
„Pomiar ciśnienia i badanie szczelności w zbiornikach zamkniętych.”
Badanie ciśnieniomierzy sprężynowych w zakresie:
1. wymagań metrologicznych:
- płynność ruchu wskazówki
2. wymagań konstrukcyjnych:
- główne wymiary w zakresie:
0 ÷ 150 mm
- przesłanianie kresek podziałki
Procedura badawcza PB-43-05, edycja 2 z dnia 20.11.2012 r.
„Badania ciśnieniomierzy sprężynowych.”
Centrale aerodynamiczne zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych
Specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe śmigłowców Wojsk Lądowych
Badanie właściwości metrologicznych ciśnieniomierzy sprężynowych kontrolnych i zwykłych, central aerodynamicznych, wysokościomierzy, prędkościomierzy, machometrów i wariometrów
Badane parametry:
- ciśnienie absolutne w zakresie:
0,0008 ÷ 7 MPa
- ciśnienie względne pod- i nadciśnienie (gaz) w zakresie:
- 0,1 ÷ 7 MPa
- ciśnienie względne nadciśnienie (olej) w zakresie:
0,1 ÷ 250 MPa
Procedura pomiarowa PP-43-01,
edycja 3 z dnia 21.03.2011 r.
„Ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne.”
Procedura pomiarowa PP-43-02,
edycja 3 z dnia 21.03.2011 r.
„Ciśnieniomierze sprężynowe zwykłe.”
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 45/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-11-08

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 3/MON/2016

Wydanie 2

LABORATORIUM SAR I CSAR INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 10 Radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa - zgodność identyfikatora ID
- treść słowa cyfrowego
- moc wyjściowa
- rodzaj protokołu
- praca w opcjach TEST i REAL
PROCEDURA BADAWCZA NR PB-01
Pomiar parametrów elektrycznych radiobikonów testerem 406 Beacon Tester BT100A (z zastosowaniem połączenia bezpośredniego)
Edycja 1, wersja 00 z dn. 02.04.2010 r.

PROCEDURA BADAWCZA NR PB-02
Pomiar parametrów radiobikonów testerem 406 Beacon Tester BT100A (z zastosowaniem połączenia radiowego)
Edycja 1, wersja 00 z dn. 02.04.2010 r.

PROCEDURA BADAWCZA NR PB-03
Badanie radiobikonu w zakresie treści słowa cyfrowego 406 MHz testerem 12-406-7 (z zastosowaniem połączenia bezpośredniego)
Edycja 1, wersja 00 z dn. 02.04.2010 r.

PROCEDURA BADAWCZA NR PB-04
Badanie radiobikonu w zakresie treści słowa cyfrowego 406 MHz testerem 12-406-7 (z zastosowaniem połączenia radiowego)
Edycja 1, wersja 01 z dn. 08.02.2011 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 37/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-09-14

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 2/MON/2016

Wydanie 2

LABORATORIUM UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 1 Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) Badania:
- prędkości początkowej;
- prędkości w wybranej odległości;
- prędkości maksymalnej.
Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013
Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych
Grupa 2 Przeciwlotnicze karabiny maszynowe, zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe i ich komponenty Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013.
Działka lotnicze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych
Grupa 3 Amunicja lotnicza kalibru do 30 mm Badania:
- prędkości początkowej;
- prędkości w wybranej odległości;
- prędkości maksymalnej;
- ciśnienia maksymalnego gazów prochowych;
- skupienia pocisków na tarczy;
- długości, średnicy i masy;
- stabilizacji na torze lotu;
- stabilizacji na torze lotu w wymaganej odległości;
- czasu lotu na określoną odległość;
- czasu palenia się smugacza na torze lotu;
- przebijalności pocisków;
- fragmentacji pocisków;
- czasu balistycznego;
- niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej;
- cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań;
- siła wyciągania pocisku z łuski;
- hermetyczność.
Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-03 „Pomiar ciśnienia maksymalnego gazów prochowych”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-04 „Pomiar skupienia pocisków na tarczy”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-11 „Pomiary wielkości geometrycznych i masy. Identyfikacja cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-12 „Sprawdzenie stabilizacji pocisku na torze lotu w wymaganej odległości”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-13 „Pomiar czasu lotu pocisku na określoną odległość metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-14 „Pomiar czasu palenia się smugacza na torze lotu”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-15 „Sprawdzenie przebijalności pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-16 „Sprawdzenie fragmentacji pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-17 „Pomiar czasu balistycznego pocisku w lufie balistycznej ciśnieniowej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-18 „Sprawdzenie niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-19 „Pomiar siły wyciągania pocisku z łuski”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-20 „Sprawdzenie hermetyczności naboi”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Amunicja do broni strzeleckiej
Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego
Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych
Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych Badania:
- prędkości początkowej;
- prędkości w wybranej odległości;
- prędkości maksymalnej;
- ciągu silników rakietowych;
- impulsu całkowitego;
- czasu pracy;
- ciśnienia maksymalnego gazów prochowych;
- skupienia pocisków na tarczy;
- długości, średnicy i masy;
- stabilizacji na torze lotu;
- stabilizacji na torze lotu w wymaganej odległości;
- czasu lotu na określoną odległość;
- czasu palenia się smugacza na torze lotu;
- przebijalności pocisków;
- fragmentacji pocisków;
- czasu balistycznego;
- niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej;
- cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań;
- siła wyciągania pocisku z łuski;
- hermetyczność.
Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-02 „Pomiar ciągu silników rakietowych na paliwo stałe za pomocą czujników piezoelektrycznych”
edycja 1 z dn. 31.08.2009.
Procedura badawcza nr PB-14-03 „Pomiar ciśnienia maksymalnego gazów prochowych”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-04 „Pomiar skupienia pocisków na tarczy”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-11 „Pomiary wielkości geometrycznych i masy. Identyfikacja cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-12 „Sprawdzenie stabilizacji pocisku na torze lotu w wymaganej odległości”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-13 „Pomiar czasu lotu pocisku na określoną odległość metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-14 „Pomiar czasu palenia się smugacza na torze lotu”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-15 „Sprawdzenie przebijalności pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-16 „Sprawdzenie fragmentacji pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-17 „Pomiar czasu balistycznego pocisku w lufie balistycznej ciśnieniowej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-18 „Sprawdzenie niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-19 „Pomiar siły wyciągania pocisku z łuski”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-20 „Sprawdzenie hermetyczności naboi”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych
Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego
Amunicja do uzbrojenia lądowego
Amunicja artyleryjska i moździerzowa
Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy
Amunicja czołgowa
Amunicja rakietowa
Naboje do armat salutacyjnych
Amunicja do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponenty
Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty
Grupa 4 Wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponenty Badania:
- kąta podniesienia;
- przerwy czasowej pomiędzy odpaleniami ICP;
- zdalnego sterowania startem poszczególnych ICP z WICP;
- masy elementów WICP;
- długości elementów WICP;
- odporności antykorozyjnych powłok ochronnych elementów WICP na oddziaływanie gazów wypływających ze startujących silników ICP;
- czasu przygotowania ZICP do użycia;
- zabezpieczenia aparatury sterowania odpaleniem przed niekontrolowanym odpaleniem ICP;
- dokonywania sprawdzeń i prób układów wyrzutni za pomocą aparatury sterowania odpaleniem w zakresie zachowania warunków bezpieczeństwa;
- obecności rozwiązań konstrukcyjnych, które zapobiegają nieprawidłowemu zamontowaniu i włączeniu elementów WICP;
- sposobu mocowania WICP do pokładu okrętu wg instrukcji użytkowania.
Procedura badawcza nr PB-14-05 „Badania WICP. Sprawdzenia: możliwości odpalenia serii dwóch ICP, przerwy czasowej pomiędzy odpaleniami ICP, możliwości zmiany kąta podniesienia, zdalnego sposobu sterowania startem poszczególnych ICP, masy i gabarytów elementów WICP”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Procedura badawcza nr PB-14-06 „Badanie WICP. Sprawdzenie odporności elementów WICP na oddziaływanie gazów ICP”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Procedura badawcza nr PB-14-07 „Badanie ZICP. Sprawdzenie czasu przygotowania ZICP do użycia”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Procedura badawcza nr PB-14-08 „Badanie WICP. Sprawdzenia: zabezpieczenia aparatury sterowania odpaleniem przed niekontrolowanym odpaleniem ICP i możliwości dokonywania sprawdzeń i prób układów wyrzutni za pomocą aparatury sterowania odpaleniem w zakresie zachowania warunków bezpieczeństwa”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Procedura badawcza nr PB-14-09 „Badanie WICP. Sprawdzenie rozwiązań konstrukcyjnych elementów WICP zapobiegających ich nieprawidłowemu zmontowaniu i włączeniu”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Procedura badawcza nr PB-14-10 „Badanie WICP. Sprawdzenie sposobu mocowania WICP do pokładu okrętu MW wg instrukcji użytkowania”
edycja 1 z dn. 26.02.2014.
Pociski kierowane w tym przeciwpancerne Badania:
- prędkości początkowej;
- prędkości w wybranej odległości;
- prędkości maksymalnej;
- ciągu silników rakietowych;
- impulsu całkowitego;
- czasu pracy;
- długości, średnicy i masy;
- stabilizacji na torze lotu;
- stabilizacji na torze lotu w wymaganej odległości;
- czasu lotu na określoną odległość;
- czasu palenia się smugacza na torze lotu;
- przebijalności pocisków;
- fragmentacji pocisków;
- czasu balistycznego;
- niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej;
- cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań.
- siła wyciągania pocisku z łuski;
- hermetyczność.
Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-02 „Pomiar ciągu silników rakietowych na paliwo stałe za pomocą czujników piezoelektrycznych”
edycja 1 z dn. 31.08.2009.
Procedura badawcza nr PB-14-11 „Pomiary wielkości geometrycznych i masy. Identyfikacja cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-12 „Sprawdzenie stabilizacji pocisku na torze lotu w wymaganej odległości”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-13 „Pomiar czasu lotu pocisku na określoną odległość metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-14 „Pomiar czasu palenia się smugacza na torze lotu”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-15 „Sprawdzenie przebijalności pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-16 „Sprawdzenie fragmentacji pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-17 „Pomiar czasu balistycznego pocisku w lufie balistycznej ciśnieniowej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-18 „Sprawdzenie niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-19 „Pomiar siły wyciągania pocisku z łuski”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-20 „Sprawdzenie hermetyczności naboi”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe i ich komponenty
Amunicja i rakiety do przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i rakietowych
Rakiety przeciwlotnicze i ich komponenty
Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia
Grupa 10 Lotnicze środki bojowe Badania:
- prędkości początkowej;
- prędkości w wybranej odległości;
- prędkości maksymalnej;
- ciągu silników rakietowych;
- impulsu całkowitego;
- czasu pracy;
- ciśnienia maksymalnego gazów prochowych;
- skupienia pocisków na tarczy;
- długości, średnicy i masy;
- stabilizacji na torze lotu;
- stabilizacji na torze lotu w wymaganej odległości;
- czasu lotu na określoną odległość;
- czasu palenia się smugacza na torze lotu;
- przebijalności pocisków;
- fragmentacji pocisków;
- czasu balistycznego;
- niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej;
- cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań;
- siła wyciągania pocisku z łuski;
- hermetyczność.
Procedura badawcza nr PB-14-01 „Pomiar prędkości pocisków metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-02 „Pomiar ciągu silników rakietowych na paliwo stałe za pomocą czujników piezoelektrycznych”
edycja 1 z dn. 31.08.2009.
Procedura badawcza nr PB-14-03 „Pomiar ciśnienia maksymalnego gazów prochowych”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-04 „Pomiar skupienia pocisków na tarczy”
edycja 3 z dn. 18.03.2013.
Procedura badawcza nr PB-14-11 „Pomiary wielkości geometrycznych i masy. Identyfikacja cechowania, malowania i znakowania amunicji i ich opakowań”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-12 „Sprawdzenie stabilizacji pocisku na torze lotu w wymaganej odległości”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-13 „Pomiar czasu lotu pocisku na określoną odległość metodą radiolokacyjną”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-14 „Pomiar czasu palenia się smugacza na torze lotu”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-15 „Sprawdzenie przebijalności pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-16 „Sprawdzenie fragmentacji pocisków”
edycja 1 z dn. 14.09.2015.
Procedura badawcza nr PB-14-17 „Pomiar czasu balistycznego pocisku w lufie balistycznej ciśnieniowej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-18 „Sprawdzenie niezawodności działania naboju podczas strzelania z broni strzeleckiej i artyleryjskiej”
edycja 2 z dn. 28.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-19 „Pomiar siły wyciągania pocisku z łuski”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Procedura badawcza nr PB-14-20 „Sprawdzenie hermetyczności naboi”
edycja 1 z dn. 26.06.2018.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 46/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-11-28

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 31/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ BALISTYCZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX
90-505 Łódź, ul. Skłodowskiej-Curie 3

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Kamizelki i kombinezony kulo- i odłamkoodporne
Kuloodporność PBB-03/ITB: ed. II z 12.2011 „Wyznaczanie kuloodporności kamizelek”
PN-V-87000:1999 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania”
PN-V-87000:2011 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania”
PBB-10/ITB: ed. I z 12.2006 „Wyznaczanie kuloodporności kamizelek” zgodna z NIJ Standard 0101.04 „Ballistic Resistance of Personal Body Armor”
NIJ Standard 0101.06 „Ballistic Resistance of Personal Body Armor”
Odłamkoodporność PN-V-87000:1999 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania”
PN-V-87000:2011 „Kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania ogólne i badania”
STANAG 2920 ed.2
Odporność na przekłucie białą bronią PBB-05/ITWW: ed. I z 03.1996 „Wyznaczanie odporności kamizelek na przekłucie biała bronią”
Odporność na przekłucie ostrzem PBB-08/ITB: ed. I z 12.2006 „Wyznaczanie odporności na ostrze osłon osobistych” zgodna z NIJ Standard 0115.00 „Stab Resistance of Personal Body Armor”
Poziom tłumienia energii uderzenia PBB-07/ITB: ed. II z 12.2008 „Wyznaczanie poziomu tłumienia energii uderzenia ochraniaczy ciała” – procedura oparta o normę BS 7971:2002 „Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia” cz. 1, 4, 8
Odporność na przekłucie igłą PBB-12/ITB: ed. I z 12.2008 „Wyznaczanie odporności na przekłucie igłą”
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Hełmy i kaski kulo- i odłamkoodporne
Kuloodporność, odłamkoodporność PN-V-87001:1999 „Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania ogólne i badania”
PN-V-87001:2011 „Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania ogólne i badania”
NIJ Standard 0106.01:1981 „Ballistic Helmets”
Kuloodporność PBB-04/ITB: ed. II z 12.2011 „Wyznaczanie kuloodporności hełmów”
Amortyzacja i odporność na przebicie PN-EN 397 A1:2013-04 „Przemysłowe hełmy ochronne” p. 6.6, 6.7
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Osłony ochronne (przeciwwybuchowe kuloodporne, odłamkoodporne)
Kuloodporność PBB-01/ITWW: ed. I z 03.1996 „Wyznaczanie kuloodporności zestawu próbek”
PN-EN 1063:2002 „Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenia pocisku”
PBB-02/lTWW: ed. I z 03.1996 „Wyznaczanie kuloodporności płyt wzmacniających”
Odporność na przekłucie białą bronią PBB-06/ITWW: ed. I z 03.1996 „Wyznaczanie odporności próbek na przekłucie bronią białą”
Odporność na przekłucie ostrzem PBB-08/ITB: ed. I z 12.2006 „Wyznaczanie odporności na ostrze osłon osobistych” procedura zgodna z NIJ Standard 0115.00 „Stab Resistance of Personal Body Armor”
Odłamkoodporność PBB-09/ITB: ed. II z 12.2013 „Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek”
STANAG 2920 ed. 2
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Ochrony przeciwuderzeniowe (tarcze, kaski, kamizelki, rękawice, osłony nóg, przedramienia)
Tłumienie energii uderzenia Odporność na uderzenie tępym narzędziem
Deformacja podczas uderzenia
PBB-07/ITB: ed. II z 12.2008 ”Wyznaczanie poziomu tłumienia energii uderzenia ochraniaczy ciała” – procedura oparta o normę BS 7971:2002 „Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia” cz. 1, 4, 8
Amortyzacja i odporność na przebicie PN-EN 397 A1:2013-04 „Przemysłowe hełmy ochronne” p. 6.6, 6.7
Odporność na deformacje w wyniku uderzenia
Odporność na uderzenie tępym przedmiotem
Odporność na cięcie ostrzem
Tłumienie energii uderzenia
PBB-11/ITB: ed. I z 01.2008 „Indywidualne tarcze ochronne. Wymagania oraz metodyki badań” - procedura oparta o normę BS 7971:2002 „Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia” cz. 3
Tłumienie energii uderzenia PBB-14/ITB: ed. I z 12.2010 „Wyznaczanie poziomu tłumienia energii uderzenia rękawic przeciwuderzeniowych” - procedura oparta o normę BS 7971:2002 „Odzież i sprzęt ochronny do użytku w sytuacjach przemocy i podczas szkolenia” cz. 6
Odporność na ostrze PBB-08/ITB: ed. I z 12.2006 „Wyznaczanie odporności na ostrze osłon osobistych” zgodna z NIJ Standard 0115.00 „Stab Resistance of Personal Body Armor”
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Kombinezony dla pirotechników
Kuloodporność PBB-01/ITWW: ed. I z 03.1996 „Wyznaczanie kuloodporności zestawu próbek”
PBB-03/ITB: ed. II z 12.2011 „Wyznaczanie kuloodporności kamizelek”
PBB-10/ITB: ed. I z 12.2006 „Wyznaczanie kuloodporności kamizelek” zgodna z NIJ Standard 0101.04 „Ballistic Resistance of Personal Body Armor”
NIJ Standard 0101.06 „Ballistic Resistance of Personal Body Armor”
Odłamkoodporność PBB-09/ITB: ed. II z 12.2013 „Wyznaczanie odłamkoodporności zestawu próbek”
STANAG 2920 ed. 2
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 47/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-11-08

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 49/MON/2016

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX
90-505 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony balistycznej i przeciwuderzeniowej:
- kamizelki i kombinezony kulo- i odłamkoodporne;
- hełmy i kaski kulo- i odłamkoodporne;
- ochrony przeciwuderzeniowe;

materiały przeznaczone do ich konfekcjonowania
Identyfikacja włókien PN-P-04604:1972
Symbole PN-P-01703:1996
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych metodą rozdzielania ręcznego
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04846:1992
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 z dnia 27.09.2011 r. ze zm., Załącznik VIII, Rozdział 2 i 3
Zawartość włókien proteinowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-03:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 2
PN-EN ISO 1833-4:2010
Zawartość włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach dwuskładnikowych z bawełną
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-05:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 3
PN-EN ISO 1833-6:2010
Zawartość włókien poliamidowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-06:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 4
PN-EN ISO 1833-7:2010
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach dwuskładnikowych z włóknami poliestrowymi
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-10:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 7
PN-EN ISO 1833-11:2010
Zawartość włókien z akrylowych, modakrylowych, chlorowych elastanowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-11:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 8
PN-EN ISO 1833-12:2010
Zawartość włókien poliuretanowych w mieszankach
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04850:1993
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-ISO 5088:2002
pH ekstraktów wodnych
Zakres: 3 ÷ 10
Metoda elektrochemiczna
PN-EN ISO 3071:2007
Zawartość formaldehydu
Zakres: (16 ÷ 600) mg/kg
Metoda kolorymetryczna
PN-EN ISO 14184-1:2011
Współrzędne barwy
Zakres: (350 ÷ 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (∆E)
Zakres: (350 ÷ 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
Współczynniki odbicia (reemisji)
Zakres: (350 ÷ 1100) nm
Metoda spektrofotometryczna
PBCH-01/2014 edycja III z dn. 01.12.2017 (podstawa opracowania NO-10-504A:2017 p. 2.3.8)
Zawartość amin aromatycznych uwalniających się z barwników azowych
Zakres: (20 ÷ 100) mg/kg
- 4-aminobifenyl
- Benzydyna
- 4-chloro-o-toluidyna
- 2-naftyloamina
- o-aminoazotoluen
- 2-amino-4-nitrotoluen
- p-chloroanilina
- 2,4-diaminoanizol
- 4,4´-metylenodianilina
- 3,3´-dichlorobenzydyna
- 3,3´-dimetoksybenzydyna
- 3,3´-dimetylobenzydyna
- 4,4´-metylenodi-o-toluidyna
- p-krezydyna
- 4,4´-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4´-oksydianilina
- 4,4´-tiodianilina
- o-toluidyna
- 2,4-diaminotoluen
- 2,4,5-trimetyloanilina
- o-anizydyna
- 4-aminoazobenzen
Metoda chromatograficzna GC-FID, GC-MS
PN-EN 14362-1:2012
Zawartość 4-aminoazobenzenu uwalniającego się z barwników azowych
Zakres: (20 ÷ 100) mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-FID, GC-MS
PN-EN 14362-3:2012
Zawartość pozostałości pestycydów:
α-HCH
β-HCH
γ-HCH-Lindan
δ-HCH
p,p-DDD
o,p-DDD
p,p-DDE
p,o-DDE
p,p-DDT
p,o-DDT
heptachlor
heptachlor epoksyd
aldryna
dieldryna
2,4-D
2,4,5-T
Zakres: (0,1 ÷ 2,00) mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-MS
PBCH-04/2016 edycja II z dn. 11.12.2017 r.
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
- dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony;
- kombinezon czołgisty;
- kurtka zimowa czołgisty;
- kombinezon pilota;
- kombinezon pilota tropikalny;
- mundury ćwiczebne;
- mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki;
- mundury polowe;
- namiot NS/97, namiot N6/97;
- ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony;
- odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych;
- płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe;
- pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT;
- swetry;
- tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne;
- tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne;
- tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota;
- tkaniny na mundury ćwiczebne;
- tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki;
- tkaniny na mundury polowe;
- tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki;
- tkaniny na ubrania ochronne;
- tkaniny namiotowe (NS oraz N6);
- tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe;
- tkaniny poliestrowe na oporządzenie;
- ubranie ochronne;
- ubranie ochronne Marynarki Wojennej;
- zasobniki piechoty górskiej.

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji:
- czapki zimowe służbowe;
- czapki letnie służbowe;
- kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru;
- kurtki służbowe letnie;
- spodnie służbowe letnie do półbutów;
- spodnie służbowe letnie do trzewików;
- spodnie służbowe zimowe;
- swetry służbowe;
- półgolfy;
- koszule służbowe;
- koszule służbowe letnie;
- koszulki polo z krótkim rękawem;
- koszulki z krótkim rękawem T-shirt;
- mundury ćwiczebne;
- kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką;
- czapki ćwiczebne.

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej:
- bluzy polowe z emblematem;
- spodnie polowe;
- bluzy polowe letnie z emblematem;
- spodnie polowe letnie;
- kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką;
- spodnie ubrania na złą pogodę;
- ubrania uniwersalne ocieplacze.

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu:
- bluzy polowe letnie funkcjonariusza;
- bluzy polowe zimowe funkcjonariusza;
- spodnie polowe letnie funkcjonariusza;
- spodnie polowe zimowe funkcjonariusza;
- kurtki ubrania ochronnego;
- ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego;
- spodnie ubrania ochronnego;
- ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego;
- koszulobluzy polowe;
- bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe;
- bluzy kombinezonu 2- częściowego w kolorach kamuflażowych letnie;
- spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe;
- spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie;
- kurtki ochronne;
- spodnie ochronne;
- ocieplacze kurtek ochronnych;
- ocieplacze spodni ochronnych;
- kombinezony z tkaniny trudnopalne;
- kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej;
- kurtki ochronne pirotechnika;
- podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika;
- kombinezony ćwiczebne 2-częściowe;
- kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną.
Identyfikacja włókien PN-P-04604:1972
Symbole PN-P-01703:1996
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych metodą rozdzielania ręcznego
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04846:1992
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Rozdział 2 i 3
Zawartość włókien proteinowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-03:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 2
PN-EN ISO 1833-4:2010
Zawartość włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach dwuskładnikowych z bawełną
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-05:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 3
PN-EN ISO 1833-6:2010
Zawartość włókien poliamidowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-06:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 4
PN-EN ISO 1833-7:2010
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach dwuskładnikowych z włóknami poliestrowymi
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-10:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 7
PN-EN ISO 1833-11:2010
Zawartość włókien z akrylowych, modakrylowych, chlorowych elastanowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04847-11:1993
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda nr 8
PN-EN ISO 1833-12:2010
Zawartość włókien poliuretanowych w mieszankach
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-P-04850:1993
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zakres: (0,1 ÷ 99,9)%
Metoda wagowa
PN-ISO 5088:2002
pH ekstraktów wodnych.
Zakres: 3 ÷ 10
Metoda elektrochemiczna
PN-EN ISO 3071:2007
Zawartość formaldehydu
Zakres: (16 ÷ 600) mg/kg
Metoda kolorymetryczna
PN-EN ISO 14184-1:2011
Współrzędne barwy
Zakres: (350 ÷ 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (∆E)
Zakres: (350 ÷ 800) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
Współczynniki odbicia (reemisji)
Zakres: (350 ÷ 1100) nm
Metoda spektrofotometryczna
PBCH-01/2014 edycja III z dn. 01.12.2017 (podstawa opracowania NO-10-504A:2017 p. 2.3.8)
Zawartość amin aromatycznych uwalniających się z barwników azowych
Zakres: (20 ÷ 100) mg/kg
- 4-aminobifenyl
- Benzydyna
- 4-chloro-o-toluidyna
- 2-naftyloamina
- o-aminoazotoluen
- 2-amino-4-nitrotoluen
- p-chloroanilina
- 2,4-diaminoanizol
- 4,4´-metylenodianilina
- 3,3´-dichlorobenzydyna
- 3,3´-dimetoksybenzydyna
- 3,3´-dimetylobenzydyna
- 4,4´-metylenodi-o-toluidyna
- p-krezydyna
- 4,4´-metyleno-bis-(2-chloroanilina)
- 4,4´-oksydianilina
- 4,4´-tiodianilina
- o-toluidyna
- 2,4-diaminotoluen
- 2,4,5-trimetyloanilina
- o-anizydyna
- 4-aminoazobenzen
Metoda chromatograficzna GC-FID, GC-MS
PN-EN 14362-1:2012
Zawartość 4-aminoazobenzenu uwalniającego się z barwników azowych
Zakres: (20 ÷ 100) mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-FID, GC-MS
PN-EN 14362-3:2012
Zawartość pozostałości pestycydów:
α-HCH
β-HCH
γ-HCH-Lindan
δ-HCH
p,p-DDD
o,p-DDD
p,p-DDE
p,o-DDE
p,p-DDT
p,o-DDT
heptachlor
heptachlor epoksyd
aldryna
dieldryna
2,4-D
2,4,5-T
Zakres: (0,1 ÷ 2,00) mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-MS
PBCH-04/2016 edycja II z dn. 11.12.2017 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 46/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-11-08

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 32/MON/2018

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ METROLOGICZNYCH INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX
90-505 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 12 Kamizelki i kombinezony kulo- i odłamkoodporne,
hełmy i kaski kulo- i odłamkoodporne,
ochrony przeciwuderzeniowe,
- materiały przeznaczone do ich konfekcjonowania.
Masa powierzchniowa PN-ISO 3801:1993
PN-EN 12127:2000
PN-EN 2286-2:2016-11
PN-P-04613:1997
PBM-17/ITB:2008
edycja II-01.2008
Szerokość PN-EN ISO 2286-1:2016-11
PN-EN 1773:2000
Grubość
Zakres (0,01 ÷ 30) mm
PN-EN ISO 5084:1999
PN-EN ISO 2286-3:2016-11
Odporność na deszcz PN-P-04629:1991 p. 2.2.1
PN-EN 29865:1997
Odporność na zwilżanie powierzchniowe PN-EN ISO 4920:2013
Wodoszczelność
Zakres: (0,5 ÷ 2000) hPa
PN-EN 20811:1997
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej.
Zakres badań: (2 ÷ 50000) N
PN-EN ISO 13934-1:2013
PN-EN ISO 1421:2017-02
PN-EN 29073-3:1994
PN-EN ISO 527-1:1998
Siła rozdzierania
Zakres badań: (2 ÷ 20000) N
PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-4:2002
PN-EN ISO 9073-4:2002
PN-EN ISO 4674-1:2017-02
PN-EN 1875-3:2002
Wytrzymałość na przebicie
Zakres badań: (2 ÷ 20000) N
PN-EN ISO 9073-5:2008
PBM-31/ITB:2009
edycja I 04.2009
PN-EN 863:1999
PN-EN ISO 388:2017-02 p. 6.5
Zmiana wymiarów po zamoczeniu w zimnej wodzie PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu
Zakres: (30 ÷ 92) °C
PN-EN ISO 5077:2011
Zmiana wymiarów w gorącym powietrzu
Zakres: (50 ÷ 200) °C
PBM-04/ITB:2008
edycja IV-01.2008
Przepuszczalność powietrza
zakres badań: (98 ÷ 2500) Pa
PN-EN ISO 9237:1998
Odporność na ścieranie na przyrządzie Martindale’a PN-EN ISO 12947-2:2017-02
PN-EN ISO 12947-3:2001 AC:2006
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia PN-EN ISO 15025:2017-02
Zapalność pionowo umieszczonych próbek PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN 1625:2002
Rozprzestrzenianie płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN ISO 6941:2005
PN-EN 1624:2002
Zapalność metodą wskaźnika tlenowego PBM-14/ITB:2007
edycja III-12-2007
w oparciu o PN-EN ISO 4589-2:2016 A1:2006
Wytrzymałość szwów
Zakres badań metoda paska:
(2 ÷ 20000) N
Zakres badań metoda grab:
(2 ÷ 5000) N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
PN-EN ISO 13935-2:2014-06
Zginanie w niskiej temperaturze zakres badań (-50 ÷ -1) °C PN-EN 1876-1:2000
Właściwości fizjologiczne (opór cieplny i opór pary wodnej) PN-EN ISO 11092:2014-11
Odporność wybarwień na działanie wody
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na działanie wody morskiej
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E02:2013-06
Odporność wybarwień na pranie
Zakres temperatur: (40 ÷ 95) °C Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-D01:2010
Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-X05:1999
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Metoda 2
Zakres: (1 ÷ 8) stopni wg niebieskiej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Odporność wybarwień na działanie potu
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na tarcie Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Gęstość pozorna PN-EN ISO 845:2010
Wymiary liniowe PN-EN ISO 1923:1999
Masa oraz wymiary wyrobów konfekcyjnych PBM-15/ITB:2006
edycja III-12.2006
Masa i wymiary
prześwit
odporność zewnętrzna powłok
odporność na działanie wody - hełmy kulo- i odłamkoodporne
PBM-19/ITB:2011
edycja IV-11.2011
badanie w oparciu o normę PN-V-87001:2011
Odporność na ścieranie rękawic PN-EN ISO 388:2017-02 p. 6.1
Zręczność palców ręki z nałożoną rękawicą PN-EN 420 A1:2012 p. 5.2
Wielkość rękawic PN-EN 420 A1:2012 p. 6.1
Wytrzymałość na rozpinanie-zapięcia samosczepne PN-EN 12242:2002
Wytrzymałość na ścinanie wzdłużne PN-EN 13780:2005
Całkowita i efektywna szerokość taśm i efektywna szerokość zapięcia - zapięcia samosczepne PN-EN 12240:1999
Grupa 14 Dzianiny na:
- ocieplacze,
- czapki zimowe,
- swetry,
- półgolfy,
- koszulki.

Tkaniny na:
- koszule i koszulobluzy,
- mundury,
- kombinezony,
- płaszcze,
- kurtki i bluzy,
- spodnie,
- czapki,
- ubrania ochronne,
- namiotowe,
- oporządzenie,
- podszewki.

Ocieplacze

Pasy główne
Masa liniowa i powierzchniowa PN-ISO 3801:1993
PN-EN 12127:2000
PN-EN ISO 2286-2:2016-11
PN-EN 29073-1:1994
PN-P-04613:1997
Szerokość PN-EN ISO 2286-1:2016-11
PN-EN 1773:2000
Grubość
Zakres badań: (0,01 ÷ 30) mm
PN-EN ISO 5084:1999
PN-EN ISO 2286-3:2016-11
PN-EN ISO 9073-2:2002 A, B
Liczba nitek na jednostkę długości
Liczba rządków i kolumienek na jednostkę długości
PN-EN 1049-2:2000
PN-EN 14971:2007
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej
Zakres badań: (2 ÷ 50000) N
PN-EN ISO 13934-1:2013
PN-EN ISO 1421:2017-02
PN-EN 2973-3:1994
Siła rozdzierania
Zakres badań: (2 ÷ 20000) N
PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-4:2002
PN-EN ISO 9073-4:2002
PN-EN ISO 4674-1:2017-02
PN-EN 1875-3:2002
Wytrzymałość na przebicie
Zakres badań: (2 ÷ 20000) N
PN-EN ISO 9073-5:2008
PBM-31/ITB:2009 edycja I 04.2009
PN-EN 863:1999
PN-EN ISO 388:2017-02 p. 6.5
Przepuszczalność powietrza
Zakres badań: (98 ÷ 2500) Pa
PN-EN ISO 9237:1998
Przyczepność powleczenia
Zakres badań: (2 ÷ 20000) N
PN-EN ISO 2411:2017-11
Wodoszczelność
Zakres badań: (0,5 ÷ 2000) hPa
PN-EN 20811:1997
Odporność na zwilżanie powierzchniowe PN-EN ISO 4920:2013
Odporność na deszcz PN-P-04629:1991 p. 2.2.1
PN-EN 29865:1997
Zmiana wymiarów po zamoczeniu w zimnej wodzie PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu
Zakres: (30 ÷ 92) °C
PN-EN ISO 5077:2011
Zmiana wymiarów w gorącym powietrzu
Zakres: (50 ÷ 200) °C
PBM-04/ITB:2008
edycja IV-01.2008
Odporność na ścieranie na przyrządzie Martindale’a PN-EN ISO 12947-2:2017-02
PN-EN ISO 12947-3:2001 AC:2006
Skłonność powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu PN-EN ISO 12945-1:2002
PN-EN ISO 12945-2:2002
Zapalność pionowo umieszczonych próbek PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN 1625:2002
Rozprzestrzenianie płomienia na pionowo umieszczonych próbkach PN-EN ISO 6941:2005
PN-EN 1624:2002
Zapalność metodą wskaźnika tlenowego PBM-14/ITB:2007
edycja III-12.2007
w oparciu o PN-EN ISO 4589-2:2006 A1:2006
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia PN-EN ISO 15025:2017-02
Masa liniowa nitek wyprutych z tkaniny PN-P-04625:1988 p. 2.4.2
Wytrzymałość szwów:
Zakres badań metoda paska:
(2 ÷ 20000) N
Zakres badań metoda grab:
(2 ÷ 5000) N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
PN-EN ISO 13935-2:2014-06
Przesuwalność nitek w szwie
Zakres badań: (2 ÷ 5000) N
PN-EN ISO 13936-2:2005
Odprężność płaskich wyrobów po zmięciu
Wygląd płaskich wyrobów niemnących po domowym praniu i suszeniu
PN-ISO 9867:1999
PN-ISO 7768:2002
Rezystywność powierzchniowa
Zakres pomiarowy
(2×103 ÷ 2×1014) Ω
Napięcie pomiarowe
(10; 100; 250; 500) V
PN-EN 1149-1:2008
Rezystywność skrośna
Zakres pomiarowy
(2×103 ÷ 2×1014) Ω
Napięcie pomiarowe
(10; 100; 250; 500) V
PN-EN 1149-2:1999 Ap1:2001
Czas zaniku ładunku
Zakres pomiarowy
(2×103 ÷ 2×1014) Ω
PN-EN 1149-3:2007
Właściwości fizjologiczne (opór cieplny i opór pary wodnej) PN-EN ISO 11092:2014-11
Zginanie w niskiej temperaturze
Zakres badań: (-50 ÷ -1) °C
PN-EN 1876-1:2000
Odporność na uszkodzenia przy zginaniu
Metoda A
Metoda C
PN-EN ISO 7854:2002
Odporność wybarwień na tarcie Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Odporność wybarwień na działanie potu
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na działanie wody
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na działanie wody morskiej
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-E02:2013-06
Odporność wybarwień na pranie
Zakres temperatur: (40 ÷ 95) °C Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-D01:2010
Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-X05:1999
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Metoda 2
Zakres: (1 ÷ 8) stopni wg niebieskiej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Odporność wybarwień na prasowanie
Zakres: (1 ÷ 5) stopni wg szarej skali.
Metoda oceny wizualnej.
PN-EN ISO 105-X11:2000
Oleofobowość PN-EN ISO 14419:2010
Gęstość pozorna PN-EN ISO 845:2010
Wymiary liniowe PN-EN ISO 1923:1999
Masa oraz wymiary wyrobów konfekcyjnych PBM-15/ITB:2006
edycja III-12.2006
Wytrzymałość na rozpinanie-zapięcia samosczepne PN-EN 12242:2002
Całkowita i efektywna szerokość taśm i efektywna szerokość zapięcia - zapięcia samosczepne PN-EN 12240:1999
Wytrzymałość na ścinanie wzdłużne PN-EN 13780:2005
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 7/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-02-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 44/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH I ANALIZ INSTRUMENTALNYCH INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Kombinezon czołgisty
- Kurtka zimowa czołgisty
- Kombinezon pilota
- Kombinezon pilota tropikalny
- Mundury ćwiczebne
- Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Mundury polowe
- Namiot NS/97, namiot N6/97
- Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych
- Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT
- Swetry
- Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne
- Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne
- Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota
- Tkaniny na mundury ćwiczebne
- Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Tkaniny na mundury polowe
- Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki
- Tkaniny na ubrania ochronne
- Tkaniny namiotowe (NS oraz N6)
- Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Tkaniny poliestrowe na oporządzenie
- Ubranie ochronne
- Ubranie ochronne Marynarki Wojennej
- Zasobniki piechoty górskiej
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji
- Czapki zimowe służbowe
- Czapki letnie służbowe
- Kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru
- Kurtki służbowe letnie
- Spodnie służbowe letnie do półbutów
- Spodnie służbowe letnie do trzewików
- Spodnie służbowe zimowe
- Swetry służbowe
- Półgolfy
- Koszule służbowe
- Koszule służbowe letnie
- Koszulki polo z krótkim rękawem
- Koszulki z krótkim rękawem T-shirt
- Mundury ćwiczebne
- Kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką
- Czapki ćwiczebne
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Bluzy polowe z emblematem
- Spodnie polowe
- Bluzy polowe letnie z emblematem
- Spodnie polowe letnie
- Kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką
- Spodnie ubrania na złą pogodę
- Ubrania uniwersalne ocieplacze
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
- Bluzy polowe letnie funkcjonariusza
- Bluzy polowe zimowe funkcjonariusza
- Spodnie polowe letnie funkcjonariusza
- Spodnie polowe zimowe funkcjonariusza
- Kurtki ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego
- Spodnie ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego
- Koszulobluzy polowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Kurtki ochronne
- Spodnie ochronne
- Ocieplacze kurtek ochronnych
- Ocieplacze spodni ochronnych
- Kombinezony z tkaniny trudnopalnej
- Kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej
- Kurtki ochronne pirotechnika
- Podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika
- Kombinezony ćwiczebne 2-częściowe
- Kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną
Odporność wybarwień na tarcie
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X12:2005
PN-EN ISO 105-X12:2016-08
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Zakres: 1 ÷ 8 stopni wg niebieskiej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Metoda 2
Odporność wybarwień na sztuczną pogodę z nadeszczaniem
Zakres: 1 ÷ 8 stopni wg niebieskiej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-B04:1999
Metoda 2
Odporność wybarwień na pranie
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na wodę
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E01:2013
Odporność wybarwień na wodę morską
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E02:2013
Odporność wybarwień na wodę chlorowaną w basenach kąpielowych
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E03:2010
Odporność wybarwień na pot
Zakres: 1 ÷ 5 stopni szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E04:2013
Odporność wybarwień na bielenie Chloran (I)
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN 20105-N01:2000
Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X05:1999
Odporność wybarwień na prasowanie
Zakres: 1 ÷ 5 stopni wg szarej skali
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X11:2000
Barwa
Zakres: 400 ÷ 700 nm
Metoda spektrofotometryczna
geometria pomiaru d/8
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (ΔE)
Zakres: 400 ÷ 700 nm
(z obliczeń)
PN-EN ISO 105-J03:2009
Identyfikacja włókien PN-P-04604:1972
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04846:1992
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Rozdział II i III
Symbole PN-P-01703:1996
Zawartość włókien octanowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-02:1993
Zawartość włókien proteinowych (białkowych) w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-03:1993
PN-EN ISO 1833-4:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 2
Zawartość włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach dwuskładnikowych z bawełną
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-05:1993
PN-EN ISO 1833-6:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 3
Zawartość włókien poliamidowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-06:1993
PN-EN ISO 1833-7:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 4
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach dwuskładnikowych z włóknami poliestrowymi
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-10:1993
PN-EN ISO 1833-11:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 7
Zawartość włókien akrylowych, modakrylowych, chlorowych, elastanowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-11:1993
PN-EN ISO 1833-12:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011, ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 8
Zawartość włókien poliuretanowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04850:1993
Zawartość włókien polipropylenowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-P-04847-15:1994
PN-EN ISO 1833-16:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1007/2011 ze zm. z dn. 27 września 2011 r., Załącznik VIII, Metoda 13
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zakres: 0,1 ÷ 99,9 %
Metoda wagowa
PN-ISO 5088:2002
pH
Zakres: 3 ÷ 10
Metoda elektrochemiczna
PN-EN ISO 3071:2007
Zawartość formaldehydu
Zakres: 5 ÷ 600 mg/kg
Metoda kolorymetryczna
PN-EN ISO 14184-1:2011
Zawartość pozostałości pestycydów:
α-HCH β-HCH
γ-HCH-Lindan
δ-HCH
p,p-DDD
o,p-DDD
p,p-DDE
p,o-DDE
p,p-DDT
p,o-DDT
heptachlor
heptachlor epoksyd
aldryna
dieldryna
2,4-D
2,4,5-T
Zakres: 0,05 ÷ 5,00 mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-ECD
PB/19/1999 wydanie 7 z dn. 05.01.2017 r.
Zawartość amin aromatycznych redukujących się z barwników azowych:
4-aminobifenyl
benzydyna
4-chloro-o-toluidyna
2-naftyloamina
o-aminoazotoluen
2-amino-4-nitrotoluen
4-chloroanilina
4–metoksy-m-fenylenodiamina
4,4’-diaminodifenylometan
3,3’-dichlorobenzydyna
3,3’-dimetoksybenzydyna
3,3’-dimetylobenzydyna
4,4’-metylenodi-o-toluidyna
p-krezydyna
4,4’-metyleno-bis-(2–chloroanilina)
4,4’-oksydianilina
4,4’-tiodianilina
o-toluidyna
2,4-diaminotoluen
2,4,5-trimetyloanilina
o-anizydyna
4-aminoazobenzen
Zakres: 20 ÷ 100 mg/kg
Metoda chromatograficzna GC FID, GC MS
PN-EN 14362-1:2012
Zawartość pentachlorofenolu
Zakres: 0,001 ÷ 150 mg/kg
Metoda chromatograficzna GC-ECD
PB/20/1999 wydanie 7 z dn. 01.12.2016 r.
Zawartość ftalanów
ftalan dibutylu (DBP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan benzylobutylu (BBP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan di-(2-etyloheksylu) (DEHP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan di-n-oktylu (DNOP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan diizononylu (DINP)
Zakres: 0,05 ÷ 80 % mas
ftalan diizodecylu (DIDP)
Zakres: 0,05 ÷ 80 % mas
ftalan di-izo-butylu (DIBP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan di-pentylu (DPP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan di-izo-heptylu (DIHP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
ftalan di-metoksyetylu (DMEP)
Zakres: 0,03 ÷ 80 % mas
Metoda chromatograficzna GC MS
PN-EN ISO 14389:2014-07
Zawartość 4-aminoazobenzenu redukującego się z barwników azowych
Zakres: 20 ÷ 2500 mg/kg
Metoda chromatograficzna GC FID, GC MS
PN-EN 14362-3:2012
Zawartość metali ciężkich
Zakres:
As: 0,1 ÷ 0,3 mg/kg
Pb: 0,72 ÷ 40 mg/kg
Cd: 0,2 ÷ 4,0 mg/kg
Cr: 2,0 ÷ 24 mg/kg
Co: 1,4 ÷ 28 mg/kg
Cu: 3,0 ÷ 32 mg/kg
Ni: 1,4 ÷ 28 mg/kg
Hg: 0,04 ÷ 1,2 mg/kg
Sb: 6,0 ÷ 160 mg/kg
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS)
PB/8/2005 wydanie 5 z dn. 30.09.2010 r.
Zawartość chromu Cr+6
Zakres: 0,08 ÷ 4,40 mg/kg
Metoda kolorymetryczna
PB/11/2005 wydanie 5 z dn. 30.09.2010 r.
Zawartość metali ciężkich
Zakres:
Pb: 10,0 ÷ 300,0 mg/kg
Cd: 5,0 ÷ 50,0 mg/kg
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS)
PN-EN 16711-1:2016-01
Zawartość metali ciężkich
Zakres:
As: 0,5 ÷ 2,5 mg/kg
Hg: 0,5 ÷ 10,0 mg/kg
Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (CVAAS, HGAAS)
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 8/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-02-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 46/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ PALNOŚCI WYROBÓW INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA
ul. Gdańska 118, 90-529 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Kombinezon czołgisty
- Kurtka zimowa czołgisty
- Kombinezon pilota
- Kombinezon pilota tropikalny
- Mundury ćwiczebne
- Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Mundury polowe
- Namiot NS/97, namiot N6/97
- Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych
- Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT
- Swetry
- Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne
- Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne
- Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota
- Tkaniny na mundury ćwiczebne
- Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Tkaniny na mundury polowe
- Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki
- Tkaniny na ubrania ochronne
- Tkaniny namiotowe (NS oraz N6)
- Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Tkaniny poliestrowe na oporządzenie
- Ubranie ochronne
- Ubranie ochronne Marynarki Wojennej
- Zasobniki piechoty górskiej
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji
- Czapki zimowe służbowe
- Czapki letnie służbowe
- Kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru
- Kurtki służbowe letnie
- Spodnie służbowe letnie do półbutów
- Spodnie służbowe letnie do trzewików
- Spodnie służbowe zimowe
- Swetry służbowe
- Półgolfy
- Koszule służbowe
- Koszule służbowe letnie
- Koszulki polo z krótkim rękawem
- Koszulki z krótkim rękawem T-shirt
- Mundury ćwiczebne
- Kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką
- Czapki ćwiczebne
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Bluzy polowe z emblematem
- Spodnie polowe
- Bluzy polowe letnie z emblematem
- Spodnie polowe letnie
- Kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką
- Spodnie ubrania na złą pogodę
- Ubrania uniwersalne ocieplacze
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
- Bluzy polowe letnie funkcjonariusza
- Bluzy polowe zimowe funkcjonariusza
- Spodnie polowe letnie funkcjonariusza
- Spodnie polowe zimowe funkcjonariusza
- Kurtki ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego
- Spodnie ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego
- Koszulobluzy polowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Kurtki ochronne
- Spodnie ochronne
- Ocieplacze kurtek ochronnych
- Ocieplacze spodni ochronnych
- Kombinezony z tkaniny trudnopalnej
- Kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej
- Kurtki ochronne pirotechnika
- Podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika
- Kombinezony ćwiczebne 2-częściowe
- Kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną
Czas zapalenia PN-EN ISO 6940:2005
PN-EN 1625:2002
Czas rozprzestrzeniania płomienia PN-EN ISO 6941:2005
PN-EN 1624:2002
Zachowanie się wyrobu
Czas następczego spalania płomieniowego
Czas następczego żarzenia
PN-EN ISO 15025:2017-02
Odporność na ciepło – zmiana wymiarów ISO 17493:2016 z wyłączeniem punktu 8.2
Zmiana wyglądu
Wskaźnik przenikania ciepła TF
Współczynnik przenoszenia
promieniowania cieplnego RHTI
PN-EN ISO 6942:2005
Wskaźnik przenikania ciepła HTI PN-EN 367:1996
PN-EN ISO 9151:2017-02, metoda B
Odporność na przesiąkanie cieczy
- wskaźnik przesiąkliwości IP
- wskaźnik niezwilżalności IR
- wskaźnik absorpcji IA
PN-EN ISO 6530:2008
Przenikanie ciepła kontaktowego –
czas progowy tt
PN-EN ISO 12127-1:2016-02
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 9/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-02-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 45/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ SUROWCÓW I WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, ul. Gdańska 118, 90-529 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Kombinezon czołgisty
- Kurtka zimowa czołgisty
- Kombinezon pilota
- Kombinezon pilota tropikalny
- Mundury ćwiczebne
- Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Mundury polowe
- Namiot NS/97, namiot N6/97
- Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych
- Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT
- Swetry
- Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne
- Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne
- Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota
- Tkaniny na mundury ćwiczebne
- Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Tkaniny na mundury polowe
- Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki
- Tkaniny na ubrania ochronne
- Tkaniny namiotowe (NS oraz N6)
- Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Tkaniny poliestrowe na oporządzenie
- Ubranie ochronne
- Ubranie ochronne Marynarki Wojennej
- Zasobniki piechoty górskiej
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji
- Czapki zimowe służbowe
- Czapki letnie służbowe
- Kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru
- Kurtki służbowe letnie
- Spodnie służbowe letnie do półbutów
- Spodnie służbowe letnie do trzewików
- Spodnie służbowe zimowe
- Swetry służbowe
- Półgolfy
- Koszule służbowe
- Koszule służbowe letnie
- Koszulki polo z krótkim rękawem
- Koszulki z krótkim rękawem T-shirt
- Mundury ćwiczebne
- Kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką
- Czapki ćwiczebne
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Bluzy polowe z emblematem
- Spodnie polowe
- Bluzy polowe letnie z emblematem
- Spodnie polowe letnie
- Kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką
- Spodnie ubrania na złą pogodę
- Ubrania uniwersalne ocieplacze
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
- Bluzy polowe letnie funkcjonariusza
- Bluzy polowe zimowe funkcjonariusza
- Spodnie polowe letnie funkcjonariusza
- Spodnie polowe zimowe funkcjonariusza
- Kurtki ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego
- Spodnie ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego
- Koszulobluzy polowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Kurtki ochronne
- Spodnie ochronne
- Ocieplacze kurtek ochronnych
- Ocieplacze spodni ochronnych
- Kombinezony z tkaniny trudnopalnej
- Kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej
- Kurtki ochronne pirotechnika
- Podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika
- Kombinezony ćwiczebne 2-częściowe
- Kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną
Oznaczenie splotu tkackiego dziewiarskiego PN-P-01701:1952
Procedura Badawcza nr 69:2010, Edycja 1 z dnia 15.01.2010
(podstawa opracowania PN-EN ISO 8388:2005)
Masa liniowa i powierzchniowa PN-ISO 3801:1993 p. 6.3; 6.5; 6.7
PN-P-04613:1997 p. 3.4
PN-EN ISO 2286:2016-11 p. 3
PN-EN 29073-1:1994
PN-EN 12127:2000
Liczność osnowy na 1cm
Liczność wątku na 1cm
Liczba nitek na cm2 (z obliczeń)
PN-EN 1049-2:2000
Liczba rządków na 1cm
Liczba kolumienek na 1 cm
Liczba oczek na 1 cm2 (z obliczeń)
PN-EN 14971:2007
Rozpoznanie włókien
Metoda palenia, mikroskopowa, rozpuszczania włókien, topienia
Zakres temp. topienia
0÷350 oC
PN-P-04604:1972
Nitki wyprute z tkaniny
Masa liniowa
Metoda odcinkowa
Kierunek i liczba skrętu
Metoda bezpośrednia
Siła zrywająca
Zakres: 0÷500 N
PN-P-04625:1988
Długość
Szerokość
PN-EN 1773:2000
Siła zrywająca i wydłużenie względne przy maksymalnej sile zrywającej lub przy zerwaniu
Zakres: 0÷50000 N
Metoda paska
PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN ISO 1421:2017-02 p. 8
PN-EN 29073-3:1994
Siła rozdzierania
Zakres: 0÷5000 N
PN-EN ISO 13937-1:2002
PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-4:2002
PN-EN ISO 4674:2017-02
PN-EN ISO 4674-2:2002
PN-EN 1875-3:2002
PN-EN ISO 9073-4:2002
Wytrzymałość na przebicie kulką
Zakres: 0÷5000 N
Procedura Badawcza nr 59:2009, Edycja 1 z 09.05.2009 r.
(Podstawa opracowania PN-P-04738:1979)
PN-EN ISO 9073-5:2008
Maksymalna siła zrywająca szew
Metoda paska
Metoda grab
Zakres: 0÷2000 N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
PN-EN ISO 13935-2:2014-06
Grubość PN-EN ISO 5084:1999
PN-EN ISO 2286-3:2016-11
PN-EN ISO 9073-2:2002 p. 9.1
Odporność na ścieranie
Metoda zniszczenia próbki - przyrząd Martindale’a
PN-EN ISO 12947-2:2017-02
PN-EN ISO 5470-2:2005 p. 5.1
Skłonność do mechacenia i pillingu. Metoda skrzynkowa PN-EN ISO 12945-1:2002
Skłonność do mechacenia i pillingu
Metoda: zmodyfikowana metoda Martindale’a
PN-EN ISO 12945-2:2002
Przesunięcie nitek w szwie
Metoda stałego obciążenia
PM-EN ISO 13936-2:2005
Odporność na uszkodzenia przy zginaniu
Metoda A i C
PN-EN ISO 7854:2002 p. 3; 5
Zapięcia samosczepne
Wytrzymałość na rozpinanie
Zakres: 0 ÷ 2000 N
Wytrzymałość na ścinanie wzdłużne
Zakres: 0 ÷ 2000 N
PN-EN 12242:2002
PN-EN 13780:2005
Przepuszczalność powietrza PN-EN ISO 9237:1998
Odporność na deszcz
Przepuszczalność wody
Metoda: z zastosowaniem przyrządu typu FF 10
Nasiąkliwość (z obliczeń)
PN-P-04629:1991 p. 2.5.1
Odporność na deszcz
Stopień odporności na deszcz
Ilość wody, która przeniknęła przez próbkę
Metoda: Bundesmanna
Nasiąkliwość (z obliczeń)
PN-EN 29865:1997
Wodoszczelność PN-EN 20811:1997
PN-ISO 811:1997
Zwilżanie powierzchniowe
(Spray test)
PN-EN ISO 4920:2013-02
Wytrzymałość na wypychanie
Zakres: 0 ÷ 1,6 MPa
Wysokość wyoblenia
Metoda pneumatyczna
PN-EN ISO 13938-2:2002
Stopień gładkości
Metoda oceny wyglądu
PN-ISO 9867:1999
Opór cieplny
Opór pary wodnej
Metoda pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty
Wskaźnik przenikania pary wodnej
(z obliczeń)
PN-EN ISO 11092:2014-11
Zmiana wymiarów po zamoczeniu w zimnej wodzie PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów po praniu domowym i suszeniu
Metoda prania i suszenia wg określonych procedur
PN-EN ISO 5077:2011
PN-EN ISO 3759:2011
PN-EN ISO 6330:2012
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Metoda oceny wizualnej
Zakres: 1 ÷ 8 stopni wg niebieskiej skali
Metoda 2
PN-EN ISO
105-B02:2014-11, p. 8.3.3
Wskaźniki sprężystości
Zakres (0 ÷50) cm
Wydłużenie względne w 5-tym cyklu rozciągania (z obliczeń) względne przedłużenie trwałe:
- po 1 min. odprężenia,
- po 30 min. odprężenia (z obliczeń)
Metoda A - paska
PN-EN 14704-1:2006
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 10/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-02-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 47/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ WŁASNOŚCI ELEKTROSTATYCZNYCH INSTYTUTU WŁÓKIENNICTWA
ul. Gdańska 5/15, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego
- Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Kombinezon czołgisty
- Kurtka zimowa czołgisty
- Kombinezon pilota
- Kombinezon pilota tropikalny
- Mundury ćwiczebne
- Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Mundury polowe
- Namiot NS/97, namiot N6/97
- Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony
- Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych
- Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT
- Swetry
- Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne
- Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne
- Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota
- Tkaniny na mundury ćwiczebne
- Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki
- Tkaniny na mundury polowe
- Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki
- Tkaniny na ubrania ochronne
- Tkaniny namiotowe (NS oraz N6)
- Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe
- Tkaniny poliestrowe na oporządzenie
- Ubranie ochronne
- Ubranie ochronne Marynarki Wojennej
- Zasobniki piechoty górskiej
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji
- Czapki zimowe służbowe
- Czapki letnie służbowe
- Kurtki służbowe zimowe z podpinką i ocieplaczem z polaru
- Kurtki służbowe letnie
- Spodnie służbowe letnie do półbutów
- Spodnie służbowe letnie do trzewików
- Spodnie służbowe zimowe
- Swetry służbowe
- Półgolfy
- Koszule służbowe
- Koszule służbowe letnie
- Koszulki polo z krótkim rękawem
- Koszulki z krótkim rękawem T-shirt
- Mundury ćwiczebne
- Kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką
- Czapki ćwiczebne
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej
- Bluzy polowe z emblematem
- Spodnie polowe
- Bluzy polowe letnie z emblematem
- Spodnie polowe letnie
- Kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką
- Spodnie ubrania na złą pogodę
- Ubrania uniwersalne ocieplacze
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
- Bluzy polowe letnie funkcjonariusza
- Bluzy polowe zimowe funkcjonariusza
- Spodnie polowe letnie funkcjonariusza
- Spodnie polowe zimowe funkcjonariusza
- Kurtki ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego
- Spodnie ubrania ochronnego
- Ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego
- Koszulobluzy polowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe
- Spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie
- Kurtki ochronne
- Spodnie ochronne
- Ocieplacze kurtek ochronnych
- Ocieplacze spodni ochronnych
- Kombinezony z tkaniny trudnopalnej
- Kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej
- Kurtki ochronne pirotechnika
- Podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika
- Kombinezony ćwiczebne 2-częściowe
- Kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną
Rezystancja elektryczna powierzchniowa
Zakres:
(20 ÷ 2×1014) Ω
PN-EN 1149-1:2008
Rezystancja elektryczna skrośna
Zakres:
(20 ÷ 2×1014) Ω
PN-EN 1149-2:1999
PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001
Czas połowicznego zaniku ładunku
Zakres:(0,01 ÷ 30) s
Współczynnik ekranowania
Zakres: (0 ÷ 1)
Metoda indukcyjna
PN-EN 1149-3:2007
p. 4.3
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 44/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-11-06

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 53/MON/2016

Wydanie 3

LABORATORIUM J.S. HAMILTON POLAND S.A.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 15 Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Badanie trwałości konserw metodą termostatową.
Metoda termostatowa.
PN-A-82055-5:1994
Obecność i miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych
i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących mezofilnych redukujących siarczany (IV)
w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana.
PN-A-82055-12:1997
Konserwy warzywno-mięsne
Zupy zagęszczone
Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej.
Metoda termostatowa.
PN-A-75052-03:1990
Obecność i miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych
w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana.
PN-A-75052-10:1990
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-A-75052-05:1990
Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Liczba bakterii beztlenowych redukujących
siarczany (IV).
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-ISO 15213:2005
Konserwy warzywno-mięsne Obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV).
Metoda hodowlana.
PN-A-75052-10:1990
Konserwy mięsne
Konserwy warzywno-mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Zupy zagęszczone
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba drożdży i pleśni.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-ISO 21527-1:2009
Obecność bakterii z grupy coli
w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana.
PN-ISO 4831:2007
Obecność gronkowców chorobotwórczych (koagulazododatnich) w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym.
PN-EN ISO 6888-3:2004
PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.
PN-EN ISO 6579:2003
PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Obecność Listeria monocytogenes
w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym.
PN-EN ISO 11290-1:1999
PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Obecność specyficznego DNA dla Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki.
Metoda PCR, system BAX.
PB-60 wyd. III z dn. 12.11.2015
Obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes - 48h w określonej masie/objętości próbki.
Metoda PCR, system BAX.
PB-61 wyd. III z dn. 06.12.2015
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji) Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych.
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy.
PN-EN ISO 4833-2:2013-12
Liczba drożdży i pleśni.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-ISO 21527-2:2009
Liczba bakterii z grupy coli.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-ISO 4832:2007
Liczba beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli.
Metoda płytkowa, posiew wgłębny.
PN-ISO 16649-2:2004
Liczba Listeria monocytogenes.
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy.
PN-EN ISO 11290-2:2000
PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005
PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006
PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Liczba Bacillus cereus.
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy.
PN-EN ISO 7932:2005
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków).
Metoda płytkowa, posiew powierzchniowy.
PN-EN ISO 6888-1:2001
PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004
Obecność i miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych
w określonej masie/objętości próbki.
Metoda hodowlana.
PN-A-75052-10:1990
Badanie trwałości konserw metodą termostatową.
Metoda termostatowa.
PN-A-82055-5:1994
Konserwy mięsne
Konserwy warzywno-mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Zupy zagęszczone
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Zawartość azotu Kjeldahla.
Zakres: (0,2 ÷ 4,8)%
Metoda miareczkowa.
PB-116 wyd. II z dn. 30.06.2014
Zawartość białka.
Zakres: (1,5 ÷ 30,0)%
Metoda miareczkowa.
Zawartość tłuszczu wolnego.
Zakres: (1,0 ÷ 70,0)%
Metoda wagowa.
PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli.
Zakres: (0,1 ÷ 40,0)%
Metoda miareczkowa.
PN-A-79011-7:1998
PN-A-82112:1973
PN-A-82112:1973/Az1:2002
PN-A-86739:1974
PN-A-82100:1985
PN-A-75101-10:1990
PN-A-75101-10:1990/Az1:2002
Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Zawartość wytopionego tłuszczu i galarety.
Zakres: (1,0 ÷ 35,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-82056:1985 pkt 2.3.8
Zawartość skrobi.
Zakres: (0,2 ÷ 8,0)%
Metoda spektrofotometryczna.
PB-265 wyd. I z dn. 30.06.2014
Zawartość wody.
Zakres: (5,0 ÷ 90,0)%
Metoda wagowa.
PN-ISO 1442:2000
Konserwy mięsne
Konserwy warzywno-mięsne
Zawartość składników.
Zakres: (1,0 ÷ 90,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-82056:1985 pkt 2.3.7
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A201:2015, pkt 4.10
PN-A-82055-4:1997
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji) Zawartość tłuszczu całkowitego/tłuszczu całkowitego w suchej masie.
Metoda wagowa.
PB-286 wyd. I z dn. 26.09.2014
PN-A-79011-4:1998
ISO 1443:1973
PN-A-86734:1967
PN-A-74108:1996, pkt 3.6.1
PN-EN ISO 1735:2006
PN-A-88021:1971
PN-A-82100:1985
PN-A-74252:1998, pkt 3.4
Zawartość soli.
Metoda miareczkowania potencjometrycznego.
PN-EN ISO 5943:2007
Masa netto.
Metoda wagowa.
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
Zawartość mięsa/składników mięsnych w stosunku do deklarowanej masy netto.
Metoda wagowa.
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
PN-A-82056:1985, pkt 2.3.7
Kwasowość ogólna.
Metoda miareczkowa.
PN-A-86746:1974
PN-A-74108:1996
PN-A-75101-04:1990
PN-A-75101-04:1990/Az1:2002
PN-A-79011-9:1998
Zawartość suchej masy/wilgotności/wody.
Metoda wagowa.
PN-A-74855-4:1996
PN-ISO 3726:2000
PN-A-79011-3:1998
PN-EN ISO 712:2012
PN-A-74130:1993, pkt 3.5
PN-A-75101-03:1990
PN-A-74108:1996, pkt 3.3.2
PN-A-86783:1962
PN-EN ISO 5534:2005
PB-285 wyd. I z dn. 26.09.2014,
pkt 1
PN-A-88027:1984
PN-A-82100:1985
PN-A-74252:1998, pkt 3.2
PN-ISO 1026:2000
Aktywność wody.
Metoda pomiaru prężności par.
PN-ISO 21807:2005
Wartość energetyczna.
Węglowodany (z obliczeń).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1169/2011 z dn. 25 października 2011 r.
Zawartość błonnika pokarmowego.
Metoda wagowa.
AOAC 991.43:1994
Udział warstwy wodnej w stosunku do deklarowanej masy netto.
Metoda wagowa.
PN-A-86732:1992
Sucha masa sosu pomidorowego.
Metoda refraktometryczna.
PN-A-86745:1974
Zanieczyszczenia mechaniczne.
Metoda wagowa.
PN-A-79011-2:1998
PN-A-79011-2:1998/Az1:2000
PN-A-79011-2:1998/Az2:2008
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4N HCI/10% HCl (zanieczyszczeń mineralnych).
Metoda wagowa.
PN-A-79011-8:1998
PN-A-88022:1959
PN-A-82100:1985
PN-A-75101-18:1990
PN-A-74014:1994
Zawartość zanieczyszczeń, szkodników i ich pozostałości.
Metoda wizualna.
PN-A-74016:1974
PN-A-75101-17:1990
Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących.
Metoda miareczkowa.
PN-A-74252:1998
PN-A-74108:1996
PB-287 wyd. I z dn. 27.09.2014
PN-A-82100:1985, pkt 2.5
Zawartość dwutlenku siarki.
Metoda miareczkowa.
PN-A-75101-23:1990
PN-A-75101-23:1990/Az2:2002
PN-EN 13196:2002
Masa owoców i warzyw odciekniętych.
Metoda wagowa.
PN-A-75101-15:1990
Zawartość ekstraktu ogólnego/substancji rozpuszczalnych.
Metoda refraktometryczna.
PN-EN ISO 12143:2000
PN-A-75101-02:1990, pkt 2
PN-A-75101-02:1990/Az1:2002
PN-A-79033:1985, pkt 3.6.1
pH.
Metoda potencjometryczna.
PN-A-75101-06:1990
PN-A-75101-06:1990/Az1:2002
PN-A-86782:1987
PN-A-79011-10:1998
PN-A-79011-10:1998/Az1:2001
Zawartość popiołu ogólnego.
Metoda wagowa/konduktometryczna.
PN-A-79011-8:1998
PN-ISO 936:2000
PN-A-64795:1976
PN-A-88022:1959
PN-A-82100:1985
PN-A-75101-08:1990
PN-A-75101-08:1990/Az1:2002
PN-EN ISO 2171:2010
PN-A-74855-8:1998, pkt 2.2
Stosunek masy warzyw/owoców odciekniętych w stosunku do deklarowanej masy netto produktu.
Zakres: (30,0 ÷ 80,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-75101-15:1990
Oznaczanie owoców i warzyw z wadami.
Zakres: (0,1 ÷ 10,0)% (m/m)
Metoda wagowa.
PN-A-75101-16:1990
Konserwy warzywno-mięsne Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A202:2015, pkt 4.7
Zawartość składników.
Zakres: (5,0 ÷ 60,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-82056:1985, pkt 2.3.7
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
Zawartość zanieczyszczeń organicznych.
Zakres: (0,1 ÷ 10,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-75101-17:1990
Zawartość ekstraktu ogólnego.
Zakres: (4,0 ÷ 40,0)% (m/m)
Metoda refraktometryczna.
PN-A-75101-02:1990, pkt 2
PN-A-75101-02:1990/Az1:2002
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Liczba kwasowa.
Metoda miareczkowa.
PN-EN ISO 660:2010
Liczba nadtlenkowa.
Metoda miareczkowa.
PN-EN ISO 3960:2017-03
Zupy zagęszczone Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A208:2015, pkt 4.7
Kwasowość ogólna w przeliczeniu
na odpowiedni kwas.
Zakres: (0,1 ÷ 2,5)% (m/m)
Metoda miareczkowa.
PN-A-75101-04:1990
PN-A-75101-04:1990/Az1:2002
Zawartość suchej masy.
Zakres: (5,0 ÷ 30,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-75101-03:1990
Konserwy warzywno-mięsne
Zupy zagęszczone
Masa.
Zakres: (50,0 ÷ 5 000) g
Metoda wagowa.
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
PN-A-75101-15:1990, pkt 2
Zawartość zanieczyszczeń mineralnych.
Zakres: (0,01 ÷ 1,0)%
Metoda wagowa.
PN-A-75101-18:1990
Konserwy mięsne
Konserwy warzywno-mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Szczelność.
Metoda próżniowa.
Metoda wizualna.
Metoda przez zanurzenie.
PN-A-82055-4:1997
PN-A-82055-4:1997/Az1:2002
Konserwy drobiowe Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A203:2015, pkt 4.9
Konserwy warzywno-mięsne
Zupy zagęszczone
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
PN-A-75052-02:1990
Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Konserwy drobiowe
Masa.
Zakres: (50,0 ÷ 5 000) g
Metoda wagowa.
PB-281 wyd. III z dn. 31.08.2016
PN-A-82056:1985, pkt 2.3.5
Konserwy warzywno-mięsne
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji)
Ilość sztuk w opakowaniu.
Metoda ilościowa.
PB-383 wyd. I z dn. 06.08.2018
PN-V-74013:1999
Konserwy mięsne
Konserwy mięsno-tłuszczowe
Wygląd powierzchni zewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd powierzchni wewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd zewnętrzny bloku konserwy: kształt, barwa, konsystencja, zapach.
Wygląd bloku konserwy na przekroju: barwa, stopień związania, układ i jakość składników, zapach, smak, kruchość, soczystość.
Prosty test opisowy.
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7, 2.2
Sprawdzanie wyglądu opakowań jednostkowych. NO-89-A-201:2015, pkt 4.15
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7
Sprawdzanie cech organoleptycznych. NO-89-A-201:2015, pkt 4.1
PN-A-82056:1985, pkt 2.2
Konserwy warzywno-mięsne Wygląd powierzchni zewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd powierzchni wewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd zewnętrzny bloku konserwy: kształt, barwa, konsystencja, zapach.
Wygląd bloku konserwy na przekroju: barwa, stopień związania, układ i jakość składników, zapach, smak, kruchość, soczystość.
Prosty test opisowy.
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7, 2.2
Stan opakowań jednostkowych, wygląd, konsystencja, zapach, smak.
Prosty test opisowy.
PN-A-82107:1996, pkt 2.2
Sprawdzanie stanu opakowań jednostkowych. NO-89-A202:2015, pkt 4.15
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7
Sprawdzanie cech organoleptycznych. NO-89-A-202:2015, pkt 4.1
PN-A-82056:1985, pkt 2.2
Konserwy drobiowe Wygląd powierzchni zewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd powierzchni wewnętrznej opakowania jednostkowego.
Wygląd zewnętrzny bloku konserwy: kształt, barwa, konsystencja, zapach.
Wygląd bloku konserwy na przekroju: barwa, stopień związania, układ i jakość składników, zapach, smak, kruchość, soczystość.
Prosty test opisowy.
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7, 2.2
Sprawdzanie stanu opakowań jednostkowych. NO-89-A203:2015, pkt 4.12
PN-A-82056:1985, pkt 2.1.5, 2.1.7
Sprawdzanie cech organoleptycznych. NO-89-A-203:2015, pkt 4.1
PN-A-82056:1985, pkt 2.2
Zupy zagęszczone Przed przyrządzeniem: wygląd, barwa, zapach, konsystencja.
Po przyrządzeniu: wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak.
Stan opakowań jednostkowych.
Prosty test opisowy.
PN-A-79011-2:1998
PN-A-79011-2:1998/Az1:2000
PN-A-79011-2:1998/Az2:2008, pkt 2.2, 2.3
Sprawdzanie stanu opakowań jednostkowych. NO-89-A208:2015, pkt 4.12
PN-A-82107:1996, pkt 2.2
Sprawdzanie cech organoleptycznych. NO-89-A208:2015, pkt 4.1
PN-A-82107:1996, pkt 2.2
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe (produkty wchodzące w skład racji) Wygląd zewnętrzny wyrobu w opakowaniu, kształt, barwa, powierzchnia, przełom, konsystencja, stopień wypełnienia wyrobu nadzieniem, zapach, smak.
Prosty test opisowy.
PN-A-88032:1998
PN-A-88032:1998/Ap1:2001,
pkt 4.1 ÷ 4.9
ISO 6658:2005, pkt 5.4.2
Wygląd zewnętrzny, struktura i tekstura, zapach i smak.
Prosty test opisowy.
PN-A-74252:1998, pkt 4.3.4 ÷ 4.3.6;
ISO 6658:2005, pkt 5.4.2
Przed przyrządzeniem: wygląd, barwa, zapach, konsystencja.
Po przyrządzeniu: wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak.
Stan opakowań jednostkowych.
Prosty test opisowy.
PN-A-79011-2:1998
PN-A-79011-2:1998/Az1:2000
PN-A-79011-2:1998/Az2:2008,
pkt 2.2, 2.3
Przed przyrządzeniem: wygląd, barwa, zapach.
Po przyrządzeniu: zapach, smak.
Prosty test opisowy.
PN-A-76100:2009
Sprawdzanie stanu opakowań jednostkowych bezpośrednich i pośrednich produktów wchodzących w skład indywidualnych racji żywnościowych.
Sprawdzanie opakowań jednostkowych.
NO-89-A209:2015, pkt 4.2.2
NO-89-A210:2015, pkt 4.2.3
Sprawdzanie cech organoleptycznych produktów wchodzących w skład indywidualnych racji żywnościowych.
Sprawdzanie cech organoleptycznych produktów wchodzących w skład grupowej racji żywnościowej.
NO-89-A209:2015, pkt 4.2.1
NO-89-A210:2015, pkt 4.2.1
Zawartość ochratoksyny A.
Zakres: (0,25 ÷ 300) µg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PN-EN ISO 15141-1:2000
PN-EN 14132:2010
Kwasy tłuszczowe.
Zakres: (0,1 ÷ 91,0)%
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID).
PN-EN ISO 12966-1:2015-01
PN-EN ISO 12966-2:2017-05,
z wyłączeniem pkt 5.3 i 5.5
PN-EN ISO 12966-4:2015-07
Zawartość deoksyniwalenolu.
Zakres: (100 ÷ 20 000) µg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
PB-226/LC wyd. III z dn. 02.01.2015
Zawartość zearalenonu.
Zakres: (10 ÷ 4 000) µg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PB-44/HPLC wyd. III z dn. 28.02.2009
Zawartość aflatoksyn.
Zakres:
Aflatoksyna B1, G1 (0,020 ÷ 300) µg/kg
Aflatoksyna B2, G2 (0,005 ÷ 500) µg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PN-ISO 14718:2001
AOAC 999.07:2000
PN-EN ISO 16050:2011
PN-EN 14123:2008
Zawartość kofeiny.
Zakres: (0,05 ÷ 10)%
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD).
PN-ISO 10095:1997
Zawartość witaminy D3.
Zakres: (0,25 ÷ 100 000) µg/100 g
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD).
PN-EN 12821:2009
Zawartość Witaminy B1.
Zakres: (0,1 ÷ 100 000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PN-EN 14122:2014-07
Zawartość Witaminy B2.
Zakres: (0,1 ÷ 100 000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PN-EN 14152:2014-07
Zawartość Witaminy B6.
Zakres: (0,1 ÷ 100 000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).
PN-EN 14164:2014-08
Zawartość cukrów.
Zakres:
Glukoza (2,0 ÷ 50,0) g/100g
Fruktoza (2,0 ÷ 50,0) g/100g
Maltoza (2,0 ÷ 30,0) g/100g
Sacharoza (2,0 ÷ 30,0) g/100g
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID).
PB-79/HPLC wyd. V z dn. 18.05.2017
Zawartość substancji dodatkowych.
Zakres:
Kwas sorbowy i jego sole w przeliczeniu na kwas sorbowy (10,0 ÷ 3 000) mg/kg
Kwas benzoesowy i jego sole)
w przeliczeniu na kwas benzoesowy
(10,0 ÷ 3 000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD).
PN-EN 12856:2002
Zawartość sodu.
Zakres: (5,0 ÷ 50 000) mg/kg
Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Zawartość NaCl (z obliczeń).
PB-318/FAAS wyd. I z dn. 27.07.2015
Zawartość pierwiastków.
Zakres:
Pb: (0,010 ÷ 2,00) mg/kg
Cd: (0,0010 ÷ 2,00) mg/kg
As: (0,010 ÷ 2,00) mg/kg
Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).
PN-EN 15763:2010
Zawartość pierwiastków.
Zakres:
Zn: (0,25 ÷ 250) mg/kg
Cu: (0,025 ÷ 250) mg/kg
Ni: (0,025 ÷ 12,5) mg/kg
K: (5,0 ÷ 10 000) mg/kg
Ca: (5,0 ÷ 100 000) mg/kg
Fe: (0,25 ÷ 2 500) mg/kg
Sn: (0,25 ÷ 200) mg/kg
Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).
PB-223/ICP wyd. II z dn. 12.01.2015
Zawartość rtęci.
Zakres: (0,0006 ÷ 10) mg/kg
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS).
PB-30/CVAAS wyd. V z dn. 18.09.2012
Wymiary (wysokość, długość, szerokość, średnica, grubość).
Obmiar.
PB-332 wyd. I z dn. 23.03.2016
Pojemność brzegowa.
Metoda wagowa.
PB-154 wyd. I z dn. 02.05.2012
Masa, masa netto, masa brutto, masa 1 sztuki.
Metoda wagowa.
PB-333 wyd. I z dn. 23.03.2016
Ilość, ilość sztuk w opakowaniu.
Metoda ilościowa.
PB-334 wyd. I z dn. 23.03.2016
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 28/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 37/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE JARS SP. Z O.O.
Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
15 Indywidualne i grupowe racje żywnościowe oraz produkty wchodzące w skład racji Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Liczba bakterii termofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-76/LM
Liczba bakterii tlenowych amylolitycznych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych amylolitycznych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-39/LM
Obecność Bacillus subtilis w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-06/LM
Liczba Bacillus cereus
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 7932
Liczba Bacillus subtilis
Metoda płytkowa
(Ae) PB-40/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Liczba bakterii z grupy coli
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 4832
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 6888-2
Liczba drożdży i pleśni
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 21527-1
(Ae) PN-ISO 21527-2
(Ae) PN-ISO 7954
Liczba drożdży i pleśni osmotolerancyjnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-95/LM
Obecność drożdży i pleśni w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-98/LM
Obecność Salmonella spp. W określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 16649-2
Obecność przypuszczalnych Escherichia coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 7251
Próba termostatowa PN-A-75052-03:1990
PN-A-86034-03:1993
PN-A-86732:1992
PN-A-82055-5:1994
Badania organoleptyczne racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racji oraz ich opakowań. Prosty test opisowy (Ae) PB-21/LF
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania PB-48/LF wyd. 3 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Wartość energetyczna (kJ/kcal)
Z obliczeń
(Ae) PB-64/LF
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1 - 1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość składników mięsnych w stosunku do deklarowanej masy netto
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Udział warstwy wodnej w stosunku do deklarowanej masy netto
Metoda wagowa
Kwasowość ogólna
Metoda miareczkowa
PN-A-86746:1974
PN-A-74108:1996
PN-A-79011-9:1998
PN-A-75101-4:1990
PN-A-75101-4:1990/Az1:2002
PB-79/LF wyd. 3 z dnia 04.04.2013
Sucha masa sosu pomidorowego
Metoda refraktometryczna
PN-A-86745:1974
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (0,10 - 95) %
PB-24/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zanieczyszczenia mechaniczne
Metoda wagowa
PB-70/LF, wyd. 3 z dn. 07.01.2015
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4 mol/l HCl (zanieczyszczeń mineralnych)
Metoda wagowa
Zakres: (0,02 - 40) %
PB-67/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
Zawartość tłuszczu całkowitego
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 90) %
(Ae) PB-69/LF
(Ae) PB-61/LF
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 99,9) %
(Ae) PB-16/LF
Zawartość zanieczyszczeń, szkodników i ich pozostałości PB-70/LF, wyd. 3 z dn. 07.01.2015
PB-75/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
PB-60/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość cukrów ogółem i cukrów redukujących
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,50 - 90) %
(Ae) PN-A-74252
(Ae) PN-A-74108
(Ae) PN-A-75101-7
(Ae) PN-A-88023
(Ae) PN-A-79011-5
(Ae) PB-73/LF
(Ae) PB-80/LF
Zawartość tłuszczu całkowitego w suchej masie
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 90) %
(Ae) PB-69/LF
(Ae) PB-16/LF
PIERWIASTKI
Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)
Zakres:
(0,002-1,000) mg/kg kadm
(0,010-5,000) mg/kg ołów
(30-10000) mg/kg sód
(2,00-10000) mg/kg wapń
(0,01-10000) mg/kg żelazo
(0,1-500) mg/kg chrom
(0,1-1000) mg/kg cynk
(0,1-500) mg/kg cyna
(0,1-5,0) mg/kg arsen
(0,1-10000) mg/kg fosfor
(0,1-10000) mg/kg potas
PB-158/LF wyd. 6 z dnia 27.04.2015
Stężenie pierwiastków
Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS)
(Ae) PB-28/LF
(Ae) PN-EN 15763
Zawartość ochratoksyny A
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(Ae) PB-46/LF
Zawartość deoksyniwalenolu
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(Ae) PB-63/LF
Zawartość zearalenonu
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(Ae) PB-47/LF
Zawartość aflatoksyny B1 oraz sumy aflatoksyn B1, B2, G1 i G2
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
(Ae) PB-53/LF
Oznaczanie stopnia rozdrobnienia
Analiza sitowa
PN-A-74015:1973
Zawartość tlenku siarki (IV)
Metoda miareczkowa
Zakres: (5 - 500) mg/kg
PB-111/LF, wyd. 3 z dnia 20.04.2015
Masa owoców i warzyw odciekniętych
Metoda wagowa
PN-A-75101-15:1990
Ekstrakt ogólny
Metoda refraktometryczna
Zakres: (1,0 - 85) %
PN-EN ISO 12143:2000
PN-A-75101-02:1990
PN-A-75101-02:1990/Az1:2002
PN-A-79033:1985
pH
Metoda potencjometryczna
Zakres: (3 - 10)
PB-56/LF, wyd. 5 z dn. 24.03.2017
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość składników mięsnych w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy
Metoda wagowa
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres: (0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość wody
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 80) %
(Ae) PN-ISO 1442
Zawartość skrobi
Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla
Zakres: (0,50 - 60) %
PB-54/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zawartość wody
Metoda refraktometryczna
Zakres: (14,0 - 27) %
PN-A-77626:1988 p. 5.3.3
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.01.2009 (Dz. U. Nr 17, poz. 94 ) p. I
Ekstrakt
Metoda refraktometryczna
Zakres: (71,6 - 84,4)%
PN-A-77626:1988 p. 5.3.3
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.01.2009 (Dz. U. Nr 17, poz. 94) p. I
Wolne kwasy
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (5,0 - 60) mval/kg
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.01.2009 (Dz. U. Nr 17, poz. 94) p. VIII
Przewodność elektryczna właściwa
Metoda konduktometryczna
Zakres: (15 - 1500) µS/cm
PN-A-77626:1988 p. 5.3.10
Zanieczyszczenia mechaniczne
Metoda wagowa
Zakres: (0,015 - 0,15) %
PN-A-77626:1988 p. 5.3.11
Zawartość proliny
Metoda spektrofotometryczna
Zakres: (5,0 - 100) mg/100g
PN-A-77626:1988 p. 5.3.9
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.01.2009 (Dz. U. Nr 17, poz. 94) p. V
Liczba diastazowa
Metoda spektrofotometryczna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.01.2009 (Dz. U. Nr 17, poz. 94) p. IX z późn. zm. (Dz. U. z 2015 poz. 1173)
Wyciąg wodny
Metoda wagowa
Zakres: (1,0 - 50) %
PN-ISO 9768:1996
PN-ISO 9768:1996/AC1:2000
Popiół ogólny
Metoda wagowa
Zakres: (0,02 - 80) %
(Ae) PB-19/LF
Zawartość popiołu rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie
Metoda wagowa
Zakres: (0,02 - 40) %
PN-ISO 1576:1996
Alkaliczność popiołu
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,5 - 3,0) % KOH
PN-ISO 1578:1996
Włókno surowe
Metoda wagowa
Zakres: (0,70 - 40) %
PB-68/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zawartość kofeiny
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Zakres: (45 - 40000) mg/kg
PB-32/LF, wyd.5 z dn. 15.03.2017
Zawartość azotanów i azotynów
Metoda spektrofotometryczna
(Ae) PB-51/LF
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)
(Ae) PB-258/LF
Zawartość fosforu całkowitego
Zakres: (0,025 - 1,0)% m/m P2O5
Metoda spektrofotometryczna
Zawartość fosforu dodanego
(z obliczeń)
PB-84/LF wyd. 3 z dnia 05.04.2013
Oznaczanie zawartość nadzienia, kuwertury, glazury, lukru, polewy i innych składników PB-74/LF wyd. 2 z dnia 07.01.2015
Gęstość
Zakres: (1,00 - 2,00) g/ml
Metoda piknometryczna
PB-85/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013
Zawartość histaminy
Zakres: (25 - 1000) mg/kg
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją DAD (HPLC-DAD)
PB-161/LF wyd. 2 z dnia 15.03.2017
Kwasowość tłuszczu
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 45) %
PB-20/LF, wyd. 6 z dn. 24.03.2017
Liczba kwasowa
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 90) mg KOH/g
Liczba nadtlenkowa
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 30) meq O2/kg
PB-72/LF, wyd. 5 z dn. 24.03.2017
Liczba jodowa
Zakres: (3 - 200) g/100 g
Metoda miareczkowa
PN-EN ISO 3961:2013
Smakowitość
Zakres: 1-5
Metoda punktowa
PN-A-86935:1996
Liczba anizydynowa
Zakres: (0,5 - 70)
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 6885:2016-04
Zawartość kwasów tłuszczowych
Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
(Ae) PB-191/LF
Kwasowość tłuszczowa
Zakres: (0,50 - 70) mg KOH/100 g
Metoda miareczkowa
PN-ISO 7305:2001
Kwasowość lotna
Zakres: (0,05 - 2,5) g/l
Metoda destylacyjna
PN-A-75101-05:1990
Zawartość tlenku węgla (IV)
Zakres: (1,0 - 8,0) g/l
Metoda ciśnieniowa
PN-A-79033:1985
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
Zawartość witamin
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)
(Ae) PN-EN 14130
(Ae) PB-257/LF
Zawartość glukozy, fruktozy, sacharozy, laktozy i maltozy
Zakres: (0,2 - 90) g/100g, g/100ml
Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną (HPLC-RID)
Suma cukrów (cukry ogółem) (z obliczeń)
Suma cukrów prostych (fruktoza glukoza) (z obliczeń)
PB-22/LF wyd. 2 z dnia 22.03.2017
Aktywność wody
Zakres: (0,05 - 1,0)
Metoda wykrywania punktu rosy
PB-87/LF wyd. 2 z dnia 07.04.2016
Zawartość błonnika pokarmowego
Zakres: (0,1 - 80)%
Metoda wagowa
(Ae) PB-18/LF
Konserwy mięsne sterylizowane Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Liczba bakterii termofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-76/LM
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Próba termostatowa PN-A-82055-5:1994
Badania organoleptyczne opakowań NO-89-A201:2015
Badania organoleptyczne zawartości konserwy
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania PB-48/LF wyd. 3 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1 - 1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zanieczyszczenia mechaniczne
Metoda wagowa
PB-70/LF, wyd. 3 z dn. 07.01.2015
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres:
(0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (0,10 - 95) %
PB-24/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zawartość wody
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 80) %
(Ae) PN-ISO 1442
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość skrobi
Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla
Zakres: (0,50 - 60) %
PB- 54/LF, wyd.2 z dn. 12.04.2013
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
NO-89-A201:2015
Konserwy warzywno-mięsne i bezmięsne sterylizowane Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Liczba bakterii termofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-76/LM
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Liczba drożdży i pleśni
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 21527-1
(Ae) PN-ISO 21527-2
(Ae) PN-ISO 7954
Obecność drożdży i pleśni w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-98/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Próba termostatowa PN-A-75052-3:1990
Badania organoleptyczne opakowań NO-89-A202:2015
Badania organoleptyczne zawartości konserwy
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania PB-48/LF wyd. 3 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1 - 1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zanieczyszczenia mechaniczne
Metoda wagowa
PB-70/LF, wyd. 3 z dn. 07.01.2015
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość składników mięsnych w stosunku do deklarowanej masy netto konserwy
Metoda wagowa
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres: (0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (0,10 - 95) %
PB-24/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zawartość wody
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 80) %
(Ae) PN-ISO 1442
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość skrobi
Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla
Zakres: (0,50 - 60) %
PB-54/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
NO-89-A202:2015
Konserwy drobiowe sterylizowane Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii w określonej masie/objętości próbki przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Liczba bakterii termofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-76/LM
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Próba termostatowa PN-A-82055-5:1994
Badania organoleptyczne opakowań NO-89-A203:2015
Badania organoleptyczne zawartości konserwy
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania (A) PB-48/LF wyd. 3 z dn. 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1 - 1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zanieczyszczenia mechaniczne
Metoda wagowa
PB-70/LF, wyd. 3 z dn. 07.01.2015
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres: (0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (0,10 - 95) %
PB-24/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Zawartość wody
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 80) %
(Ae) PN-ISO 1442
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość skrobi
Metoda miareczkowa Luffa-Schoorla
Zakres: (0,50 - 60) %
PB-54/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
NO-89-A203:2015
Konserwy specjalne mięsno-tłuszczowe Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Liczba bakterii termofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych termofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-76/LM
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Próba termostatowa PN-A-82055-5:1994
Badania organoleptyczne opakowań (Ae) PN-A-82056
Badania organoleptyczne zawartości konserwy
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania PB-48/LF wyd. 3 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu
Metoda wagowa
PB-74/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1-1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
Zakres: (0,10 - 95) %
PB-24/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Kwasowość tłuszczu
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 40) %
PB-20/LF, wyd. 6 z dn. 24.03.2017
Liczba kwasowa
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 90) mg KOH/g
Liczba nadtlenkowa
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,10 - 30) meq O2/kg
PB-72/LF, wyd. 5 z dn. 24.03.2017
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres: (0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość wody
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 80) %
(Ae) PN-ISO 1442
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
Zupy zagęszczone, sterylizowane Liczba bakterii tlenowych mezofilnych i/lub przetrwalników bakterii tlenowych mezofilnych
Metoda płytkowa
(Ae) PB-77/LM
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 4833-1
(Ae) PN-EN ISO 4833-2
Obecność bakterii tlenowych mezofilnych w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-96/LM
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-13/LM
Obecność bakterii z grupy coli w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-ISO 4831
Obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w określonej masie/objętości próbki (Ae) PN-EN ISO 6888-3
Obecność Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-12/LM
(Ae) PN-EN ISO 6579
(Ae) PB-08/LM
Obecność specyficznego DNA Salmonella spp. w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-93/LM
Obecność specyficznego DNA Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-94/LM
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa
(Ae) PN-EN ISO 11290-2
(Ae) PB-10/LM
(Ae) PB-42/LM
Obecność Listeria monocytogenes w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-41/LM
(Ae) PN-EN ISO 11290-1
(Ae) PB-09/LM
Liczba beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV) i/lub przetrwalników beztlenowych bakterii redukujących siarczany (IV)
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 15213
Liczba drożdży i pleśni
Metoda płytkowa
(Ae) PN-ISO 21527-1
(Ae) PN-ISO 21527-2
(Ae) PN-ISO 7954
Obecność drożdży i pleśni w określonej masie/objętości próbki (Ae) PB-98/LM
Próba termostatowa PN-A-75052-3:1990
Badania organoleptyczne opakowań NO-89-A208:2015
Badania organoleptyczne zawartości konserwy
Wygląd, barwa, zapach, smak, tekstura. Ocena sensoryczna - ilościowa analiza opisowa i testy profilowania sensorycznego PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
PN-ISO 6658:1998
PN-ISO 6564:1999
PN-ISO 11036:1999
Ocena sensoryczna - metoda punktowa PB-21/LF wyd. 6 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda skalowania PB-48/LF wyd. 3 z dnia 21.04.2016
Ocena sensoryczna - metoda parzysta ISO 5495:2007 P
Ocena sensoryczna - metoda trójkątowa ISO 4120:2007 P
Masa netto
Metoda wagowa
Zakres: (1 - 1500) g
PB-78/LF, wyd. 2 z dn. 07.01.2015
Zawartość tłuszczu całkowitego
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 90) %
(Ae) PB-69/LF
Zawartość tłuszczu wolnego
Metoda wagowa
Zakres: (0,30 - 70) %
(Ae) PN-ISO 1444
Zawartość suchej masy
Metoda wagowa
Zakres: (0,10 - 99,9) %
(Ae) PB-16/LF
Zawartość soli kuchennej
Metoda miareczkowa Mohra
Zakres: (0,10 - 95) %
(Ae) PB-17/LF
Kwasowość ogólna
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 10) %
PN-A-75101/04:1990
PN-A-75101/04:1990/Az1:2002
Zawartość azotu metodą Kjeldahla/białka
Metoda miareczkowa
Zakres: (0,2 - 95) %
(Ae) PB-14/LF
Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w 4 mol/l HCl (zanieczyszczeń mineralnych)
Metoda wagowa
Zakres: (0,02 - 40) %
PB-67/LF, wyd. 2 z dn. 12.04.2013
Badanie szczelności
Metoda suszarkowo-próżniowa
Metoda wizualna
Metoda przez zanurzenie
PB-55/LF, wyd. 3 z dn. 12.04.2013
NO-89-A208:2015
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 24/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-06-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 20/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 2
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 8
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 12
Grupa 16
Grupa 17
Urządzenia oraz zestawy urządzeń (systemy) elektryczne i elektroniczne (różne) zasilane prądem stałym lub przemiennym (dla badań wykonywanych w komorze rewerberacyjnej o masie nie większej niż 500 kg i o wymiarach nieprzekraczających:
- szerokość: 3,4 m,
- długość: 2,8 m,
- wysokość: 1,26 m).
Odporność na zaburzenia promieniowane (pole magnetyczne), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz. NO-06-A500:2012, p. 3.16, (procedura PRS-01)
Odporność na zaburzenia promieniowane (pole elektryczne), w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 18 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.17, (procedura PRS-02)
Odporność na zaburzenia przewodzone w przewodach zasilających, w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz. NO-06-A500:2012, p. 3.4, (procedura PCS-01)
Odporność na zaburzenia przewodzone (prądy strukturalne), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 150 kHz. NO-06-A500:2012, p. 3.8, (procedura PCS-05)
Odporność na zaburzenia przewodzone (w przewodach zasilających i sygnałowych), w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 200 MHz. NO-06-A500:2012, p. 3.9, (procedura PCS-06)
Odporność na zaburzenia przewodzone impulsowe (ciągi impulsów quasi prostokątnych). NO-06-A500:2012, p. 3.10, (procedura PCS-07)
Odporność na narażenia przewodzone, tłumione sinusoidalnie przebiegi nieustalone, przewody zasilania i sygnałowe
od 10 kHz do 100 MHz.
NO-06-A500:2012, p. 3.11, (procedura PCS-08)
Odporność na narażenia przewodzone, stany przejściowe, przewody zasilające. NO-06-A500:2012, p. 3.12, (procedura PCS-09)
Zaburzenia przewodzone (w przewodach zasilających), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 10 kHz. NO-06-A500:2012, p. 3.1, (procedura PCE-01)
Zaburzenia przewodzone (w przewodach zasilających), w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz. NO-06-A500:2012, p. 3.2, (procedura PCE-02)
Zaburzenia przewodzone (w terminalach antenowych), w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 40 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.3, (procedura PCE-03)
Zaburzenia promieniowane (pole magnetyczne), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz. NO-06-A500:2012, p. 3.13, (procedura PRE-01)
Zaburzenia promieniowane (pole elektryczne),w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.14, (procedura PRE-02)
Odporność na wyładowania elektrostatyczne (do 30 kV). PN-EN 61000-4-2:2011;
NO-06-A211:2016;
AECTP 500 Ed.4.;
procedura 508/2
Odporność obwodów zasilania i linii wejścia/wyjścia na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych typu BURST (do 5 kV). PN-EN 61000-4-4:2013-05
Odporność obwodów zasilania i linii wejścia/wyjścia na udary napięciowe typu SURGE (do 5 kV). PN-EN 61000-4-5:2014-10
Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej. PN-EN 61000-4-8: 2010 (oryg.)
Odporność na impulsowe pole magnetyczne typu SURGE. PN-EN 61000-4-9:2016-11
Odporność na przebiegi oscylacyjne. PN-EN 61000-4-12:2009
Odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania, występujące w przyłączu zasilającym prądu przemiennego. NO-06-A108:2005,
załącznik B, p. B.2 i B.7;
NO-06-A104:2005, p. 2.11;
PN-EN 61000-4-11:2007
Odporność wyrobu na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego. NO-06-A108:2005;
załącznik B, p. B.2 i B.7;
NO-06-A104:2005, p. 2.11;
PN-EN 61000-4-29:2004
Poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A). PN-EN 61000-3-2:2014-10
Wahania napięcia i migotania światła powodowane przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤ 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. PN-EN 61000-3-3:2013-10
Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji. NO-06-A108:2005, p. 3;
NO-06-A104:2005, p. 2.10
Rezystancja uziemienia (zerowania). NO-06-A104:2005, p. 2.2.2
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 12
Grupa 16
Grupa 17
Urządzenia oraz zestawy urządzeń (systemy) elektryczne i elektroniczne (różne) zasilane prądem stałym lub przemiennym o masie nie większej niż 350 kg i o wymiarach nieprzekraczających:
- szerokość: 1,0 m,
- długość: 1,3 m,
- wysokość: 0,85 m.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia, obniżoną temperaturę otoczenia, zwiększoną wilgotność, zmiany temperatury otoczenia oraz odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne - szron i rosa. NO-06-A107:2005,
p. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10;
PN-EN 60068-1:2014-06;
NO-42-A211:2011;
NO-42-A213:2011
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 16
Grupa 17
Kabiny i obudowy urządzeń. Tłumienność pola elektromagnetycznego obiektów ekranujących, w zakresie częstotliwości od 1 kHz do 18 GHz. NO-06-A501:2009
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 16
Grupa 17
Radiostacje, sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe i radiotelefoniczne. Odporność na zaburzenia przewodzone (intermodulacja), w zakresie częstotliwości od 15 kHz do 10 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.5, (procedura PCS-02)
Odporność na zaburzenia przewodzone (tłumienie sygnałów niepożądanych), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 20 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.6, (procedura PCS-03)
Odporność na zaburzenia przewodzone (modulacja skrośna), w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 20 GHz. NO-06-A500:2012, p. 3.7, (procedura PCS-04)
Grupa 9 Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska.
Systemy ochrony portów i punktów bazowania przed atakami terrorystycznymi.
Budowle brzegowe bazowania okrętów Marynarki Wojennej o wymaganiach podwyższonych i szczególnych.
Instalacje przesyłowe cieczy i gazów, sieci zasilania w energię elektryczną na potrzeby bazowania okrętów i statków powietrznych lotnictwa morskiego.
Rozkład potencjału pola elektrycznego konstrukcji metalowych w środowisku elektrolitycznym. NO-19-A201:1998 +A2:2016;
NO-19-A200-2:1998 +A2:2016;
NO-19-A200-3:1998 +A2:2016;
NO-19-A200-4:1998 +A2:2016;
NO-19-A200-5:1998 +A1:2007
Grupa 17 Łodzie wojskowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 25/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-06-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 19/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI, ODPORNOŚCI UDAROWEJ I PÓL MAGNETYCZNYCH OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.
81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 1
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 12
Grupa 16
Grupa 17
Obiekty i urządzenia o masie do 75 kg i o wymiarach nieprzekraczających:
- szerokość: 0,7 m,
- długość: 0,4 m,
- wysokość: 0,7 m.
Odporność na drgania sinusoidalne.
Wytrzymałość na drgania sinusoidalne.
Odporność całkowita na drgania sinusoidalne.
NO-06-A107:2005
p. 2.3; p. 2.7; p. 2.12; p. 3.2
NO-42-A211:2011
NO-42-A213:2011
NO-20-A500-4:2009
Rezonanse konstrukcji urządzeń w zakresie częstotliwości:
od 5 Hz do 40 Hz.
NO-06-A107:2005
p. 2.2
Obiekty i urządzenia o masie do 800 kg i o wymiarach nieprzekraczających:
- szerokość: 1,0 m,
- długość: 1,2 m,
- wysokość: 2,3 m.
Odporność na pojedyncze udary mechaniczne.
Wytrzymałość na pojedyncze udary mechaniczne
NO-06-A107:2005
p. 2.13
NO-20-A500-5:2017
Odporność na wielokrotne udary mechaniczne.
Wytrzymałość na wielokrotne udary mechaniczne.
Odporność całkowita na udary mechaniczne.
NO-06-A107:2005
p. 2.5; p. 2.9; p. 2.10; p. 3.4
Grupa 4 Miny i zapalniki min. Rozkład przestrzenny pola magnetycznego od namagnesowania trwałego i indukowanego badanego obiektu. Procedura badawcza
PB-RFL/16:2010 „Pomiary pola magnetostatycznego od mechanizmów i urządzeń technicznych.”
Grupa 9 Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska.
Bezzałogowe pojazdy podwodne i nawodne.
Grupa 17 Łodzie wojskowe występujące wyłączenie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 20/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-08-04

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 42/MON/2017

Wydanie 1

KRAJEWSKI LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEGO „KRAJEWSKI” MAREK KRAJEWSKI
99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska 19

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 12 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej Masa powierzchniowa
(dla małej próbki)
Metoda wagowa
PN-P-04613:1997
PN-ISO 3801:1993
PN-EN 12127:2000
Masa liniowa przędzy
Zakres ( 4 – 160) tex
Metoda odcinkowa
PN-P-04653:1997
Liczba nitek osnowy i wątku na jednostkę długości
Liczba nitek na 1 cm2
Metoda A, wyciągania nitek z wyrobu
PN-EN 1049-2:2000, p. 7
Odporność wybarwień na pot
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na pranie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na prasowanie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X11:2000
Odporność wybarwień na tarcie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X12:2005
Odporność wybarwień na wodę
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-B02:2014, p. 8.3.3
Odporność wybarwień
na rozpuszczalniki (czterochloroetylen)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X05:1999
Odporność wybarwień
na wodę morską
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E02:2013
Odporność wybarwień na bielenie: Nadtlenek
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-N02:1999
Odporność wybarwień na bielenie: Chloran (I)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN 20105-N01:2000
Odporność wybarwień na bielenie: Chloryn sodu (warunki łagodne)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-N03:1999
Odporność wybarwień na pranie chemiczne w niskiej temperaturze
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-C09:2003
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-D01:1999
Odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną (z wyłączeniem prasowania)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-P01:1999
Odporność na zwilżanie powierzchniowe PN-EN ISO 4920:2013-02
Oleofobowość – Węglowodorowy test odpornościowy PN-EN ISO 14419:2002
Wytrzymałość na przebicie
Metoda wypychania kulką
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 9073-5:2008
Siła zrywająca i wydłużenia względne przy maksymalnej sile zrywającej
Metoda paska
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13934-1:2013
Maksymalna siła zrywająca szew z zastosowaniem metody paska
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew, z zastosowaniem metody grab
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13935-2:2014
Wyznaczanie odporności nitek w tkaninach na przesunięcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- próbki robocze w kształcie skrzydełka,
- próbki robocze w kształcie spodni
Metody pojedynczego rozdzierania
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-2:2002
Skłonność powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu
Metoda zmodyfikowana Martindale’a
PN-EN ISO 12945-2:2002
Odporność na ścieranie
Metoda oceny zmiany wyglądu
przyrząd Martindale’a
PN-EN ISO 12947-1:2000
PN-EN ISO 12947-2:2000 +AC:2006
Liczba rządków i kolumienek na 1 cm
Liczba oczek na 1 cm2
(z obliczeń)
PN-EN 14971:2007
pH wyciągu wodnego
Zakres: (2 – 12)
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 3071:2007
Zmiana wymiarów
po praniu chemicznym
PN-EN ISO 3175-2:2010
Zmiana wymiarów
po praniu i suszeniu
PN-EN 3759:2011
PN-EN ISO 6330:2002
PN-EN ISO 5077:2011
Zmiana wymiarów
po zamoczeniu w wodzie
PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów
po prasowaniu
PN-P-04624:1974
Oznaczanie splotu
Oznaczanie splotu dziewiarskiego
Oznaczanie splotu tkackiego
PN-EN ISO 4921:2002
PN-EN ISO 8388:2005
PN-P-01701:1952
Rozciągliwość ściągacza PN-P-04887:1991
Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych PN-EN ISO 5084:1999
Rozpoznawanie włókien PN-P-04604:1972
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych metodą rozdzielania ręcznego
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04846:1992
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 2 i 3
Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami chemicznymi
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.01:1993
Zawartość włókien proteinowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.03:1993
PN-EN ISO 1833-4:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 2
Zawartość włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach dwuskładnikowych z bawełną
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.05:1993
PN-EN ISO 1833-6:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 3
Zawartość włókien poliamidowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.06:1993
PN-EN ISO 1833-7:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 4
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach dwuskładnikowych z włóknami poliestrowymi
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.10:1993
PN-EN ISO 1833-11:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 7
Zawartość włókien akrylowych modakrylowych, chlorowych, elastanowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,5 – 99,5) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.11:1993
PN-EN ISO 1833-12:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 8
Zawartość włókien polipropylenowych w mieszankach dwuskładnikowych
Metoda wagowa
PN-P-04847.15:1994
PN-EN ISO 1833-16:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 13
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-ISO 5088:2002
Zawartość włókien poliuretanowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04850:1993
Zawartość włókien lnianych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04851:1993
Włókna tekstylne
Symbole
PN-P-01703:1996
Wyznaczanie szerokości płaskich wyrobów włókienniczych PN-EN 1773:2000
Wyznaczanie wodochłonności wyrobów włókienniczych PN-P-04734:1972
Wyznaczanie wodoszczelności.
Metoda ciśnienia hydrostatycznego
PN-EN 20811:1997
PN-EN 343:2008
Zawartość wolnego
lub uwalniającego się formaldehydu
PN-EN ISO 14184-1:2011
Różnica barwy (ΔE)
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
PN-EN ISO 105-J01:2002
Wyroby konfekcyjne z płaskich wyrobów włókienniczych
Wyznaczanie wymiarów
PN-P-84750:1992
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia PN-EN ISO 15025:2005
Przepuszczalność powietrza PN-EN ISO 9237:1998
Odporność na deszcz – nasiąkliwość, przepuszczalność wody PN-P-04629:1991
Skóra wyprawiona
Badania chemiczne
Oznaczenie pH
Zakres (1 – 12)
Metoda: potencjometryczna
PN-EN ISO 4045:2009
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
- dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony,
- kombinezon czołgisty,
- kurtka zimowa czołgisty,
- kombinezon pilota,
- kombinezon pilota tropikalny,
- mundury ćwiczebne,
- mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki,
- mundury polowe,
- namiot NS/97, namiot N6/97,
- ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony,
- odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych,
- płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki wyjściowe,
- pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT,
- swetry,
- tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne,
- tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne,
- tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota,
- tkaniny na mundury ćwiczebne,
- tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki,
- tkaniny na mundury polowe,
- tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki,
- tkaniny na ubrania ochronne,
- tkaniny namiotowe (NS oraz N6),
- tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe,
- tkaniny poliestrowe na oporządzenie,
- ubranie ochronne,
- ubranie ochronne Marynarki Wojennej,
- zasobniki piechoty górskiej

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Policji:
- czapki zimowe służbowe,
- czapki letnie służbowe,
- kurtki służbowe zimowe
z podpinką i ocieplaczem
z polaru,
- kurtki służbowe letnie,
- spodnie służbowe letnie do półbutów,
- spodnie służbowe letnie do trzewików,
- spodnie służbowe zimowe,
- swetry służbowe,
- półgolfy,
- koszule służbowe,
- koszule służbowe letnie,
- koszulki polo z krótkim rękawem,
- koszulki z krótkim rękawem T-shirt,
- mundury ćwiczebne
- kurtki ćwiczebne z podpinką i kamizelką,
- czapki ćwiczebne

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Straży Granicznej:
- bluzy polowe z emblematem,
- spodnie polowe,
- bluzy polowe letnie z emblematem,
- spodnie polowe letnie,
- kurtki ubrania na złą pogodę z podpinką,
- spodnie ubrania na złą pogodę,
- ubrania uniwersalne ocieplacze

Przedmioty zaopatrzenia mundurowego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu:
- bluzy polowe letnie funkcjonariusza,
- bluzy polowe zimowe funkcjonariusza,
- spodnie polowe letnie funkcjonariusza,
- spodnie polowe zimowe funkcjonariusza,
- kurtki ubrania ochronnego,
- ocieplacze pod kurtki ubrania ochronnego,
- spodnie ubrania ochronnego,
- ocieplacze pod spodnie ubrania ochronnego,
- koszulobluzy polowe,
- kluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe,
- bluzy kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie,
- spodnie kombinezonu 2-częściowego w kolorach kamuflażowych zimowe,
- spodnie kombinezony 2-częściowego w kolorach kamuflażowych letnie,
- kurtki ochronne,
- spodnie ochronne,
- ocieplacze kurtek ochronnych,
- ocieplacze spodni ochronnych,
- kombinezony z tkaniny trudnopalnej,
- kombinezony pirotechnika z tkaniny trudnopalnej,
- kurtki ochronne pirotechnika,
- podpinki pod kurtki ochronne pirotechnika,
- kombinezony ćwiczebne 2-częściowe,
- kurtki ochronne z membraną paroprzepuszczalną
Masa powierzchniowa (dla małej próbki).
Metoda wagowa.
PN-P-04613:1997
PN-ISO 3801:1993
PN-EN 12127:2000
Masa liniowa przędzy
Zakres ( 4-160) tex
Metoda odcinkowa
PN-P-04653:1997
Liczba nitek osnowy i wątku
na jednostkę długości
Liczba nitek na 1 cm2
Metoda A, wyciągania nitek z wyrobu
PN-EN 1049-2:2000, p. 7
Odporność wybarwień na pot
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na pranie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na prasowanie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X11:2000
Odporność wybarwień na tarcie
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X12:2005
Odporność wybarwień na wodę
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na światło sztuczne
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-B02:2014, p. 8.3.3
Odporność wybarwień na rozpuszczalniki (czterochloroetylen)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-X05:1999
Odporność wybarwień na wodę morską
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-E02:2013
Odporność wybarwień na bielenie: Nadtlenek
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-N02:1999
Odporność wybarwień na bielenie: Chloran (I)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN 20105-N01:2000
Odporność wybarwień na bielenie: Chloryn sodu (warunki łagodne)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-N03:1999
Odporność wybarwień na pranie chemiczne w niskiej temperaturze
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-C09:2003
Odporność wybarwień na czyszczenie chemiczne
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-D01:1999
Odporność wybarwień na suchą obróbkę termiczną (z wyłączeniem prasowania)
Metoda oceny wizualnej
PN-EN ISO 105-P01:1999
Odporność na zwilżanie powierzchniowe PN-EN ISO 4920:2013-02
Oleofobowość – Węglowodorowy test odpornościowy PN-EN ISO 14419:2002
Wytrzymałość na przebicie
Metoda wypychania kulką
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 9073-5:2008
Siła zrywająca i wydłużenia względne przy maksymalnej sile zrywającej
Metoda paska
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13934-1:2013
Maksymalna siła zrywająca szew
z zastosowaniem metody paska
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szew, z zastosowaniem metody grab
Zakres badań: (0 – 5000) N
PN-EN ISO 13935-2:2014
Wyznaczanie odporności nitek w tkaninach na przesunięcie w szwie PN-EN ISO 13936-2:2005
Wytrzymałość na rozdzieranie:
- próbki robocze w kształcie skrzydełka,
- próbki robocze w kształcie spodni.
Metody pojedynczego rozdzierania
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-2:2002
Skłonność powierzchni płaskiego wyrobu
do mechacenia i pillingu
Metoda zmodyfikowana Martindale’a
PN-EN ISO 12945-2:2002
Odporność na ścieranie
Metoda oceny zmiany wyglądu
przyrząd Martindale’a
PN-EN ISO 12947-1:2000
PN-EN ISO 12947-2:2000 +AC:2006
Liczba rządków i kolumienek
na 1 cm
Liczba oczek na 1 cm2
(z obliczeń)
PN-EN 14971:2007
pH wyciągu wodnego
Zakres: (2 – 12)
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 3071:2007
Zmiana wymiarów
po praniu chemicznym
PN-EN ISO 3175-2:2010
Zmiana wymiarów
po praniu i suszeniu
PN-EN 3759:2011
PN-EN ISO 6330:2002
PN-EN ISO 5077:2011
Zmiana wymiarów
po zamoczeniu w wodzie
PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów
po prasowaniu
PN-P-04624:1974
Oznaczanie splotu
Oznaczanie splotu dziewiarskiego
Oznaczanie splotu tkackiego
PN-EN ISO 4921:2002
PN-EN ISO 8388:2005
PN-P-01701:1952
Rozciągliwość ściągacza PN-P-04887:1991
Wyznaczanie grubości wyrobów włókienniczych PN-EN ISO 5084:1999
Rozpoznawanie włókien PN-P-04604:1972
Zawartość włókien w mieszankach dwu- i trój składnikowych metodą rozdzielania ręcznego
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04846:1992
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 2 i 3
Wyznaczanie zawartości włókien w mieszankach dwuskładnikowych metodami chemicznymi
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.01:1993
Zawartość włókien proteinowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.03:1993
PN-EN ISO 1833-4:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 2
Zawartość włókien z celulozy regenerowanej w mieszankach dwuskładnikowych z bawełną
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.05:1993
PN-EN ISO 1833-6:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 3
Zawartość włókien poliamidowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.06:1993
PN-EN ISO 1833-7:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 4
Zawartość włókien celulozowych w mieszankach dwuskładnikowych z włóknami poliestrowymi
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.10:1993
PN-EN ISO 1833-11:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 7
Zawartość włókien akrylowych modakrylowych, chlorowych, elastanowych w mieszankach dwuskładnikowych
Zakres: (0,5 – 99,5) %
Metoda wagowa
PN-P-04847.11:1993
PN-EN ISO 1833-12:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 8
Zawartość włókien polipropylenowych
w mieszankach dwuskładnikowych
Metoda wagowa
PN-P-04847.15:1994
PN-EN ISO 1833-16:2010
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1007/2011 ze zm. z dnia 27.09.2011 r. Załącznik VIII, Metoda nr 13
Zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-ISO 5088:2002
Zawartość włókien poliuretanowych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04850:1993
Zawartość włókien lnianych
Zakres: (1 – 99) %
Metoda wagowa
PN-P-04851:1993
Włókna tekstylne
Symbole
PN-P-01703:1996
Wyznaczanie szerokości płaskich wyrobów włókienniczych PN-EN 1773:2000
Wyznaczanie wodochłonności wyrobów włókienniczych PN-P-04734:1972
Wyznaczanie wodoszczelności
Metoda ciśnienia hydrostatycznego
PN-EN 20811:1997
PN-EN 343:2008
Zawartość wolnego
lub uwalniającego się formaldehydu
PN-EN ISO 14184-1:2011
Różnica barwy (ΔE)
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
PN-EN ISO 105-J01:2002
Wyroby konfekcyjne z płaskich wyrobów włókienniczych.
Wyznaczanie wymiarów
PN-P-84750:1992
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia PN-EN ISO 15025:2005
Przepuszczalność powietrza PN-EN ISO 9237:1998
Odporność na deszcz – nasiąkliwość, przepuszczalność wody PN-P-04629:1991
Skóra wyprawiona
Badania chemiczne
Oznaczenie pH
Zakres(1 – 12)
Metoda: potencjometryczna
PN-EN ISO 4045:2009
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 27/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
54/2018

Wydanie 1

DZIAŁ LABORATORIÓW AKREDYTOWANYCH PIT-RADWAR S.A.
ul. Nadmeńska 14, 05-230 Kobyłka

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 2
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 9
Grupa 10
Grupa 11
Grupa 16
Grupa 17
Wyroby i wyposażenie elektryczne, elektroniczne, telekomunikacyjne oraz wyposażenie wojskowe.
Dopuszczalna masa ww. urządzeń do 20 ton.
Charakterystyki promieniowania anten i systemów antenowych:
- charakterystyki dookolne,
- szerokość listka głównego,
- poziom listków bocznych,
- średni poziom listków bocznych,
- położenie listków bocznych.
Zakres częstotliwości: (0,1 ÷ 18) GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
ANSI/IEEE Std 149:1979 (R2008)
Zysk energetyczny anteny:
Zakres częstotliwości: (0,75 ÷ 18) GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Kąt położenia osi elektrycznej anteny względem określonej płaszczyzny.
Zakres częstotliwości: (0,1 ÷ 18) GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
Współczynnik fali stojącej (WFS) i współczynnik transmisji macierzy rozproszenia.
Zakres częstotliwości: 100 kHz ÷ 20 GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
PB-05, wydanie C z dnia 06.01.2014 r.
Wyroby i wyposażenie elektryczne, elektroniczne, telekomunikacyjne oraz wyposażenie wojskowe.
O wymiarach wewnętrznych min 1.5 m x 1.5 m x 1.5 m
Tłumienność obiektów ekranujących.
Zakres częstotliwości: 10 kHz ÷ 1 GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
PB-06, wydanie C z dnia 06.01.2014 r.
Tłumienność ekranu pomieszczeń ekranujących w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
PN-EN 50147- 1:2000
Wyroby i wyposażenie elektryczne, elektroniczne, telekomunikacyjne oraz wyposażenie wojskowe.
W przypadku badań wewnątrz kabiny (o wymiarach szer. 14 m, dł. 21 m, wys. 14 m) - dopuszczalna masa ww. urządzeń 75 ton.
Emisja zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przewodach zasilania urządzenia w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
NO-06-A500:2012 pkt. 3.2
Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz, wytwarzanych przez urządzenia oraz dołączone do tych urządzeń kable.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
NO-06-A500:2012 pkt. 3.14
Odporność na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 18 GHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
NO-06-A500:2012 pkt.3.17
Odporność na narażenia przewodzone, przewody elektryczne w zakresie od 30 Hz do 150 kHz.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.
NO-06-A500:2012 pkt. 3.4
Wyroby i wyposażenie elektryczne, elektroniczne, telekomunikacyjne oraz wyposażenie wojskowe. Natężenie pola elektrycznego:
w paśmie częstotliwości:
0,1 MHz ÷ 3 GHz,
zakres: (0,5 ÷ 1000) V/m;
w paśmie częstotliwości:
80 MHz ÷ 60 GHz,
zakres: (0,7 ÷ 300) V/m.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.

Natężenie pola magnetycznego:
w pasmie częstotliwości:
(0,1 ÷ 30) MHz,
zakres: (0,015 ÷ 16) A/m;
w paśmie częstotliwości:
(27 ÷ 1000) MHz,
zakres: (0,01 ÷ 12) A/m.
Metoda pomiarowa bezpośrednia.

Gęstość mocy w paśmie częstotliwości:
(0,3 ÷ 60) GHz.
Zakres: (0,002 ÷ 238) W/m2
(z obliczeń).
NO-06:A215-3:2007 z wyłączeniem p. 5.2,6,7,8.3

PN-T-06580-3:2002 z wyłączeniem p.2.1.4.2
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 38/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-09-14

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 55/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ TECHNOKLIMATYCZNYCH I MASZYN ROBOCZYCH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6 Czołgi , pojazdy
i samochody specjalne do zastosowań wojskowych.

Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m, szerokość 6,9 m, wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa:
szerokość 6,9m, wysokość 6,5 m.
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia.
Metoda pomiaru bezpośredniego.
Zakres: (-50 ÷ 70) °C.
NO-06-A107:2005 p. 4.2, 4.3
Procedura badawcza PB01 wyd. 5
z dnia 20.08.2018 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej.
Metoda pomiaru bezpośredniego.
Zakres: (-50 ÷ 70) °C.
NO-06-A107:2005 p. 4.5.4
Procedura badawcza PB01 wyd. 5
z dnia 20.08.2018 r.
Grupa 17 Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy:
mobilne stanowiska dowodzenia, kontenery robocze A, kontenery robocze B,
kontenery mieszkalne,
kontenery sanitarne,
kontenery specjalistyczne dla WRiA,
węzły teleinformatyczne – wersja przenośna, ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego,
ruchome warsztaty sprzętu OPBMR.

Wymiary przestrzeni testowej:
długość 19,4 m,
szerokość 7,7 m,
wysokość 8 m.
Wydłużona przestrzeń testowa:
długość 23,1 m, szerokość 6,9 m, wysokość 6,5 m.
Brama wjazdowa:
szerokość 6,9m, wysokość 6,5 m
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia
Metoda pomiaru bezpośredniego.
Zakres: (-50 ÷ 70) °C.
NO-06-A107:2005 p. 4.2, 4.3
Procedura badawcza PB01 wyd. 5
z dnia 20.08.2018 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia z szybkością możliwą do uzyskania w komorze termoklimatycznej.
Metoda pomiaru bezpośredniego.
Zakres: (-50 ÷ 70) °C.
NO-06-A107:2005 p. 4.5.4
Procedura badawcza PB01 wyd. 5
z dnia 20.08.2018 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 19/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-05-22

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 23/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU MOTORYZACJI
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6

1. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

2. Pojazdy i samochody specjalne do zastosowań policyjnych
Aparatownie łączności-komutacyjne
Aparatownie łączności-radiodostępowe
Aparatownie łączności-teletransmisyjne
Aparatownie zarządzania systemem łączności
Bojowe wozy piechoty
Bojowe wozy rozpoznawcze
Czołgi
Kołowe pojazdy opancerzone
Motocykle
Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową
Podwozia samochodów ciężarowych zmodyfikowanych do celów wojskowych
Podwozia samochodów osobowo-terenowych zmodyfikowanych do celów wojskowych
Pojazdy ewakuacji technicznej zmodyfikowane do celów wojskowych
Pojazdy interwencyjne opancerzone
Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych
Samochody interwencyjne terenowe
Samochody osobowo-terenowe zmodyfikowane do celów wojskowych
Transportery opancerzone
Węzły teleinformatyczne – wersja kontenerowa
Wozy dowodzenia
Wozy dowodzenia rozpoznawcze
Wozy dowódczo-bojowe
Wozy artyleryjskie z haubico-armatą
Wozy artyleryjskie z haubicą
Wozy artyleryjskie z moździerzem
Wóz artyleryjski z wyrzutnią rakietową

Armatki wodne
Samochody osobowe terenowe skrycie opancerzone
Lekkie transportery opancerzone
Samochody do przewozu ładunków wybuchowych
Przyczepy do przewozu ładunków wybuchowych
Wytrzymałość konstrukcji
Montaż elektryczny
Zabezpieczenie przed iskrzeniem
Wyposażenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
NO-06-A108:2005 p 2.1.2, 2.1.8, 2.1.14
Normy przywołane:
NO-06-A107:2005
PW-BLE/01, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/02, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas wewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04052:1990
Norma związana:
PN-EN 1789 A2: 2015-01 (org)
PW-BLE/09, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas zewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04051:1992
Dokumenty normatywne związane:
Regulamin EKG ONZ Nr 51
Dyrektywa 70/157/EWG
PW-BLE/08, wyd.2, 11.12.2015
Odporność na przeciążenia PN-EN 1789 A2: 2015-01 (org) p. 4.5.9 i 5.3
Instalacja elektryczna
Wyposażenie elektryczne
Wyposażenie specjalne
Emisja promieniowana od 20MHz do 1GHz (w komorze GTEM - gabaryty obiektu badań nie powinny przekraczać 0,6×0,6×0,6 m)
PN-V-80000:1998 p. 2.3.7, 2.3.8
Normy przywołane:
PN-EN 55012:2012
Regulamin EKG ONZ Nr 10
Dyrektywa 72/245/EWG
PW-BLE/04, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/05, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/06, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/07, wyd.2, 11.12.2015
Koła jezdne pojazdów – odporność na uszkodzenia w czasie jazdy WT/107/PIMOT/12 p. 2.14, 3.7
PW-BLE/05, wyd.2, 11.12.2015
Sprawdzenia:
- wyposażenia elektrycznego,
- środków łączności,
- urządzeń przeciwpożarowych,
- przetwornic napięcia,
- urządzeń spawalniczych,
- poziomu hałasu,
- instalacji elektrycznej,
- przyspieszeń
KTW-23-A214:2000 p. 2.2.1.8.1, 2.2.1.8.2, 2.2.1.8.5, 2.2.1.9.5, 2.2.1.9.7, 2.2.1.10.1, 2.2.2.3, 3.3.33
Sprawdzenia:
- bezpieczeństwa użytkowania i oddziaływania na środowisko,
- kompatybilności
KTW-23-A211:2000 p. 2.2.12.1, 2.2.12.4, 2.2.12.6, 2.2.12.7, 2.2.12.12, 2.2.14.3, 2.2.14.5, 2.2.17.3, 2.2.17.4
Sprawdzenie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
Pomiar twardości Shore`a
Pomiar twardości IRHD
Sprawdzenie wytrzymałości połączenia guma-metal
Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu
NO-20-A200:2017
PN-ISO 37:2007
PN-ISO 37:2007/AC1:2008
PN-C-04238:1980
PN-ISO 48:1998
PN-ISO 48:1998/A1:2000
PN-C-04252:1992
PN-C-04253:1954
Wymiary
Wytrzymałość zmęczeniowa
Wytrzymałość doraźna
STANAG 4478 (Edycja 1)
KTW-23-A211:2000 p. 2.2.14.1, 2.2.14.2, 2.2.14.3, 2.2.14.4
PN-ISO 5422:1994
P-BLY/03, wyd.12, 16.05.2017
P-BLY/04, wyd.7, 16.05.2017
P-BLY/06, wyd.7, 17.05.2017
Możliwość holowania pojazdu
Siła uciągu
STANAG 4478 (Edycja 1)
P-BLY/08, wyd.3, 19.06.2017
Wymiary liniowe i kątowe pojazdu, wyposażenia oraz zabudowy KTW-23-A211:2000 p. 2.2.1
NO-23-A201:2016 p. 2.1.5.4, 2.2.4-2.2.9
PN-V-80009:2003 p. 2.10.1.2, 2.10.1.11, 2.10.1.12, 2.10.1.15, 2.10.1.16
PN-ISO 612:2006
Rozporządzenie (UE) nr 1230/2012
P-BLP/08, wyd.1, 13.10.2016
Konstrukcja, kompletacja wyposażenia, zabudowy, pojazdu – przeznaczenie, weryfikacja, ocena NO-25-A200:2015
P-BLP/13, wyd.1, 04.07.2017
Podatność transportowa pojazdów NO-23-A201:2016 p. 2.1.3
PN-V-80003:2001 p. 2.6.1
PN-EN 15273-2 A1:2017-03E
STANAG 3548 (Edycja 3)
STANAG 4062 (Edycja 5)
P-BLP/12, wyd.1, 25.07.2017
Ładowność przyczepy NO-23-A201:2016 p. 2.1.4
Badania trakcyjne pojazdów
Prędkość maksymalna
Prędkość minimalna
Intensywność rozpędzania
Czas rozpędzania
NO-23-A201:2016 p. 2.1.5.1
KTW-23-A211:2000 p. 2.2.3.1, 2.2.3.2
PN-V-80009:2003 p. 2.10.1.4
PN-V-80000:1998 p. 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.5
PN-S-77500:1992
P-BLP/01, wyd.12, 14.02.2018
Sprawdzenie parametrów obsługi - czasu załadunku NO-23-A201:2016 p. 2.1.6
Masa pojazdu, wyposażenia, zabudowy, rozkład na koła, strony, osie KTW-23-A211:2000 p. 2.2.1
NO-23-A201:2016 p. 2.2.2
PN-V-80003:2001 p. 2.9.1
PN-S-02014:1994
P-BLP/07, wyd.2, 10.03.2017
Skuteczność działania układu hamulcowego Regulamin EKG ONZ Nr 13
Regulamin EKG ONZ Nr 13-H
NO-23-A201:2016 p. 2.2.13
PN-V-80000:1998 p. 2.2.2.4
Łoże przyczepy – sprawdzenie organoleptyczne NO-23-A201:2016 p. 2.2.18
P-BLP/19, wyd.1, 04.07.2017
Urządzenia mocujące łodzie – sprawdzenie organoleptyczne NO-23-A201:2016 p. 2.2.20
Trwałość, niezawodność i nieuszkadzalność pojazdów PN-V-80009:2003 p. 2.3
P-BLP/14, wyd.1, 04.07.2017
Nacisk ucha dyszla na podłoże PN-V-80009:2003 p. 2.10.1.9
Graniczny kąt przechyłu bocznego pojazdu NO-23-A201:2016 p. 2.2.10
PN-V-80009:2003 p.2.10.1.10
P-BLP/04, wyd.11, 29.08.2017
Skuteczność działania układów kierowniczych
Moment i siła na kole kierownicy w funkcji kąta obrotu kierownicy
Promień zawracania
PN-V-80009:2003 p. 2.10.2.1, 2.10.2.2, 2.10.2.3
PN-V-80000:1998 p.2.2.2.6
P-BLP/02, wyd.12, 29.08.2017
Regulamin EKG ONZ Nr 79
Zawieszenie – wymiary liniowe i sprawdzenie organoleptyczne PN-V-80009:2003 p. 2.10.3
P-BLP/08, wyd.1, 13.10.2016
Skrzynia ładunkowa – wymiary liniowe i sprawdzenie organoleptyczne PN-V-80009:2003 p. 2.10.7
P-BLP/08, wyd.1, 13.10.2016
Moc silnika przypadająca na każdą tonę masy pojazdu PN-V-80000:1998 p. 2.2.2.3
Zasięg i zużycie paliwa pojazdów PN-V-80000:1998 p. 2.2.2.7
KTW-23-A211:2000 p. 2.2.3.5
P-BLP/15, wyd.1, 04.07.2017
Siła przykładana do urządzeń (np. układ kierowniczy, hamowania, sprzęgło) PN-V-80000:1998 p. 2.2.5.3
Wymiary liniowe, sprawdzenie organoleptyczne PN-V-80000:1998 p. 2.2.5.9
P-BLP/08, wyd.1, 13.10.2016
Masa osprzętu, mocowania PN-V-80000:1998 p. 2.2.6.5
P-BLP/07, wyd.2, 10.03.2017
Jazda z uszkodzonym (przestrzelonym) ogumieniem PN-V-80000:1998 p. 2.3.4.2
P-BLP/16, wyd.1, 04.07.2017
Zdolność pokonywania przeszkód terenowych i wodnych PN-V-80004:2000
NO-23-A201:2016 p.2.1.5.2
NO-23-A202:2013
P-BLP/17, wyd.2, 14.02.2018
Położenie środka masy pojazdów PN-ISO 10392:1997
PN-ISO 10392:1997/Ap1:2006
P-BLP/03, wyd.13, 29.08.2017
Odporność na niską i wysoką temperaturę P-BLP/18, wyd.1, 25.07.2017
Wytrzymałość na wibracje (w zakresie częstotliwości od 10 do 100 Hz oraz masy obiektu badań do 1000 kg) IC-BLY/09, wyd.1, 12.10.2015
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.5
NO-42-A213:2011
NO-06-A103:2005 p. 2.1.11, 2.1.12
Wytrzymałość na wysokie temperatury (w zakresie od 0 do 70±2°C) P-BLH/12, wyd.1N, 14.10.2014
IP-BLH/34, wyd.1, 05.10.2012
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.7
NO-42-A213:2011
Wytrzymałość na niskie temperatury (w zakresie od 0 do -40±2°C) P-BLH/12, wyd.1N, 14.10.2014
IP-BLH/34, wyd.1, 05.10.2012
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.8
NO-42-A213:2011
Głośność pracy PN-N-01307:1994
Norma związana:
NO-42-A213:2011
Grupa 7
Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom
Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Wytrzymałość na wibracje (w zakresie częstotliwości od 10 do 100 Hz oraz masy obiektu badań do 1000 kg) IC-BLY/09, wyd.1, 12.10.2015
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.5
NO-42-A213:2011
NO-06-A103:2005 p. 2.1.11, 2.1.12
Wytrzymałość na wysokie temperatury (w zakresie od 0 do 70±2°C) P-BLH/12, wyd.1N, 14.10.2014
IP-BLH/34, wyd.1, 05.10.2012
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.7
NO-42-A213:2011
Wytrzymałość na niskie temperatury (w zakresie od 0 do -40±2°C) P-BLH/12, wyd.1N, 14.10.2014
IP-BLH/34, wyd.1, 05.10.2012
Norma związana:
NO-42-A211:2011 p. 3.2.8
NO-42-A213:2011
Głośność pracy PN-N-01307:1994
Norma związana:
NO-42-A213:2011
Grupa 9:
Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska
Przystanie, platformy podnośne i pomosty pływające
Sprzęt przeładunkowy
Sprzęt przeprawowy
Pozostały sprzęt inżynieryjny
Wytrzymałość konstrukcji
Montaż elektryczny
Zabezpieczenie przed iskrzeniem
Wyposażenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
NO-06-A108:2005 p 2.1.2, 2.1.8, 2.1.14
Normy przywołane:
NO-06-A107:2005
PW-BLE/01, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/02, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas wewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04052:1990
Norma związana:
PN-EN 1789 A2:2015-01 (org)
PW-BLE/09, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas zewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04051:1992
Dokumenty normatywne związane:
Regulamin EKG ONZ Nr 51
Dyrektywa 70/157/EWG
PW-BLE/08, wyd.2, 11.12.2015
Wytrzymałość połączenia
Charakterystyki (siła, odkształcenie liniowe)
Częstotliwości rezonansowe
STANAG 4478 (Edycja 1)
P-BLY/08, wyd.3, 19.06.2017
Grupa 17
Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy
Polowe elektrownie siłowe i oświetleniowe
Koparki jednonaczyniowe, wieloczerpakowe, frezowe
Ładowarki
Spycharki, równiarki, zgarniarki doczepne
Spycharko – ładowarki
Wielozadaniowe maszyny inżynieryjne
Pługi do rowów
Układacze pokryć drogowych
Specjalistyczne kontenery medyczne
Sprzęt polowy techniki medycznej
Napięcie AC (f=50 Hz i 60 Hz, U= od 0 do 1000Vsk)
Napięcie DC (U= od 0 do 1500 V)
Natężenie prądu AC (f=50 Hz i 60 Hz, I= od 0,01 A do 1000 Ask)
Natężenie prądu DC (I= od 0,01 A do 1000 A)
NO-61-A204:2016 p. 2.1, 2.2, 2.3
PW-BLE/03, wyd.2, 11.12.2015
Instalacja elektryczna
Wyposażenie elektryczne
Wyposażenie specjalne
Emisja promieniowana od 20MHz do 1GHz (w komorze GTEM - gabaryty obiektów badań nie powinny przekraczać 0,6×0,6×0,6 m)
PN-V-80000:1998 p. 2.3.7, 2.3.8
Normy przywołane:
PN-EN 55012:2012
Regulamin EKG ONZ Nr 10
Dyrektywa 72/245/EWG
PW-BLE/04, wyd.2, 24.02.2018
PW-BLE/05, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/06, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/07, wyd.2, 11.12.2015
Wytrzymałość konstrukcji
Montaż elektryczny
Zabezpieczenie przed iskrzeniem
Wyposażenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
NO-06-A108:2005 p 2.1.2, 2.1.8, 2.1.14
Norma przywołana:
NO-06-A107:2005
PW-BLE/01, wyd.2, 11.12.2015
PW-BLE/02, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas wewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04052:1990
Norma związana:
PN-EN 1789 A2: 2015-01 (org)
PW-BLE/09, wyd.2, 11.12.2015
Ciśnienie akustyczne wewnątrz pojazdu (hałas zewnętrzny) – zakres od 24 do 133dB (A) PN-S-04051:1992
Dokumenty normatywne związane:
Regulamin EKG ONZ Nr 51
Dyrektywa 70/157/EWG
PW-BLE/08, wyd.2, 11.12.2015
Odporność na przeciążenia PN-EN 1789 A2: 2015-01 (org) p. 4.5.9 i 5.4
Badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu
Pomiary twardości Shore`a
Pomiary twardości IRHD
Oznaczanie wytrzymałości połączenia guma-metal
Oznaczanie odkształcenia przy ściskaniu
NO-20-A200:2017
PN-ISO 37:2007
PN-ISO 37:2007/AC1:2008
PN-C-04238:1980
PN-ISO 48: 1998
PN-C-04052:1992
PN-C-04253:1954
Wymiary
Wytrzymałość zmęczeniowa
Wytrzymałość doraźna
STANAG 4478 (Edycja 1)
P-BLY/03, wyd.12, 16.05.2017
P-BLY/04, wyd.7, 16.05.2017
P-BLY/06, wyd.7, 17.05.2017
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 32 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2016-09-05

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 51/MON/2016

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAWCZE INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupy:
2, 5, 9, 10, 11, 17
Grupa 2: Celowniki do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i ich komponenty;

Grupa 5: Celowniki, urządzenia przelicznikowe oraz przyrządy kierowania ogniem, trenażery SKO, przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny WRiA, urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/naziemnych w zakresie dostępnego widma EM i ich komponenty;

Grupa 9: Morskie urządzenia optyczne i elektrooptyczne:
a) peryskopy okrętów podwodnych,
b) dalmierze morskie,okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne;

Grupa 10: Dalmierze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych;

Grupa 11: Laserowe przyrządy dzienno-nocne;

Grupa 17: Lornetki pryzmatyczne, sprzęt optyczno-elektroniczny występujący wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
Moc ciągłego promieniowania laserowego.
- 0,1 ÷ 100 W
w zakresie λ = 0,25 ÷ 20 μm,
- 0,01 ÷ 3 W
w zakresie λ = 0,25 ÷ 10,6 μm,
- 0,01 μW ÷ 50 mW
w zakresie λ = 0,4 ÷ 1,064 μm.
PB 02 Edycja 16 z dnia 15.01.2015,
PN-EN ISO 11554:2010.
Energia impulsu promieniowania laserowego.
- 0,5 mJ ÷ 10 J
w zakresie λ = 0,25 ÷ 20 μm,
- 10 nJ ÷ 1 J
w zakresie λ = 0,25 ÷ 16 μm,
- 20 pJ÷10 μJ
w zakresie λ = 0,4 ÷ 1,1 μm.
PB 01 Edycja 20 z dnia 15.01.2015,
PN-EN ISO 11554:2010.
Czas trwania i wyznaczanie współczynnika asymetrii impulsu promieniowania laserowego.
- 3 ns ÷ 100 μs
w zakresie λ = 0,3 ÷ 1,1 μm.
PB 03 Edycja 21 z dnia 15.01.2015,
PN-EN ISO 11554:2010.
Parametry urządzenia laserowego do określenia klasy bezpieczeństwa urządzeń emitujących promieniowanie laserowe.
- zakres długości fal promieniowania laserowego
λ = 0,2 ÷ 1,064 μm,
- zakres mocy promieniowania laserowego 100 nW ÷ 100 W,
- maksymalna gęstość energii 0,05 J/cm2,
- minimalna mierzona energia 20 pJ,
- maksymalny czas trwania impulsu 2,3 ms,
- maksymalna częstotliwość powtarzania impulsów 40 Hz.
PB 07 Edycja 22 z dnia 29.04.2015,
PN-EN 60825-1:2014.
Rozkład natężenia napromienienia w przekroju poprzecznym wiązki laserowej.
- maksymalna średnica wiązki laserowej 8 mm,
- zakres długości fali promieniowania λ = 0,4 ÷ 1,1 μm.
PB 04 Edycja 15 z dnia 15.01.2015,
PN-EN ISO 13694:2002 + AC:2009.
Grupy:
9, 17
Grupa 9: Okrętowe przyrządy noktowizyjne;

Grupa 17: Celowniki noktowizyjne, gogle noktowizyjne, lornetki noktowizyjne, noktowizory strzeleckie, lornetki do obserwacji nocnej, sprzęt optoelektroniczny występujący wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.
Funkcja minimalnego rozróżnialnego kontrastu MRC w zakresie 0,45 ÷ 407,56 cykli/mrad. PB10 Edycja 5 z dnia 25.02.2016.
Funkcja przenoszenia modulacji MTF oraz funkcja przenoszenia kontrastu CTF w zakresie 0 ÷ 15 mrad. PB10 Edycja 5 z dnia 25.02.2016,
ISO 15529:2010 Edycja 3 z dnia 01.08.2010,
ISO 9335:2012 Edycja 2 z dnia 01.10.2012.
Pole widzenia FOV w zakresie 0,5 ÷ 360⁰. PB10 Edycja 5 z dnia 25.02.2016.
Stosunek sygnału do szumu SNR w zakresie wartości: powyżej 1.
Grupa 17 Grupa 17: Celowniki termowizyjne, celowniki termowizyjne przenośnej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych, kamery termowizyjne, kamery termowizyjne artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych, lornetki do obserwacji nocnej, sprzęt optoelektroniczny występujący wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych. Funkcja przenoszenia sygnału SiTF w zakresie: -20,0 ÷ +20 ⁰C. PB09 Edycja 5 z dnia 25.02.2016.
Składniki szumowe modelu 3D w zakresie 0,001 ÷ 2,4 V.
Składniki szumowe modelu uproszczonego (szumów typu 1/f, niejednorodność, mocy równoważnej szumom NETD)
w zakresie 0,001 ÷ 2,4 V.
Stosunek sygnału do szumu SNR w zakresie wartości: powyżej 1.
Funkcja przenoszenia modulacji MTF oraz funkcja przenoszenia kontrastu CTF w zakresie 0 ÷ 15 mrad. PB09 Edycja 5 z dnia 25.02.2016,
ISO 15529:2010 Edycja 3 z dnia 01.08.2010,
ISO 9335:2012 Edycja 2 z dnia 01.10.2012.
Funkcja minimalnej rozróżnialnej różnicy temperatur MRTD
w zakresie 0,4 ÷ 25,00 mrad-1.
PB09 Edycja 5 z dnia 25.02.2016,
STANAG 4349:1995 Edycja 1 z dnia 09.08.1995.
Pole widzenia FOV
w zakresie 0,5 ÷ 360⁰.
PB09 Edycja 5 z dnia 25.02.2016.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 45/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2017-11-23

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 28/MON/2017

Wydanie 1

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ WYDZIAŁU ELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 9 ÷ 11, 16, 17 Urządzenia lub zestawy urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych przeznaczone do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP

Maksymalna masa ww. urządzeń: 1000 kg,
Maksymalne wymiary:
3m x 3m x 3m
- w przypadku badań wewnątrz kabiny
Zaburzenia elektromagnetyczne promieniowane (pole elektryczne) w zakresie częstotliwości od 10kHz do 18GHz NO-06-A500:2012, pkt 3.14 (procedura PRE 02)
Zaburzenia przewodzone w przewodach zasilających w zakresie częstotliwości od 10kHz do 10MHz NO-06-A500:2012, pkt 3.2 (procedura PCE 02)
Odporność na zaburzenia promieniowane (pole elektryczne) w zakresie częstotliwości od 80MHz do 2500MHz NO-06-A500:2012, pkt 3.17 (procedura PRS 02)
Zaburzenia elektromagnetyczne promieniowane (pole magnetyczne) w zakresie częstotliwości od 30Hz do 100kHz NO-06-A500:2012, pkt 3.13 (procedura PRE-01)
Współpraca z segmentem kosmicznym operatora satelitarnego dla terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3, 3.5,
PN-EN 60835-1-4:2002, pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-16
Zakres częstotliwości pracy transmitera w paśmie Ku i X i C dla terminali satelitarnych PN EN 60835-3-13: 2000,
pkt 3.3.1,
PN EN 60835 1-2: 2002, pkt.2
Instrukcja Stanowiskowa IS-17
Stabilność poziomu EIRP dla terminali satelitarnych PN EN 60835-3-13: 2000,
pkt 3.3.8,
PN EN 60835 1-2: 2002, pkt.5,
PN EN 60835 3-2: 2002, pkt.5.2.1,
Instrukcja Stanowiskowa IS-18
Zakres częstotliwości pracy naziemnej stacji satelitarnej w paśmie podstawowym PN EN 60835-3-13: 2000,
pkt 3.3.1
PN EN 60835 1-2: 2002
Część 1-2, pkt.2
Instrukcja Stanowiskowa IS-19
Rodzaju dostępu naziemnych stacji satelitarnych PN EN 60835-3-10: 2000, pkt.4
Instrukcja Stanowiskowa IS-20
Poziom harmonicznych terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000, pkt 3.4.1
PN-EN 60835-1-2:2002.
Część 1-2, pkt 3.2
Instrukcja Stanowiskowa IS-21
Poziom odbieranego sygnału terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt 3.3.2,
PN-EN 60835-1-2:2002,
pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5
Instrukcja Stanowiskowa IS-22
Zakres zdalnego sterowania terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt 3.6
Instrukcja Stanowiskowa IS-23
Spełnienie wymagań operatora segmentu kosmicznego przez terminale satelitarne PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3, 3.5,
PN-EN 60835-1-4:2002,
pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-24
Prędkość transmisji danych dla terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3,
PN-EN 60835-1-4:2002,
pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-25
Obsługiwane interfejsy danych przez terminale satelitarne PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3,
PN-EN 60835-1-4:2002,
pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-26
Systemy kodowania sygnału dla terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3,
PN-EN 60835-1-4:2002,
pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-27
Technika kodowania korekcyjnego dla terminali satelitarnych PN-EN 60835-3-13:2000,
pkt. 3.4.3,
PN-EN 60835-1-4:2002,
pkt. 2
Instrukcja Stanowiskowa IS-28
Obsługiwane protokoły przez terminale satelitarne PN-EN 60835-3-13:2000
PN-EN 60835-1-2:2002
PN-EN 60835-1-4:2002
PN-EN 60835-3-12:2002
Instrukcja Stanowiskowa IS-29
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 29/WCNJiK/16 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2016-07-29

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 50/MON/2016

Wydanie 1

LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Rozkład temperatur w komorze chłodniczej i w obiektach w niej umieszczonych

Klimatyczne badania środowiskowe

Warunki badań i ograniczenia: masa do 30 ton, wymiary: dł. 12m; szer. 4,5; wys. 4,4 m;
zakres temperatur: (-45 ÷ +5) °C.
LPM/PS-SBKSS-3
Wersja 1 z dnia 15.12.2008

NO-06-A107:2005
NO-06-A502-3:2013
Grupa 9 Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi wojskowa technika morska
Grupa 10 Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych i policyjnych
Grupa 11 Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej
Grupa 16 Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 LPM/PS-SBKSS-3 Wersja 1 z dnia 15.12.2008
NO-06-A107:2005
NO-06-A502-3:2013
Grupa 17 Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 LPM/PS-SBKSS-3
Wersja 1 z dnia 15.12.2008

NO-06-A107:2005
NO-06-A502-3:2013
Grupa 13 Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych i policyjnych Temperatura mętnienia.

Zakres pomiarowy: (-40 ÷ +10) °C

Metoda automatyczna z ciągłym chłodzeniem próbki.
LPM/PS-SBPE-1
Wersja 4 z dnia 07.03.2007 r.

PN-ISO 3015:1997
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP).

Zakres pomiarowy: (-45 ÷ +15) °C

Metoda automatyczna z ciągłym chłodzeniem próbki.
LPM/PS-SBPE-2
Wersja 1 z dnia 18.08.2008 r.

PN-EN 116:2001
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 33/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-24

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 16/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM ANALITYCZNE DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA KONWENCJI O ZAKAZIE BRONI CHEMICZNEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII
00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 7 Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Wykrywanie sarinu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 0,5 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza CH-1, edycja 5 z dnia 18.07.2008 r.
Wykrywanie somanu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3,
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 0,5 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza CH-2, edycja 5 z dnia 18.07.2008 r.
Wykrywanie tabunu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 2 mg/dm3
powietrze > 0,5 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza CH-3, edycja 5 z dnia 17.07.2008 r.
Wykrywanie VX, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 0,5 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza CH-4, edycja 5 z dnia 18.07.2008 r.
Wykrywanie BZ, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 10 mg/dm3
gleba > 10 mg/kg
beton, polimer > 50 mg/kg
ciecz organiczna > 10 mg/dm3
powietrze > 1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-5, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Wykrywanie iperytu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-6, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Wykrywanie chloroacetofenonu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze >1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-7, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Wykrywanie CS, w nw. próbkach w zakresie:
woda >1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-8, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Wykrywanie CR, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 1 mg/dm3
gleba, beton, polimer > 10 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-9, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Wykrywanie luizytu, w nw. próbkach w zakresie:
woda > 5 mg/dm3
gleba, polimer > 10 mg/kg
beton > 50 mg/kg
ciecz organiczna > 1 mg/dm3
powietrze > 1 mg/m3
metodą porównania z wynikami uzyskanymi za pomocą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS)
Procedura badawcza
CH-14, edycja 5 z dnia
18.07.2008 r.
Badanie odpowiedzi urządzeń do wykrywania skażeń w odniesieniu do substancji o stężeniach w zakresie:
sarin 0,01 ÷ 10 mg/m3
soman 0,01÷ 10 mg/m3
cyklosarin 0,01 ÷ 1 mg/m3
tabun 0,01 ÷ 1 mg/m3
Vx 0,02 ÷ 0,2 mg/m3
iperyt siarkowy 0,1 ÷ 20 mg/m3
iperyt azotowy 0,2 ÷ 0,5 mg/m3
Procedura badawcza
CH-15, edycja 6 z dnia
07.04.2017 r.

NO-42-A221:2015
p. 2.1.6, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4 - 3.12
- z wyłączeniem luizytu.
Pomiar czasów reakcji, narażeń i osiągnięcia gotowości do pracy urządzeń do wykrywania skażeń w zakresie: 0-4000 s
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania sarinu z wykorzystaniem wzorca NO-68-A200:2007
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania o-chloro-benzylidenomalonodinitrylu z wykorzystaniem wzorca NO-68-A201:1999
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania chloroacetofenonu z wykorzystaniem wzorca NO-68-A202:2012
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania iperytu siarkowego z wykorzystaniem wzorca NO-68-A203:2011
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania somanu z wykorzystaniem wzorca NO-68-A204:2009
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania VX z wykorzystaniem wzorca NO-68-A205:2011
Badanie zdolności sprzętu do wykrywania kwasów metylofosfonowych, etylofosfonowych, propylofosfonowych i izopropylofosfonowych z wykorzystaniem wzorca NO-68-A207:2001
Wyroby o wymiarach nieprzekraczających 600×600×450 [mm] (szer.×wys.×głęb.) i masie nie przekraczającej 90 kg -Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia
-Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia
-Badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność
-Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury
NO-06-A107:2005
p. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10
Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Badanie odporności automatycznych sygnalizatorów skażeń chemicznych (ASS) na działanie czynników zakłócających:
dymy maskujące
NO-42-A221:2015
p. 2.6.1
Procedura badawcza
CH-20 edycja 1 z dnia 27.10.2017 r.
Badanie odporności automatycznych sygnalizatorów skażeń chemicznych (ASS) na działanie czynników zakłócających:
opary paliw
NO-42-A221:2015
p. 2.6.1
Procedura badawcza
CH-21 edycja 1 z dnia 27.10.2017 r.
Badanie automatycznych sygnalizatorów skażeń chemicznych (ASS) na spełnienie wymagań dotyczących konstrukcji NO-42-A221:2015
p.: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.10, 2.5, 2.6.3
Procedura badawcza
CH-22 edycja 1 z dnia 27.10.2017 r.
Grupy:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej
Broń artyleryjska
Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 p. 1 i 2 ustawy
Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalne zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania
Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy
Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom
Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska
Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych
Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej
Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Badanie odporności sprzętu i materiałów konstrukcyjnych na działanie bojowych środków trujących i ich podatności na odkażanie Procedura badawcza
CH-16, edycja 4 z dnia 08.06.2018 r.
NO-42-A221:2015 p. 2.1.5
Badanie odporności powłok malarskich na działanie odkażalników, materiałów pędnych i smarów Procedura badawcza
CH-17, edycja 4 z dnia 08.06.2018 r.
Badanie odporności sprzętu i materiałów konstrukcyjnych na zabiegi likwidacji skażeń Procedura badawcza
CH-18, edycja 4 z dnia 08.06.2018 r.
NO-42-A221:2015 p. 2.1.5
Badanie Uniwersalnego Odkażalnika Proszkowego Procedura badawcza
CH-19, edycja 1 z dnia 07.04.2017 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 11/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-02-13

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 15/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII
00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 1 Pistolety
Karabiny i karabinki
Granatniki
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Grupa 3 Amunicja artyleryjska i moździerzowa
Amunicja specjalna artyleryjska (oświetleniowo – dymna)
Badanie właściwości maskujących zasłon dymnych Procedura badawcza nr D-34 Edycja 1 z dnia 20.01.2015 r.
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego
Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego
Amunicja do granatników
Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy
Amunicja czołgowa
Naboje ogłuszające, olśniewające, łzawiące i o właściwościach obezwładniających
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Grupa 4 Granaty nasadkowe
Granaty ręczne
Ręczna wyrzutnia granatów łzawiących
Zapalniki do granatów
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Grupa 6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych Badanie szczelności ogólnej ruchomych obiektów ochrony zbiorowej przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS
Metoda fotometryczna
Procedura badawcza nr D-23 Edycja 6 z dnia 04.07.2017 r.
Pomiar wtórnego stężenia CO2 w ruchomych obiektach ochrony zbiorowej
Zakres: 0,01%÷9,99%
Metoda: spektroskopia IR
Procedura badawcza nr D-32 Edycja 6 z dnia 08.05.2015 r.
Grupa 7 Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Wpływ środowiska amoniaku i chloru na zachowanie sprawności technicznej sprzętu do wykrywania lub pomiaru skażeń
Metoda przepływu gazu
Procedura badawcza nr D-20 Edycja 9 z dnia 13.11.2017 r.
Odporność całkowita oraz wytrzymałość na działanie piasku i pyłu (zapylenie) NO-06-A107:2005 p. 4.12
NO-42-A221:2015 p. 2.6.4 (z wyłączeniem deszczu)
Procedura badawcza nr D-39 Edycja 9 z dnia 13.11.2017 r.
Procedura badawcza nr D-40 Edycja 9 z dnia 13.11.2017 r.
Czas reakcji przyrządu na wykrycie chloru i amoniaku NO-42-A221:2015 p. 2.3.3 Procedura badawcza nr D-20 Edycja 2 z dnia 13.11.2017 r.
Czas całkowitego i ostatecznego zaniku sygnału obecności chloru i amoniaku NO-42-A221:2015 p. 2.4.4
Procedura badawcza nr D-20 Edycja 2 z dnia 13.11.2017 r.
Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych,
Sprzęt i środki ochrony skóry
Wyznaczanie czasu ochrony przed kroplami i parami iperytu siarkowego w warunkach statycznych
Zakres: wielkość kropli 30 µl, 1 µl, 0,4 µl i 0,1 µl
Metoda kolorymetryczna
NO-42-A500:2003
NO-42-A500/A1:2012
Procedura badawcza D-33 Edycja 2 z dnia 27.02.2015 r.
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Maski przeciwgazowe filtracyjne Oznakowanie PN-EN 136:2001 p. 9
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
NO-42-A214:2017 p. 5.2
Ukompletowanie NO-42-A214:2017 p. 5.2
Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 136:2001 p. 8.15
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
NO-42-A214:2017 p. 5.16
PN-EN 13274-3:2005
Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym
Zakres: 0,01%÷9,99%
Metoda: spektroskopia IR
PN-EN 136:2001 p. 8.14
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
NO-42-A214:2017 p. 5.17
Szczelność maski w warunkach statycznych
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 136:2001 p. 8.13
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
NO-42-A214:2017 p. 5.11
Szczelność maski w warunkach statycznych z podłączonym UPP (urządzenie do pobierania płynów)
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A214:2017 p. 5.11, p. 5.12
PN-EN 136:2001 p. 8.13
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
Masa maski przeciwgazowej
Metoda wagowa
NO-42-A214:2017 p. 5.10
Całkowity przeciek wewnętrzny
Zakres:0,001%-100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 136:2001 p. 8.16
PN-EN 136:2001/Ap1:2003
PN-EN 136:2001/AC:2004
NO-42-A214:2017 p. 5.15
PN-EN 13274-1:2004
Półmaski i ćwierćmaski Znakowanie PN-EN 140:2001 p. 8
PN-EN 140:2001/Ap1:2003
Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 140:2001 p. 7.12
PN-EN 140:2001/Ap1:2003
Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym
Zakres: 0,01%÷9,99%
Metoda: spektroskopia IR
PN-EN 140:2001 p. 7.11
PN-EN 140:2001/Ap1:2003
Półmaski filtrujące Kondycjonowanie termiczne PN-EN 149 A1:2010 p. 8.3.2
Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 149 A1:2010 p. 8.9
Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym
Zakres: 0,01%÷9,99%
Metoda: spektroskopia IR
PN-EN 149 A1:2010 p. 8.7
Penetracja aerozolu chlorku sodu
Zakres: 0,00005%÷100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 149 A1:2010 p. 8.11
Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego
Zakres: 0,0005%÷100%
Metoda fotometryczna
Maski izolacyjne Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 12941:2002 p. 7.6
PN-EN 12941:2002/A1:2006
PN-EN 12941:2002/A2:2010
PN-EN 14594:2007 p. 7.17
Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 12941:2002 p. 7.6
PN-EN 12941:2002/A1:2006
PN-EN 12941:2002/A2:2010
PN-EN 12942:2002 p. 7.6
PN-EN 12942:2002/A1:2004
PN-EN 12942:2002/A2:2010
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym
Zakres: 0,01% ÷ 9,99%
Metoda: spektroskopia IR
PN-EN 12941:2002 p. 7.14
PN-EN 12941:2002/A1:2006
PN-EN 12941:2002/A2:2010
PN-EN 12942:2002 p. 7.5
PN-EN 12942:2002/A1:2004
PN-EN 12942:2002/A2:2010
PN-EN 14594:2007 p. 7.13
Aparaty ewakuacyjno- tlenowe Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym
Zakres: 0 Pa ÷ ±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 145:2000 p. 7.8.1
PN-EN 145:2000/A1:2002
PN-EN 145:2000/Ap1:2003
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym
Zakres: 0,01% ÷ 9,99%
Metoda: spektroskopia IR
PN-EN 145:2000 p. 7.8.2
PN-EN 145:2000/A1:2002
PN-EN 145:2000/Ap1:2003
PN-EN 404:2008 p. 7.6.8
Filtropochłaniacze i pochłaniacze Znakowanie PN-EN 14387 A1:2010 p. 8
Czas przebicia i pojemność sorpcyjna względem: chloru, siarkowodoru, dwutlenku siarki, amoniaku, chloropikryny, chlorocyjanu, cyjanowodoru, cykloheksanu i TBB
Zakres czasów przebicia:
powyżej 5 minut.
PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.8.1 i p. 7.8.2
NO-42-A205:2009 p. 3.2.4
Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.7
NO-42-A205:2009 p. 3.1
Penetracja aerozolu chlorku sodu
Zakres: 0,00005%÷100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.9
NO-42-A205:2009 p. 3.1
PN EN 143:2004 p. 8.7.2
PN-EN 143:2004/A1:2007
PN-EN 143:2004/AC:2006
Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego
Zakres: 0,0005%÷100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.9
NO-42-A205:2009 p. 3.1
PN EN 143:2004 p. 8.7.3
PN-EN 143:2004/A1:2007
PN-EN 143:2004/AC:2006
Masa filtropochłaniaczy
Metoda wagowa
PN-EN 14387 A1:2010 p. 6.5
NO-42-A205:2009 p. 3.2.1
Wytrzymałość mechaniczna PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.4
NO-42-A205:2009 p. 3.2.3
Wymiary gabarytowe
Metoda: pomiar długości
NO-42-A205:2009 p. 3.2.2
Kondycjonowanie termiczne PN-EN 14387 A1:2010 p. 7.5
Materiały filtracyjne, filtry Opór oddychania (przepływ ciągły)
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
PN-EN 143:2004 p. 8.6
PN-EN 143:2004/A1:2007
PN-EN 143:2004/AC:2006
Penetracja aerozolu chlorku sodu
Zakres: 0,00005%÷100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 143:2004 p. 8.7.2
PN-EN 143:2004/A1:2007
PN-EN 143:2004/AC:2006
Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego
Zakres: 0,0005%÷100%
Metoda fotometryczna
PN-EN 143:2004 p. 8.7.3
PN-EN 143:2004/A1:2007
PN-EN 143:2004/AC:2006
Filtry EPA, HEPA i ULPA do wentylacji i klimatyzacji Penetracja aerozolu mgły olejowej
Zakres: filtry E-10 do U-17
Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów
PN-EN 1822-5:2009
Filtry stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych Ukompletowanie NO-42-A212:2011 p. 4.2.1
Wygląd zewnętrzny i znakowanie NO-42-A212:2011 p. 4.2.2
Wymiary gabarytowe
Metoda: pomiar długości
NO-42-A212:2011 p. 4.2.3
Sprawdzenie masy
Metoda wagowa
NO-42-A212:2011 p. 4.2.4
Upadek NO-42-A212:2011 p. 4.2.6
NO-42-A211:2011 p. 3.2.6
Szczelność
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A212:2011 p. 4.2.8
NO-42-A211:2011 p. 3.2.9
Opór przepływu
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Filtry E-10 do U-17
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A212:2011 p. 4.2.9
PN-EN 1822-5:2009
Penetracja aerozolu mgły olejowej
Zakres: filtry E-10 do U-17
Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów
Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych Ukompletowanie NO-42-A211:2011 p. 3.2.1
Wygląd zewnętrzny i znakowanie NO-42-A211:2011 p. 3.2.2
Wymiary gabarytowe
Metoda: pomiar długości
NO-42-A211:2011 p. 3.2.3
Sprawdzenie masy
Metoda wagowa
NO-42-A211:2011 p. 3.2.4
Upadek NO-42-A211:2011 p. 3.2.6
WT-428 z dnia 21.01.2009
p. 4.3.11
Szczelność
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A211:2011 p. 3.2.9
Opory przepływu powietrza
Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A211:2011 p. 3.2.10
Penetracja aerozolu mgły olejowej
Zakres: filtry E-10 do U-17
Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów
NO-42-A211:2011 p. 3.2.11
PN-EN 1822-5:2009
Systemy, sprzęt i środki ochrony zbiorowej
Urządzenia i systemy filtrowentylacyjne
Ukompletowanie NO-42-A213:2011 p. 4.2.1
Wymiary gabarytowe
Metoda: pomiar długości
NO-42-A213:2011 p. 4.2.3
Sprawdzenie masy
Metoda wagowa
NO-42-A213:2011 p. 4.2.4
Upadek NO-42-A213:2011 p. 4.2.5
NO-42-A211:2011 p. 3.2.6
Szczelność urządzenia filtrowentylacyjnego oraz szczelność zaworów urządzenia
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A213:2011 p. 4.2.6
Wydajność urządzenia filtrowentylacyjnego
Zakres 10÷1000 m3/h
Metoda: pomiar liniowej prędkości przepływu
NO-42-A213:2011 p. 4.2.7
Spręż dyspozycyjny wentylatora w urządzeniu filtrowentylacyjnym
Zakres: 0 Pa ÷ ±10000 Pa
Metoda ciśnieniowa
NO-42-A213:2011 p. 4.2.8
Szczelność ogólna urządzenia filtrowentylacyjnego przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS
Zakres: do 100000
Metoda fotometryczna
NO-42-A213:2011 p. 4.2.9
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Grupa 17 Bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL)
Celowniki noktowizyjne
Celowniki termowizyjne
Celowniki termowizyjne przenośnej wyrzutni
przeciwpancernych pocisków kierowanych
Gogle noktowizyjne
Kamery termowizyjne
Lornetki do obserwacji nocnej
Lornetki noktowizyjne
Lornetki pryzmatyczne
Noktowizory strzeleckie
Nóż wojskowy (typu wz. 2000)
Nóż wieloczynnościowy (typu wz. 69)
Okulary do widzenia w nocy
Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na działania piasku i pyłu NO-06-A107:2005 p. 4.12
Badanie odporności całkowitej na mgłę solną NO-06-A107:2005 p. 4.13
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 p. 4.11
Badanie odporności na działanie aktywnych substancji korozyjnych NO-06-A103:2005 p. 2.2.18
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 32/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-24

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 21/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE RADIOMETRÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII
00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 7 Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych, broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom

Urządzenia o masie do 10 kg i wymiarach 30x30x30 cm
Badanie konstrukcji i wykonania NO-42-A204:2014 pkt. 2.1, 2.2
Badanie charakterystyk elektrycznych NO-42-A204:2014 pkt. 2.3
Procedura badawcza PB-4
wydanie 3 z dn. 17.05.2016 r.
Badanie charakterystyk metrologicznych w zakresie pomiarów:
- mocy dawki
- dawki
- charakterystyki energetycznej
- promieniowania alfa i beta
NO-42-A204:2014 pkt. 2.4
PN ISO-4037-1:2002
PN ISO-4037-3:2004
PN-ISO-7503-1:2004
Procedura wzorcowania PW-1
wydanie 10 z dn. 08.05.2017 r.
Procedura wzorcowania PW-2
wydanie 8 z dn. 17.05.2016 r.
Badanie charakterystyki kierunkowej NO-42-A204:2014 pkt. 2.4.10
Procedura badawcza PB-3
wydanie 5 z dn. 17.05.2016 r.
Badanie charakterystyki mocy dawki w funkcji zmian temperatury pracy NO-42-A204:2014 pkt. 2.4, 2.5.2
Procedura badawcza PB-5
wydanie 3 z dn. 17.05.2016 r.
Badanie czasu odpowiedzi przyrządu dozymetrycznego w zależności od zakresu pomiarowego NO-42-A204:2014 pkt. 2.4.11
Badanie wytrzymałości na oddziaływanie dawki promieniowania gamma NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.1
Procedura pomiarowa PP-2
wydanie 11 z dn. 17.05.2016 r.
Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia do 70°C NO-06-A107:2005 pkt. 4.2
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia -60°C NO-06-A107:2005 pkt. 4.3
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność do 95% NO-06-A107:2005 pkt. 4.4
NO-06-A107:2005/A1:2017
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia -60°C do 70°C NO-06-A107:2005 pkt. 4.5
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie hermetyczności NO-06-A107:2005 pkt. 4.16
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie odporności całkowitej na promieniowanie słoneczne NO-06-A107:2005 pkt. 4.11
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie spełnienia wymagań w zakresie funkcjonalności NO-42-A204:2014 pkt. 2.6
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie znakowania NO-42-A204:2014 pkt. 2.7
Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne (rosa i szron) NO-06-A107:2005 pkt. 4.10
NO-06-A107:2005/A1:2017
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie odporności i wytrzymałości na opady atmosferyczne (deszcz) NO-06-A107:2005 pkt. 4.18
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie wytrzymałości na spadek NO-06-A107:2005 pkt. 2.11
NO-42-A204:2014 pkt. 2.5.2
Badanie spełnienia wymagań w zakresie pakowania, przechowywania i transportu NO-42-A204:2014 pkt. 2.8
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 26/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 17/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
05-130 Zegrze, ul. Warszawska 22A

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupy:
9 ÷ 11,
16, 17
Urządzenia lub zestawy urządzeń elektrycznych, elektromechanicznych i elektronicznych przeznaczone do użytkowania w Siłach Zbrojnych RP
W przypadku badań wewnątrz kabiny urządzenia o masie do 25 tys. kg, maksymalne wymiary:
- szerokość 3,2 m;
- długość 10,5 m;
- wysokość 3,7 m.
Zaburzenia promieniowane
Zakres częstotliwości:
od 30 Hz do 100 kHz
NO-06-A500:2012 p.3.13
(procedura PRE-01)
PB-02-01/wyd. III/7.03.2013
Zaburzenia promieniowane
Zakres częstotliwości:
od 10 kHz do 18 GHz
NO-06-A500:2012 p.3.14
(procedura PRE-02)
PB-02-02/wyd. III/11.03.2013
Zaburzenia przewodzone
Zakres częstotliwości:
od 30 Hz do 10 kHz
NO-06-A500:2012 p.3.1
(procedura PCE-01)
PB-02-03/wyd. III/12.03.2013
Zaburzenia przewodzone
Zakres częstotliwości:
od 10 kHz do 10 MHz
NO-06-A500:2012 p.3.2
(procedura PCE-02)
PB-02-04/wyd. III/20.03.2013
Odporność na wyładowania elektrostatyczne PN-EN 61000-4-2:2011
PB-03-01/wyd. III/25.03.2013
Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym
Zakres częstotliwości:
od 2 MHz do 18 GHz
NO-06-A500:2012 p.3.17
(procedura PRS-02)
PB-03-02/wyd. IV/15.12.2016
Odporność na zaburzenia przewodzone sinusoidalnie
Zakres częstotliwości:
od 10 kHz do 200 MHz
NO-06-A500:2012 p.3.9
(procedura PCS-06)
PB-03-03/wyd. III/29.03.2013
Odporność na narażenia przewodzone. Przewody zasilające
Zakres częstotliwości:
od 30 Hz do 150 kHz
NO-06-A500:2012 p. 3.4
(procedura PCS-01)
PB-03-04/wyd. I/21.04.2013
Obiekty ekranujące o wymiarach wewnętrznych min. 1,5 × 1,5 × 1,5 m Tłumienność obiektów ekranujących
Zakres częstotliwości:
od 10 kHz do 1 GHz
NO-06-A501:2009
PB-01-01/wyd. II/12.11.2009
Filtry Tłumienność filtrów
Zakres częstotliwości:
od 10 kHz do 1 GHz
PB-01-03 „Tłumienność filtrów” (w oparciu o PN-CISPR 17:2000 p. 4.1), wydanie III, z dnia 15.12.2009 r.
Pojazdy i inne urządzenia zasilane silnikami spalania wewnętrznego
W przypadku badań wewnątrz kabiny urządzenia o masie do 25 tys. kg, maksymalne wymiary:
- szerokość 3,2 m;
- długość 10,5 m;
- wysokość 3,7 m.
Zaburzenia elektromagnetyczne
Zakres częstotliwości:
od 30 MHz do 1 GHz
PN-EN 55012:2012
PB-04-08/wyd. II/22.03.2013
Anteny Kierunkowa charakterystyka promieniowania
Zakres częstotliwości:
od 30 MHz do 18 GHz
PB-06-01/wyd. II/18.03.2013
Urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne o masie dopuszczalnej do 350 kg i maksymalnych wymiarach:
- szerokość 164 cm;
- długość 160 cm;
- wysokość 200 cm.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia (szok termiczny)
Zakres temperatur od –70°C do 95°C
NO-06-A107:2005 p. 4.5
NO-06-A502-4:2013
AECTP 300 Ed.3:2006
Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność (wilgotne gorąco)
Zakres wilgotności do 98%
NO-06-A107:2005 p. 4.4
NO-06-A107:2005/A1:2017
NO-06-A502-6:2013
AECTP 300 Ed.3:2006
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia
(niska temperatura)
Zakres temperatury do – 60°C
NO-06-A107:2005 p. 4.3
NO-06-A502-3:2013
AECTP 300 Ed.3:2006
Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosa) NO-06-A107:2005 p. 4.10
NO-06-A107:2005/A1:2017
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia (wysoka temperatura)
Zakres temperatury do 95°C
NO-06-A107:2005 p. 4.2
NO-06-A502-2:2013
AECTP 300 Ed.3:2006
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 21/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-05-22

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 27/MON/2017

Wydanie 3

LABORATORIUM INSTYTUTU - ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA
05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 1 Broń palna do zastosowań wojskowych i policyjnych, z wyjątkiem broni myśliwskiej Określenie celności broni i skupienia pocisków NO-10-A500-2:2008
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.08
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
NO-10-A505:2001
NO-10-A505:2001/A1:2010
Badanie bezpieczeństwa broni strzeleckiej NO-10-A500-4:2014
NO-06-A101:2005
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.09
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania broni Procedura LBUSO.PB.10
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
NO-10-A505:2001
NO-10-A505:2001/A1:2010
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Wpływ montażu celowników na charakterystyki celności broni i skupienia pocisków NO-10-A007:2001
NO-10-A007:2001/A1:2011
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.08
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne i użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
NO-10-A509:2012
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Granatniki przeciwpancerne – Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału NO-13-A506:2001
NO-13-A506:2001/A1:2012
Granatniki – Metody badań podczas produkcji seryjnej NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Pomiar ciśnienia gazów prochowych Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Grupa 2 Broń artyleryjska
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Odporność na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Odporność na oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego
Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym
NO-10-A217:2012
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
Prędkość początkowa pocisku Procedura LBAR.PB.02
Edycja 3 z dnia 18.12.2006
Działa artyleryjskie – Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi NO-10-A512:2004
NO-10-A512:2004/A1:2014
Działa artyleryjskie – Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia NO-10-A513:2005
NO-10-A513:2005/A1:2016
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne
Cechy użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Działa artyleryjskie – Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału NO-10-A516:2006
NO-10-A516:2006/A1:2017
Grupa 3 Amunicja do broni wymienionej w pkt 1 i 2
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Prędkość pocisków, granatów i/lub odłamków w zakresie:
20 m/s ÷ 3000 m/s
Masa pocisków
NO-13-A230:2005
NO-13-A230:2005/A1:2015
NO-13-A229:2015
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2014
Procedura LBP.PB.02
Edycja 5 z dnia 30.11.2015
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBP.PB.16
Edycja 2 z dnia 12.08.2015
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Ciśnienie gazów prochowych i czas działania w lufie NO-13-A219:2014
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A229:2015
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
NO-13-A510:2007
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Parametry skupienia pocisków i granatów NO-13-A229:2015
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2014
NO-10-A501:2009
NO-10-A502:2009
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania amunicji i wytrzymałość łusek NO-13-A229:2015
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2014
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
STANAG 4164 Edycja 2
STANAG 4190 Edycja 2
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Ciśnienie maksymalne w lufie Procedura LBP.PB.01
Edycja 5 z dnia 20.11.2015
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Przebijalność płyty pancernej Procedura LBAR.PB.15
Edycja 4 z dnia 18.01.2012
NO-13-A511:2005
NO-13-A511:2005/A1:2016
NO-13-A512:2005
NO-13-A512:2005/A1:2015
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
STANAG 4164 Edycja 2
STANAG 4190 Edycja 2
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Samolikwidacja zapalników strzelaniem Procedura LBP.PB.10
Edycja 5 z dnia 14.03.2016
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Działanie kumulacyjne głowicy pocisku Procedura LBAR.PB.14
Edycja 4 z dnia 18.01.2015
Procedura LBP.PB.06
Edycja 5 z dnia 12.08.2015
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Bezpieczeństwo użycia zapalnika Procedura LBP.PB.08
Edycja 6 z dnia 25.03.2016
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Czułość, niezawodność uzbrajania i działania zapalnika Procedura LBP.PB.09
Edycja 5 z dnia 14.03.2016
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Badanie parametrów eksploatacyjno-użytkowych amunicji artyleryjskiej Procedura LBP.PB.17
Edycja 3 z dnia 20.11.2015
Pomiar światłości i natężenia oświetlenia amunicji artyleryjskiej Procedura LBP.PB.18
Edycja 2 z dnia 12.08.2015
Badanie zapalników elektronicznych i programatorów Procedura LBP.PB.19
Edycja 2 z dnia 12.08.2015
Badanie starzeniowe amunicji (elementów amunicji) Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Procedura LBP.PB.20
Edycja 2 z dnia 12.08.2015
Badanie parametrów funkcjonalnych pocisku artyleryjskiego Procedura LBP.PB.21
Edycja 2 z dnia 12.08.2015
Badanie odporności amunicji (elementów amunicji) na czynniki środowiskowe NO-13-A229:2015
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2014
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBP.PB.05
Edycja 5 z dnia 12.08.2015
Procedura LBP.PB.22
Edycja 3 z dnia 12.08.2015
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Odporność na drgania transportowe NO-06-A103:2005, p.2.6
NO-06-A107:2005, p.2.10
Procedura LBŚB.PB.68
Edycja 2 z dnia 28.01.2015
Amunicja i jej części składowe – Smugacze artyleryjskie i granatnikowe – Wymagania i badania NO-13-A213:2012
Hermetyczność wyrobów NO-13-A229:2015
NO-13-A510:2007
NO-13-A219:2014
NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-13-A224:2013
NO-13-A225:2013
NO-13-A504-1:2000
NO-13-A504-2:2000
NO-13-A504-2:2000/A1:2010
NO-13-A504-3:2010
NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
STANAG 4172 Edycja 2
STANAG 2310 Edycja 3
STANAG 4090 Edycja 2
STANAG 4383 Edycja 1
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
PN-V-04002-3:1996
PN-V-04002-4:1996
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 2 z dnia 24.05.2001
Trwałość elaboracji skorup pocisków Procedura LBP.PB.04
Edycja 4 z dnia 12.08.2015
Wytrzymałość skorup pocisków i innych elementów naboju Procedura LBP.PB.05
Edycja 5 z dnia 12.08.2015
Odporność na narażenia elektromagnetyczne NO-06-A200:2012
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Amunicja artyleryjska – Naboje 120 × 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Wymagania NO-13-A235:2006
NO-13-A235:2006/A1:2015
Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm × 39 wz. 43 NO-13-A224:2013
Naboje do broni strzeleckiej – Nabój 7,62 mm × 54 R Mosin – Wymagania i badania NO-13-A225:2013
Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich – Typy i wymiary podstawowe NO-13-A226:2016
Wypośrodkowanie ładunku prochowego NO-13-A502:2007
Badania atestacyjne naboi wzorcowych NO-13-A503:2008
Naboje do broni strzeleckiej – Metody badań podczas produkcji seryjnej NO-13-A509:2003
NO-13-A509:2003/A1:2014
Amunicja artyleryjska – Naboje 120 × 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych – Badania NO-13-A513:2006
NO-13-A513:2006/A1:2015
Zapłonniki – Typy i wymiary podstawowe NO-13-A008:2003
NO-13-A008:2003/A1:2012
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Odporność na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Odporność na oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego
Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym
NO-10-A217:2012
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Zgodność uzbrojenia i sprzętu wojskowego z dokumentacją Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Graniczny kąt rykoszetowania Procedura LBUSO.PB.31 Edycja 2 z dnia 29.10.2015
Grupa 4 Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne, specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Odporność na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Odporność na oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego
Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym
NO-10-A217:2012
Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja zaburzeń elektromagnetycznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne NO-06-A500:2012
p. 3.1 (procedura PCE-01)
p. 3.2 (procedura PCE-02)
p. 3.3 (procedura PCE-03)
p. 3.4 (procedura PCS-01)
p. 3.9 (procedura PCS-06)
p. 3.13 (procedura PRE-01)
p. 3.14 (procedura PRE-02)
p. 3.16 (procedura PRS-01)
p. 3.17 (procedura PRS-02)
Hermetyczność wyrobów PN-V-04002-3:1996
PN-V-04002-4:1996
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 3 z dnia 03.06.2009
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Uzbrojenie lotnicze – Zapalniki bombowe – Klasyfikowanie, ogólne wymagania i badania NO-10-A201:2017
Środki do maskowania termalnego – Wymagania i badania NO-10-A221:2004
Gniazda na zapalniki min przeciwpancernych – Wymiary podstawowe NO-13-A221:2012
Lonty detonujące, lonty prochowe, lonty prochowe specjalne:
- właściwości fizykochemiczne
- stabilność termiczna
- czas palenia
- prędkość detonacji
NO-13-A222:2013
PN-EN 13630-1:2005
PN-EN 13630-2:2004
PN-EN 13630-12:2004
Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń – Wymagania ogólne i badania NO-13-A227:2013
Amunicja saperska – Miny przeciwtransportowe – Wymagania i badania NO-13-A228:2013
Przenośne ładunki rozminowania – Wymagania i badania NO-13-A231:2016
Uzbrojenie lotnicze – Balistyka wewnętrzna silników rakietowych – Badania naziemne NO-10-A232:2009
Granaty ręczne ćwiczebne – Metoda badania odległości bezpiecznej NO-13-A500:2016
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Parametry elektryczne rakiety:
- napięcie sygnałów
Procedura LBAR.PB.26
Edycja 3 z dnia 18.12.2006
Napromieniowanie tła i celu w podczerwieni Procedura LBAR.PB.28
Edycja 3 z dnia 15.11.2013
Parametry balistyczne odcinka startowego:
- odległość zadziałania silnika marszowego
- czas działania opóźniacza zapłonu
Procedura LBAR.PB.29
Edycja 2 z dnia 18.12.2006
Parametry balistyczne trajektorii lotu rakiety:
- współrzędne toru lotu (x, y, z)
- odległość
- prędkość na torze lotu
- uchyb w rejonie celu
Procedura LBAR.PB.30
Edycja 4 z dnia 20.12.2013
Własności funkcjonalne rakietowych zestawów przeciwlotniczych Procedura LBAR.PB.47
Edycja 1 z dnia 11.10.2017
Parametry techniczne rakietowych zestawów przeciwlotniczych Procedura LBAR.PB.48
Edycja 1 z dnia 11.10.2017
Czas samolikwidacji rakiety Procedura LBAR.PB.31
Edycja 3 z dnia 03.12.2013
Moduły startowe rakiet – parametry elektryczne Procedura LBAR.PB.32
Edycja 1 z dnia 3.04.2017
Uzbrojenie lotnicze – Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych – Badania naziemne NO-10-A518:2010
Określenie celności broni i skupienia pocisków NO-10-A500-2:2008
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.08
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
NO-10-A505:2001
NO-10-A505:2001/A1:2010
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne
Cechy użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Granatniki przeciwpancerne – Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału NO-13-A506:2001
NO-13-A506:2001/A1:2012
Granatniki – Metody badań podczas produkcji seryjnej NO-13-A507:2001
NO-13-A507:2001/A1:2017
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Prędkość pocisków, granatów i/lub odłamków w zakresie:
20 m/s ÷ 3000 m/s
Masa pocisków
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Ciśnienie gazów prochowych i czas działania w lufie Procedura LBUSO.PB.02
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.20
Edycja 2 z dnia 01.03.2017
Parametry skupienia pocisków i granatów Procedura LBUSO.PB.03
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania wyrobu Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Zapłonniki – Typy i wymiary podstawowe NO-13-A008:2003
NO-13-A008:2003/A1:2012
Przebijalność płyty pancernej Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Badanie poprawności działania samolikwidatora Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Badanie poprawności działania zapalnika
Badanie starzeniowe Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.33
Edycja 1 z dnia 01.03.2017
Amunicja i jej części składowe – Smugacze artyleryjskie i granatnikowe – Wymagania i badania NO-13-A213:2012
Badanie bezpieczeństwa sprzętu NO-10-A500-4:2014
NO-06-A101:2005
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.09
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania sprzętu Procedura LBUSO.PB.10
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Wpływ montażu celowników na charakterystyki celności broni i skupienia pocisków NO-10-A007:2001
NO-10-A007:2001/A1:2011
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Granaty łzawiące, dymne, dymno-łzawiące:
- cechy fizyczne
- cechy funkcjonalne – czas inicjowania, czas działania, parametry dymu i gazu, poprawność działania
Procedura LBŚB.PB.74
Edycja 2 z dnia 09.12.2016
Grupa 5 Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja zaburzeń elektromagnetycznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne NO-06-A500:2012
p. 3.1 (procedura PCE-01)
p. 3.2 (procedura PCE-02)
p. 3.3 (procedura PCE-03)
p. 3.4 (procedura PCS-01)
p. 3.9 (procedura PCS-06)
p. 3.13 (procedura PRE-01)
p. 3.14 (procedura PRE-02)
p. 3.16 (procedura PRS-01)
p. 3.17 (procedura PRS-02)
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym NO-06-A215-2:2007
NO-07-A016:2010
NO-07-A017:2010
Badanie bezpieczeństwa sprzętu NO-10-A500-4:2014
NO-06-A101:2005
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.09
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania sprzętu Procedura LBUSO.PB.10
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Wpływ montażu celowników na charakterystyki celności broni i skupienia pocisków NO-10-A007:2001
NO-10-A007:2001/A1:2011
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne i użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Grupa 6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym NO-06-A215-2:2007
NO-07-A016:2010
NO-07-A017:2010
Kompatybilność elektromagnetyczna – Emisja zaburzeń elektromagnetycznych i odporność na narażenia elektromagnetyczne NO-06-A500:2012
p. 3.1 (procedura PCE-01)
p. 3.2 (procedura PCE-02)
p. 3.3 (procedura PCE-03)
p. 3.4 (procedura PCS-01)
p. 3.9 (procedura PCS-06)
p. 3.13 (procedura PRE-01)
p. 3.14 (procedura PRE-02)
p. 3.16 (procedura PRS-01)
p. 3.17 (procedura PRS-02)
Kuloodporność i odłamkoodporność opancerzeń PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1063:2002
STANAG 4569 Edycja 2
STANAG 4569 Edycja 3
Procedura LBUSO.PB.12
Edycja 5 z dnia 07.03.2016
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.16
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne
Cechy użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Grupa 7 Wojskowe urządzenia służące do wykrywania
i identyfikacji materiałów chemicznych wy-sokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom
Odporność na narażenia elektromagnetyczne NO-06-A200:2012
NO-06-A500:2012
Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych
Odporność na:
- promieniowane pole elektromagnetyczne
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
NO-06-A500:2012
Sygnały alarmowe od działania spalin prochowych NO-42-A221:2015, p.2.6.1
Procedura LBŚB.PB.75
Edycja 1 z dnia 04.12.2017
Grupa 8 Materiały wybuchowe, z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w pkt 3, 4 i 7 Wilgotność prochu czarnego Procedura LBŚB.PB.1
Edycja 3 z dnia 20.02.2012
Części lotne prochu nitrocelulozowego PN-V-04012-8:1997
Procedura LBŚB.PB.2
edycja 3 z dnia 03.06.2009
Wilgotność prochu nitroglicerynowego Procedura LBŚB.PB.3
Edycja 2 z dnia 03.06.2009
Ciepło spalania Procedura LBŚB.PB.4
Edycja 3 z dnia 29.02.2011
Trwałość chemiczna wg Bergmanna-Junka NO-13-A505:2001
NO-13-A505:2001/A1:2012
Procedura LBŚB.PB.5
Edycja 2 z dnia 03.06.2009
Kształt i wymiary ładunków prochowych i prochów Procedura LBŚB.PB.7
Edycja 2 z dnia 24.03.2011
Kwasowość Procedura LBŚB.PB.13
Edycja 3 z dnia 20.02.2012
Zawartość składników nierozpuszczalnych w acetonie Procedura LBŚB.PB.14
Edycja 3 z dnia 20.02.2012
Stałość termiczna PN-EN 13938-1:2006
Procedura LBŚB.PB.16
Edycja 3 z dnia 23.06.2009
Stabilność chemiczna Procedura LBŚB.PB.71
Edycja 1 z dnia 13.03.2016
Zawartość wody PN-EN 13631-1:2006
Procedura LBŚB.PB.19
Edycja 3 z dnia 20.02.2012
Temperatura rozkładu
Temperatury przejść fazowych
Ubytek masy wraz ze wzrostem temperatury
Temperatura zeszklenia
STANAG 4515 Ed 1:2002
Procedura LBŚB.PB.46
Edycja 2 z dnia 03.06.2009
Procedura LBŚB.PB.47
Edycja 2 z dnia 03.06.2009
Gęstość PN-V-04011-12:1997
p. 2.4; 2.5
Procedura LBŚB.PB.20
Edycja 3 z dnia 03.06.2009
Prędkość detonacji PN-EN 13630-11:2004
PN-EN 13631-14:2005
Procedura LBŚB.PB.25
Edycja 4 z dnia 10.08.2017
Plastyczność i zachowanie kształtu plastycznych materiałów wybuchowych PN-V-04011-18:1999
Zdolność do wykonania pracy (wydęcie w bloku ołowianym) PN-C-86037:2000
Wrażliwość na tarcie PN-EN 13938-1:2006
Procedura LBŚB.PB.18
Edycja 3 z dnia 03.06.2009
Wrażliwość na uderzenie PN-EN 13631-4:2004
PN-EN 13938-1:2006
Procedura LBŚB.PB.36
Edycja 3 z dnia 08.03.2016
Hermetyczność wyrobów PN-V-04002-3:1996
PN-V-04002-4:1996
Procedura LBŚB.PB.37
Edycja 3 z dnia 03.06.2009
Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych NO-02-A061:2016
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g – Wymagania ogólne NO-13-A223:2012
Środki pozoracji pola walki, w tym petardy:
- ocena wizualna wyrobu;
- cechy fizyczne wyrobu przed i po demontażu;
- sprawdzenie odporności na wilgoć;
- badania fizykochemiczne;
- cechy funkcjonalne (badania poligonowe – próba działania petard)
Procedura LBŚB.PB.76
Edycja 1 z dnia 22.01.2018
Grupa 11 Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej
Dla badań wykonywanych w komorze SAC obiekty badane nie mogą mieć masy większej niż: 500 kg oraz wymiarów większych niż:
- wysokość: 2,1 m;
- szerokość: 2 m;
- długość: 3 m
Skuteczność maskowania radiolokacyjnego obiektu w warunkach laboratoryjnych
Radiolokacyjna charakterystyka rozproszenia obiektów
Osłabienie echa radiolokacyjnego
NO-10-A504:2017
Procedura LBEMC.PB.14
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
Współczynnik odbicia, współczynnik polaryzacji, charakterystyka kierunkowa promieniowania, zysk energetyczny anten Procedura LBEMC.PB.17
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
Częstotliwościowe charakterystyki współczynników: odbicia i transmisji urządzeń i podzespołów mikrofalowych Procedura LBEMC.PB.18
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
PN-EN 50147-1:2000
IEEE 299:2006
Gęstość strumienia mocy mikrofalowej, natężenie pola elektromagnetycznego PN-T-06580-3:2002
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. nr 192, poz.1883)
Procedura LBEMC.PB.19
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
Dokładność pomiaru prędkości obiektów przez radar dopplerowski Procedura LBEMC.PB.20
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych NO-06-A500:2012
p. 3.1 (procedura PCE-01)
p. 3.2 (procedura PCE-02)
p. 3.3 (procedura PCE-03)
p. 3.13 (procedura PRE-01)
p. 3.14 (procedura PRE-02)
Odporność na:
- promieniowane pole elektromagnetyczne
- zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
NO-10-A217:2012
NO-06-A500:2012
p. 3.4 (procedura PCS-01)
p. 3.9 (procedura PCS-06)
p. 3.16 (procedura PRS-01)
p. 3.17 (procedura PRS-02)
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Bezpieczeństwo i higiena pracy – Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym NO-06-A215-2:2007
NO-07-A016:2010
NO-07-A017:2010
Moc wyjściowa
Wzmocnienie (dokładność ustawienia wzmocnienia)Punkt jednodecybelowej kompresji
Poziom szumów
Sygnały pasożytnicze (harmoniczne, lustrzane itd.)
Napięciowy współczynnik fali stojącej
Tłumienie (tłumienie wnoszone)
Izolacja między wejściami (kanałami)
Parametry czasowe sygnałów
Napięcie zasilania i pobór prądu
Procedura LBEMC.PB.23
Edycja 1 z dnia 01.06.2016
Badanie bezpieczeństwa sprzętu NO-10-A500-4:2014
NO-06-A101:2005
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.09
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Niezawodność działania sprzętu Procedura LBUSO.PB.10
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Wpływ montażu celowników na charakterystyki celności broni i skupienia pocisków NO-10-A007:2001
NO-10-A007:2001/A1:2011
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne i użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Grupa 12 Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
Osłony balistyczne Kamizelki ochronne, kuloodporne i odłamkoodporne, wkłady balistyczne, próbki balistyczne
Kuloodporność
Odłamkoodporność
Odporność na broń białą
PN-V-87000:1999
PN-V-87000:2011
PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
STANAG 2920 Edycja 2
STANAG 4164 Edycja 2
STANAG 4190 Edycja 2
STANAG 4569 Edycja 2
STANAG 4569 Edycja 3
NIJ Standard – 0101.04, Edycja 09.2000
NIJ Standard – 0115.00, Edycja 09.2000
NIJ Standard – 0101.06, Edycja 07.2008
NIJ Standard – 0108.01, Edycja 09.1981
TOP 2-2-710
MIL-A-46100D (MR)
MIL-DTL-46100E (MR)
MIL-A-12560H(MR)
MIL-DTL-12560J (MR)
MIL-DTL-12560K (MR)
Procedura LBUSO.PB.04
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.12
Edycja 5 z dnia 07.03.2016
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.16
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.24
Edycja 1 z dnia 29.12.2007
Procedura LBP.PB.14
Edycja 1 z dnia 5.07.2005
GOST R 50744-95
GOST R 50963-96
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Sprawdzenie zgodności uzbrojenia i sprzętu wojskowego z dokumentacją Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne
Cechy użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.29
Edycja 4 z dnia 10.12.2015
Procedura LBUSO.PB.30
Edycja 4 z dnia 10.12.2015
PN-EN 13402-1:2002
PN-EN 13402-2:2004
Pancerze reaktywne, kompozytowe i kompozytowo- reaktywne Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A502-2:2013
NO-06-A502-3:2013
NO-06-A502-4:2013
NO-06-A502-6:2013
NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Tarcze ochronne Odporność na uderzenia
Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych
Procedura LBUSO.PB.18
Edycja 2 z dnia 16.06.2008
Procedura LBŚB.PB.64
Edycja 1 z dnia 10.01.2011
Hełmy ochronne, odłamkoodporne i kuloodporne, kaski, osłony twarzy Kuloodporność
Odłamkoodporność
Odporność na uderzenia
Odporność na przenikanie i oddziaływanie substancji chemicznych
PN-V-87001:1999
PN-V-87001:2011
PN-EN 13087-3:2003
NIJ Standard – 0106.01, Edycja 12.1981
Procedura LBUSO.PB.12
Edycja 5 z dnia 07.03.2016
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.16
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.23
Edycja 2 z dnia 16.06.2008
Procedura LBŚB.PB.64
Edycja 1 z dnia 10.01.2011
Klimatyczne badania środowiskowe NO-06-A103:2005
NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2005/A1:2017
Procedura LBUSO.PB.25
Edycja 6 z dnia 03.08.2017
Zgodność uzbrojenia i sprzętu wojskowego z dokumentacją Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Szyby jednorodne i warstwowe, drzwi, okna, żaluzje Kuloodporność,
Odłamkoodporność
Odporność na wybuch
PN-EN 1063:2002
PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-EN 13541:2012
STANAG 4569 Edycja 2
STANAG 4569 Edycja 3
Procedura LBUSO.PB.12
Edycja 5 z dnia 07.03.2016
Procedura LBUSO.PB.14
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Procedura LBUSO.PB.15
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
PN-EN 13124-2:2004
PN-EN 13123-2:2004
Pojemniki do zabezpieczenia przedmiotów grożących wybuchem Pojemniki przenośne i przewoźne, komory (kontenery) specjalne:
- cechy fizyczne
- odporność na wybuch
- gazoszczelność
Procedura LBŚB.PB.69
Edycja 2 z dnia 09.12.2016
Grupa 16 Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1÷16 Cechy fizyczne, w tym: masa, wymiary, kolor, znakowanie
Cechy konstrukcyjne
Cechy użytkowe
Procedura LBUSO.PB.27
Edycja 3 z dnia 01.03.2017
Sprawdzenie ukompletowania i dokumentacji technicznej Procedura LBUSO.PB.32
Edycja 5 z dnia 01.03.2017
Opóźniacze pirotechniczne zapalnikowe Energia zapłonu
Czas opóźnienia
Przenoszenie ognia
Procedura LBŚB.PB.40
Edycja 3 z dnia 09.10.2012
Spłonki zapalające nakłuciowe Wrażliwość
Czas zadziałania
Czas trwania płomienia
Natężenie oświetlenia
PN-V-04001:1997
PN-V-86001:1997
Procedura LBŚB.PB.41
Edycja 4 z dnia 09.10.2012
Spłonki pobudzające nakłuciowe Wrażliwość
Zdolność inicjująca
Procedura LBŚB.PB.42
Edycja 4 z dnia 09.10.2012
Spłonki pobudzające płomieniowe Procedura LBŚB.PB.43
Edycja 4 z dnia 09.10.2012
Spłonki pobudzające elektryczne Napięcie bezpieczne
Niezawodność działania
Zdolność inicjująca
Procedura LBŚB.PB.44
Edycja 4 z dnia 09.10.2012
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne NO-06-A211:2016
PN-EN 61000-4-2:2011
AECTP 500 Edycja 4, procedura 508/2
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność uzbrojenia na oddziaływanie promieniowania środowiska elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 200 kHz do 40 GHz NO-06-A212:2015
(procedura PRE-02 wg normy NO-06-A500:2012)
Kompatybilność elektromagnetyczna – Odporność na wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
Odporność na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
Odporność na oddziaływanie impulsowego pola magnetycznego
Odporność na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o przebiegu sinusoidalnym
NO-10-A217:2012
Zapalnikowe bezpieczniki torowe Siła oporu łapek bezpiecznika Procedura LBŚB.PB.45
Edycja 4 z dnia 09.10.2012
Sprężyny naciskowe i naciągowe Obciążenie kontrolne
Charakterystyka sprężyny
PN-S-47260:1996
PN-S-47261:1996
Procedura LBŚB.PB.50
Edycja 2 z dnia 09.10.2012
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018, poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 40/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-09-28

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 4/MON/2016

Wydanie 3

LABORATORIUM BADAWCZE WITI WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 4 Miny lądowe. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność na pojedyncze udary mechaniczne. NO-06-A107:2005, p.2.13;
PB-01/L2-002, edycja 4 z dn. 31.03.2005 r.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.3;
PB-01/L2-003, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.2;
PB-01/L2-004, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Wytrzymałość całkowita na transport. NO-06-A107:2005, p.2.10;
PB-01/L2-005, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Hermetyczność. NO-06-A107:2005 p.4.16;
PB-01/L2-007, edycja 7 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na spadek. NO-06-A107:2005, p.2.11;
PB-01/L2-008, edycja 7 z dn. 21.09.2018 r.
Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. PB-00/L2-010, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Nieusuwalność i nierozbrajalność. PB-97/L2-011, edycja 5 z dn. 20.08.2003 r.
Niezawodność działania od celu. PB-97/L2-012, edycja 5 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność na rozminowanie sposobem wybuchowym. PB-97/L2-013, edycja 3 z dn. 20.08.2003 r.
Odporność na działanie wybuchu sąsiedniej miny. PB-97/L2-015, edycja 4 z dn. 20.08.2003 r.
Czułość. PB-97/L2-016, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Skuteczność działania. PB-00/L2-017, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. NO-06-A107:2005, p.2.7;
PB-01/L2-051, edycja 4 z dn. 07.04.2005 r.
Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p.4.7;
PB-01/L2-053, edycja 3 z dn. 20.08.2003 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.5;
PB-01/L2-054, edycja 4 z dn. 18.04.2005 r.
Miny MN-123. Oględziny. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.1;
PB-DT 2-14, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wymiary zewnętrzne. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.2;
PB-DT 2-15, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Masa. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.3;
PB-DT 2-16, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Hermetyczność. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.9;
PB-DT 2-22, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Skuteczność działania zapalnika. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.8.1;
PB-DT 2-21, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie zabezpieczenia. Czas osiągania gotowości bojowej. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.4;
PB-DT 2-17, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Czułość zapalnika. WT-21.2.005.00„a” p. 4.2.5;
PB-DT 2-18, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie samolikwidacji. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.6.1;
PB-DT 2-19, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie samoneutralizacji. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.7.1;
PB-DT 2-20, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Skuteczność działania ładunku MW. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.8.2;
PB-DT 2-21, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Jakość wykonania. WT-21.2.005.00„a”, p. 4.2.16;
PB-DT 2-23, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Kasety minowe z minami narzutowymi MN-123. Oględziny. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.1;
PB-DT 2-2, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wymiary zewnętrzne. WT-21.2.007.01 „a”, p. 4.1.2;
PB-DT 2-3, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Masa. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.3;
PB-DT 2-4, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Jakość wykonania. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.4;
PB-DT 2-5, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie zespołu pirotechnicznego. WT-21.2.007.01 „a”, p. 4.1.5;
PB-DT 2-6, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Prawidłowość połączeń elektrycznych kasety. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.6;
PB-DT 2-7, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Bezpieczny prąd kontrolny wyrzutników.
Wytrzymałość podczas transportu w opakowaniu. WT-21.2.007.01”a”, p. 4.1.7;
PB-DT 2-8, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wytrzymałość na spadek. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.9;
PB-DT 2-9, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Bezpieczeństwo użytkowania po spadku z wysokości 2 m. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.11;
PB-DT 2-10, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wkładanie kasety do lufy miotacza. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.4;
PB-DT 2-11, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Miotanie z kasety kompletnej. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.15;
PB-DT 2-12, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Posadowienie min. WT-21.2.007.01„a”, p. 4.1.16;
PB-DT 2-13, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Miny przeciwdesantowe. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3;
PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005 p.4.3;
WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.10;
PB-01/L2-003, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.2;
WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.11;
PB-01/L2-004, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Wytrzymałość całkowita na transport. NO-06-A107:2005, p.2.10;
WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.13;
PB-01/L2-005, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Hermetyczność. NO-06-A107:2005, p.4.16;
WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.12;
PB-01/L2-007, edycja 7 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na spadek. NO-06-A107:2005, p.2.11;
WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.14, 4.1.16;
PB-01/L2-008, edycja 7 z dn. 21.09.2018 r.
Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.19;
PB-00/L2-010, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Nieusuwalność i nierozbrajalność. PB-97/L2-011, edycja 5 z dn. 20.08.2003 r.
Niezawodność działania od celu. WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.17;
PB-97/L2-012, edycja 5 z dn. 21.09.2018 r.
Czułość. WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt 4.1.7;
PB-97/L2-016, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. NO-06-A107:2005, p.2.7;
PB-01/L2-051, edycja 5; z dn. 16.06.2005 r.
Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p. 4.7;
PB-01/L2-053, edycja 3; z dn. 20.08.2003 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.5;
PB-01/L2-054, edycja 4; z dn. 18.04.2005 r.
Skuteczność działania. WTN-Z5/96-21.3.003.01.1, pkt. 4.1.18;
PB-00/L2-017, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Zapalniki do min. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.3;
PB-01/L2-003, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.2;
PB-01/L2-004, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Wytrzymałość całkowita na transport. NO-06-A107:2005, p.2.10;
PB-01/L2-005, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Hermetyczność. NO-06-A107:2005, p.4.16;
PB-01/L2-007, edycja 7 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na spadek. NO-06-A107:2005, p.2.11;
PB-01/L2-008, edycja 7 z dn. 21.09.2018 r.
Działanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych. PB-00/L2-010, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Nieusuwalność i nierozbrajalność. PB-97/L2-011, edycja 5 z dn. 20.08.2003 r.
Niezawodność działania od celu. PB-97/L2-012, edycja 5 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność na rozminowanie sposobem wybuchowym. PB-97/L2-013, edycja 3 z dn. 20.08.2003 r.
Odporność na działanie wybuchu sąsiedniej miny. PB-97/L2-015, edycja 4 z dn. 20.08.2003 r.
Czułość. PB-97/L2-016, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Skuteczność działania. PB-00/L2-017, edycja 6 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na wibracje sinusoidalne. NO-06-A107:2005, p. 2.7;
PB-01/L2-051, edycja 4 z dn. 07.04.2005 r.
Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p.4.7;
PB-01/L2-053, edycja 3 z dn. 20.08.2003 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.5;
PB-01/L2-054, edycja 4 z dn. 18.04.2005 r.
Oględziny. NO-13-A206:2007.
Hermetyczność.
Rezystancja i energia odpalenia zapalników.
Bezpieczne natężenie prądu i rezystancja izolacji.
Zdolność inicjalna.
Poprawność działania.
Oględziny. WT-24.2.001„b” p. 4.1.1;
PB-DT 2-24, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wymiary zewnętrzne. WT-24.2.001„b”, p. 4.1.2;
PB-DT 2-25, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Masa. WT-24.2.001„b”, p. 4.1.3;
PB-DT 2-26, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie zabezpieczenia I stopnia. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.4;
PB-DT 2-27, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie zabezpieczenia II stopnia. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.5;
PB-DT 2-28, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Czas osiągania gotowości bojowej. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.6;
PB-DT 2-29, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Czułość zapalnika. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.7;
PB-DT 2-30, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Pobór prądu. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.6;
PB-DT 2-29, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Przekazanie energii do zapału ZE. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.8;
PB-DT 2-31, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie samolikwidacji. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.9;
PB-DT 2-32, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Przeniesienie detonacji z zapalnika na ładunek MW. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.19;
PB-DT 2-36, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wodoszczelność. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.13;
PB-DT 2-13, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Jakość wykonania. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.17;
PB-DT 2-34, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Działanie zapalnika pod pojazdami. WT-24.2.001 „b”, p. 4.1.18;
PB-DT 2-35, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Wyrzutnie min. Oględziny oraz sprawdzenie opakowania i cechowania. NO-10-A225:2005.
Sprawdzenie wymiarów gabarytowych.
Sprawdzenie masy.
Sprawdzenie wytrzymałości całkowitej na transport.
Sprawdzenie odporności na obniżoną temperaturę otoczenia.
Sprawdzenie odporności na podwyższoną temperaturę otoczenia.
Sprawdzenie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia.
Sprawdzenie odporności na zwiększoną wilgotność.
Sprawdzenie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne.
Sprawdzenie możliwości przenoszenia zestawu na krótkie odległości.
Sprawdzenie możliwości i czasu przygotowania zestawu do użycia.
Sprawdzenie możliwości ustawiania narzutowych pól minowych.
Sprawdzeniem możliwości miotania salw min przy użyciu sterownicy.
Sprawdzenie możliwości miotania min pojedynczo przy użyciu sterownicy.
Sprawdzenie możliwości miotania min przy użyciu zapalarki.
Wyrzutnie ładunków wybuchowych montowane na pojazdach. Oględziny i sprawdzenie dokumentacji. NO-13-A217:2017, p.4.2.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-13-A217:2017, p.4.8.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-13-A217:2017, p.4.7.
Badanie odporności na zwiększoną wilgotność. NO-13-A217:2017, p.4.9.
Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę). NO-13-A217:2017, p.4.10.
Wytrzymałość całkowita na transport. NO-06-A107:2005, p. 2.10;
NO-13-A217:2017, p.4.11;
PB-01/L2-005, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Sprawdzenie działania obwodów elektrycznych pojemnika PW-ŁWD/Z. NO-13-A217:2017, p.4.4.
PB-97/L2-009, edycja 4 z dn. 21.09.2018 r.;
Badanie skuteczności rozminowania. NO-13-A217:2017, p.4.5.
Sprawdzenie możliwości umieszczenia na zaporze i wykonania przejścia. NO-13-A217:2017, p.4.6.
Badanie wytrzymałości na spadek. NO-06-A107:2005, p. 2.11;
PB-01/L2-008, edycja 7
z dn. 21.09.2018 r.
Wykrywacze przedmiotów zawierających materiały wybuchowe. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.3;
PB-01/L2-003, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.2;
PB-01/L2-004, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Wytrzymałość całkowita na transport. NO-06-A107:2005, p. 2.10;
PB-01/L2-005, edycja 9 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność. NO-06-A107:2005, p. 4.4;
PB-02/L2-006, edycja 7 z dn. 14.06.2005 r.
Hermetyczność. NO-06-A107:2005, p. 4.16;
PB-01/L2-007, edycja 7 z dn. 07.06.2018 r.
Wytrzymałość na spadek. NO-06-A107:2005, p.2.11;
PB-01/L2-008, edycja 7 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność na opady atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p.4.18;
PB-00/L2-014, edycja 4 z dn. 15.06.2005 r.
Czas pracy z jednym kompletem źródeł zasilania. PB-01/L2-025, edycja 5 z dn. 20.08.2003 r.
Badanie działania wykrywaczy. PB-01/L2-043, edycja 3 z dn. 21.04.2005 r.
Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p.4.10;
PB-01/L2-052, edycja 7, z dn. 22.04.2005 r.
Odporność całkowita na niskie ciśnienie atmosferyczne. NO-06-A107:2005, p.4.7;
PB-01/L2-053, edycja 3 z dn. 20.08.2003 r.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. NO-06-A107:2005, p.4.5;
PB-01/L2-054, edycja 4 z dn. 18.04.2005 r.
Grupa 5 Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy. Wytrzymałość elektryczna izolacji. NO-06-A108:2005, p.3.3;
PB-02/L2-019, edycja 1 z dn. 23.09.2002 r.
Jakość połączeń metalicznych. PB-02/L2-020, edycja 2 z dn. 21.04.2005 r.
Rezystancja izolacji. NO-06-A108:2005, p.3.2;
PB-02/L2-021, edycja 2 z dn. 21.04.2005 r.
Pomiar prądu upływu. PB-02/L2-035, edycja 1 z dn. 23.09.2002 r.
Działanie zabezpieczeń przed zwarciem. PB-02/L2-036, edycja 2 z dn. 23.09.2002 r.
Grupa 6 Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych. Wytrzymałość elektryczna izolacji. NO-06-A108:2005, p. 3.3;
PB-02/L2-019, edycja 1 z dn. 23.09.2002 r.
Jakość połączeń metalicznych. PB-02/L2-020, edycja 2 z dn. 21.04.2005 r.
Rezystancja izolacji. NO-06-A108:2005, p. 3.2;
PB-02/L2-021, edycja 2 z dn. 21.04.2005 r.
Pomiar prądu upływu. PB-02/L2-035, edycja 1 z dn. 23.09.2002 r.
Działanie zabezpieczeń przed zwarciem. PB-02/L2-036, edycja 2 z dn. 23.09.2002 r.
Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym;
Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym.
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy i emitowanego do środowiska:
- równoważny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB;
- maksymalny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB.
PB-DT3-02, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania. PB-DT3-01, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Prędkość robocza i transportowa maszyn do robót ziemnych. PN-ISO 6014:1999.
Widoczność ze stanowiska operatora. PN-ISO 5006-1:1997, p. 6.
Podatność użytkowa maszyn do rowów.
Sprawdzenie:
- przystosowania do eksploatacji w niskich temperaturach;
- zarysu i profilu rowu;
- najmniejszego promienia skrętu przy kopaniu;
- wydajności;
- prędkości jazdy;
- prześwitu;
- nacisku średniego i maksymalnego;
- pojemności zbiorników;
- zdolności pokonywania przeszkód;
- możliwości transportowania;
- możliwości holowania;
- hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz;
- oznakowania i oświetlenia;
- znakowania;
- przechowywania.
PN-V-92000:1999, p. 4.
Podatność użytkowa maszyn gąsienicowych do wykopów.
Sprawdzenie:
- przystosowania do eksploatacji w niskich temperaturach;
- głębokości kopania;
- wydajności jednostkowej;
- prędkości jazdy;
- prześwitu;
- nacisku średniego i maksymalnego;
- pojemności zbiorników;
- zdolności pokonywania przeszkód;
PN-V-92001:2003, p. 3.
Podatność użytkowa maszyn gąsienicowych do wykopów.
Sprawdzenie:
- możliwości transportowania;
- możliwości holowania;
- hałasu w kabinie operatora i na zewnątrz;
- oznakowania i oświetlenia;
- znakowania;
- przechowywania.
Podatność użytkowa maszyny inżynieryjno-drogowej.
Sprawdzenie:
- dokumentacji;
- podstawowych parametrów i charakterystyk (gabaryty, masy, pojemność zbiornika, wyposażenie, itp.);
- podstawowych parametrów wysięgnika-manipulatora;
- podstawowych parametrów urządzenia spycharkowego;
- podstawowych parametrów wciągarki głównej;
- podstawowych parametrów wciągarki pomocniczej;
- podstawowych parametrów konstrukcyjnych urządzenia holowniczego;
- gabarytów skrzyni ładunkowej;
- parametrów i charakterystyk oraz właściwości użytkowych maszyny (prędkość jazdy, zasięg, promień skrętu, itp.);
- parametrów funkcjonalno-użytkowych wysięgnika-manipulatora;
- parametrów funkcjonalno-użytkowych urządzenia spycharkowego;
- funkcjonowania urządzenia do blokowania podwozia;
- warunków przechowywania.
KTW-38-A310:1999, p. 3.
Podatność użytkowa uniwersalnej maszyny inżynieryjnej.
Sprawdzenie:
- dokumentacji;
- podstawowych parametrów technicznych (gabaryty, masy, pojemność zbiornika, wyposażenie, liczebność załogi, itp.);
- prędkości jazdy;
- promienia skrętu;
- zdolności pokonywania przeszkód;
- zasilania narzędzi hydraulicznych ręcznych;
- czasu wymiany osprzętu;
- wydajności osprzętu;
- żurawia z osprzętem;
- przydatności narzędzi hydraulicznych;
KTW-38-A330:2000, p. 3.
Podatność użytkowa uniwersalnej maszyny inżynieryjnej.
Sprawdzenie:
- temperatury w układzie hydraulicznym;
- poziomu hałasu;
- odporności na działanie czynników specjalnych;
- zdolności transportowych.
Mosty taktyczne (samobieżne).
Sprawdzenie:
- tempa budowy i demontażu;
- pochylenia jezdni;
- nośności;
- warunków przejazdu po moście;
- warunków przejazdu;
- podatności obsługowej;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- parametrów użytkowych pojazdów bazowych;
- poziomu hałasu;
- możliwości holowania pojazdów bazowych;
- trwałości eksploatacyjnej;
- odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych i specjalnych;
- możliwości transportowania;
- możliwości przewożenia wyposażenia dodatkowego zapewniającego bezpieczeństwo.
NO-23-A501:2017, p. 3.
Podatność użytkowa mostów składanych.
Sprawdzenie:
- możliwości budowy, eksploatacji i demontażu;
- tempa budowy i demontażu;
- pochylenia jezdni;
- możliwości przejścia z położenia transportowego w robocze i odwrotnie;
- liczebności obsługi;
- nośności;
- warunków przejazdu po moście;
- podatności obsługowej;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- parametrów użytkowych pojazdów bazowych;
- poziomu hałasu;
- możliwości holowania pojazdów bazowych;
- trwałości nawierzchni;
- instalacji i urządzeń elektrycznych;
- odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych i specjalnych;
- możliwości transportowych;
- wyposażenia.
KTW-54-A328:1999, p. 3.
Podatność użytkowa mostów składanych FFB.
Sprawdzenie:
- możliwości budowy, eksploatacji i demontażu;
- tempa budowy i demontażu;
- pochylenia jezdni;
- możliwości przejścia z położenia transportowego w robocze i odwrotnie;
- liczebności obsługi;
- nośności;
- warunków przejazdu po moście;
- podatności obsługowej;
- bezpieczeństwa użytkowania;
- parametrów użytkowych pojazdów bazowych;
- hałasu;
- możliwości holowania pojazdów bazowych;
- trwałości mostu i nawierzchni;
- odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych i specjalnych;
- możliwości transportowych;
- wyposażenia pomocniczego.
KTW-54-A329:1999, p. 3.
Bojowe wozy piechoty;
Bojowe wozy rozpoznawcze;
Kołowe pojazdy opancerzone;
Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym;
Pojazdy ewakuacji technicznej zmodyfikowane do celów wojskowych;
Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym;
Transportery opancerzone;
Wozy dowodzenia;
Wozy dowodzenia rozpoznawcze.
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy i emitowanego do środowiska:
- równoważny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB;
- maksymalny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB.
PB-DT3-02, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania. PB-DT3-01, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Czas przygotowania do pływania. NO-23-A500:2009, p.4.3.
Szczelność. NO-23-A500:2009, p. 4.2.
Stateczność. NO-23-A500:2009, p. 4.5.3.
Prędkość pływania. NO-23-A500:2009, p. 4.10.
Podatność użytkowa pojazdów gąsienicowych pływających.
Sprawdzenie:
- działania urządzeń odwadniających;
- szczelności kadłuba;
- czasu przygotowania pojazdu do pływania;
- podstawowych wymiarów;
- pochyłów;
- kątów wejścia i wyjścia pojazdu z wody;
- manewrowości podczas pływania;
- siły uciągu na wodzie;
- siły potrzebnej do holowania pływającego pojazdu;
- prędkości pływania;
NO-23-A500:2009, p. 4.
Podatność użytkowa pojazdów gąsienicowych pływających.
Sprawdzenie:
- zachowania się pojazdu na sfalowanej powierzchni wody;
- sterowności podczas pływania;
- możliwości holowania innego pojazdu;
- podatności na holowania;
- zachowania się pojazdu na płyciznach;
- warunków ewakuacji załogi z pływającego pojazdu;
- zachowanie się pojazdu pływającego w czasie strzelania z broni pokładowej;
- warunków pracy załogi pojazdu podczas pływania;
- czasu pokonywania przeszkody wodnej.
Czołgi, kołowe i gąsienicowe pojazdy opancerzone, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych. Określenie skuteczności maskowania uzbrojenia i sprzętu wojskowego przed rozpoznaniem optycznym NO-80-A200:2014, p. 3.1.
PB-DT 4 – 07, edycja 1 z dn. 1.06.2018.
Badanie skuteczności maskowania pokrycia w zakresie optycznym NO-10-A504:2017, p. 2.1.1.
PB-DT 4 – 08, edycja 1 z dn. 1.06.2018.
Grupa 7 Systemy, sprzęt i środki do likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych Parametry jakości węgli aktywnych
i środków chemicznych do uzdatniania wody.
Węgle aktywne:
- zawartość wody od 0,1%;
- gęstość nasypowa w zakresie 0,5 ÷ 1500 g/dm³;
- liczba metylenowa od 1 cm³;
- liczba adsorpcji jodu w zakresie 3 ÷ 2500 mg/g;
- czas przebicia warstwy wobec jodu i błękitu metylenowego od 2 min..
Podchloryn wapnia:
- zawartość chloru czynnego w zakresie 0,5 ÷ 90 %.
Wymieniacz jonowy:
- całkowita zdolność wymienna metodą dynamiczną w zakresie 0,1 ÷ 4 val/dm³.
Siarczan glinu:
- stan i masa opakowania w zakresie do 4,5 kg.
NO-46-A200:2012.
Grupa 8 Ładunki rozminowania. Oględziny oraz sprawdzenie pakowania i cechowania. NO-13-A231:2016.
Sprawdzenie wymiarów gabarytowych.
Sprawdzenie masy.
Ocena dogodności i bezpieczeństwa obsługi.
Sprawdzenie wytrzymałości całkowitej na transport.
Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje sinusoidalne o jednej częstotliwości.
Sprawdzenie wytrzymałości na spadek.
Sprawdzenie wytrzymałości na spadek w opakowaniu transportowym.
Sprawdzenie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia.
Sprawdzenie odporności na zwiększoną wilgotność.
Sprawdzenie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne.
Sprawdzenie możliwości przemieszczania ładunku na krótkie odległości.
Sprawdzenie możliwości i czasu przygotowania ładunku do użycia.
Ładunki wybuchowe kumulacyjne. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.3.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.2.
Skuteczność działania ładunku kumulacyjnego. NO-13-A227:2013.
Ładunki wybuchowe klasyczne. Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Badanie zdolności pobudzenia. PB-DT 2-37, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Badanie zdolności do pobudzenia innych MW. PB-DT 2-38, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty). Oględziny oraz wymiary gabarytowe i masy. PB-08/L2-001, edycja 8 z dn. 21.09.2018 r.
Badanie poprawności działania. PB-DT 2-39, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Prawidłowe ułożenie zapalników w opakowaniu i oględziny zewnętrzne. WT-0370/Inż. MON, p. 4a;
PB-DT 2-37, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Zgodność grup oporowych zapalników elektrycznych. WT-0370/Inż. MON, p. 4b;
PB-DT 2-38, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Długość przewodów. WT-0370/Inż. MON, p. 4c;
PB-DT 2-39, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Zgodność grup oporowych zapalników po trzęsieniu. WT-0370/Inż. MON, p. 4d;
PB-DT 2-40, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Odporność na niskie temperatury i składowanie w wodzie. WT-0370/Inż. MON, p. 4e;
PB-DT 2-41, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Bezpieczne natężenie prądu. WT-0370/Inż. MON, p. 4f;
PB-DT 2-42, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Bezpieczne obchodzenie się z zapalnikami. WT-0370/Inż. MON, p. 4g;
PB-DT 2-43, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Oporność elektryczna izolacji zapalnika elektrycznego. WT-0370/Inż. MON, p. 4h;
PB-DT 2-44, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Zdolność inicjalna zapalnika elektrycznego. WT-0370/Inż. MON, p. 4i;
PB-DT 2-45, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Czułość zapłonu zapalnika. WT-0370/Inż. MON, p. 4j;
PB-DT 2-46, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Hermetyczność opakowań blaszanych. WT-0370/Inż. MON, p. 4k;
PB-DT 2-47, edycja 1 z dn. 30.07.2013 r.
Lonty detonujące. Oględziny. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.1,
PB-DT2-49, p. 7.3.1, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wymiarów. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.2
PB-DT2-49, p. 7.3.2, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie konstrukcji i masy pentrytu w 1 m lontu. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.3,
PB-DT2-49, p. 7.3.3, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wytrzymałości podczas transportu w opakowaniu. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.4,
PB-DT2-49, p. 7.3.4, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wytrzymałości na spadek w opakowaniu z wysokości 2 m. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.5,
PB-DT2-49, p. 7.3.5, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie prędkości detonacji. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.6,
PB-DT2-49, p. 7.3.6, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie zdolności przenoszenia detonacji. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.7,
PB-DT2-49, p. 7.3.7, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie zdolności przenoszenia detonacji do kostki TNT. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.8,
PB-DT2-49, p. 7.3.8. , wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie odporności lontu na obciążenie siłą 490 N. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.9,
PB-DT2-49, p. 7.3.9, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie odporności na działanie obniżonej temperatury otoczenia. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.10,
PB-DT2-49, p. 7.3.10, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wytrzymałości na działanie podwyższonej temperatury otoczenia. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.11,
PB-DT2-49, p. 7.3.11, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wodoszczelności lontu. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.12,
PB-DT2-49, p. 7.3.12, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie wrażliwości lontu na przestrzelenie. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.13,
PB-DT2-49, p. 7.3.13, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Sprawdzenie odporności lontu na działanie otwartego ognia. KTW-13-A306:2001, p. 3.2.14,
PB-DT2-49, p. 7.3.14, wydanie 1, z dn. 30.06.2016 r.
Lonty prochowe. Barwa i wygląd zewnętrzny. NO-13-A222:2013, p. 3.3.1;
PB-DT2-48, p. 6.3.1.
Wymiary i długość lontu w krążkach. NO-13-A222:2013, p. 3.3.2;
PB-DT2-48, p. 6.3.2.
Masa prochu w 1 m odcinka lontu. NO-13-A222:2013, p. 3.3.3;
PB-DT2-48, p. 6.3.4.
Czas palenia się 60 cm odcinka lontu na wolnym powietrzu. NO-13-A222:2013, p. 3.3.4;
PN-EN 13630-12:2004, p. 6;
PB-DT2-48, p. 6.3.5.
Charakter palenia się lontu. NO-13-A222:2013, p. 3.3.5;
PB-DT2-48, p. 6.3.6.
Stabilność termiczna. NO-13-A222:2013, p. 3.3.6;
PN-EN 13630-2:2004, p. 6;
PB-DT2-48, p. 6.3.7.
Zdolność inicjowania wybuchu spłonek pobudzających. NO-13-A222:2013, p. 3.3.7;
PB-DT2-48, p. 6.3.10.
Zdolność zapalania się lontu od zapałki. NO-13-A222:2013, p. 3.3.8.
Zdolność zapalania drugiego odcinka tego samego lontu. NO-13-A222:2013, p. 3.3.9;
PB-DT2-48, p. 6.3.8.
Odporność lontu na zginanie. NO-13-A222:2013, p. 3.3.10;
PB-DT2-48, p. 6.3.9.
Odporność lontu na podwyższoną temperaturę. NO-13-A222:2013, p. 3.3.11;
PB-DT2-48, p. 6.3.3.1.
Odporność lontu na obniżoną temperaturę. NO-13-A222:2013, p. 3.3.12;
PB-DT2-48, p. 6.3.3.2.
Wodoszczelność lontu po składowaniu w wodzie przez 24 h na głębokości 5 m. NO-13-A222:2013, p. 3.3.13;
PB-DT2-48, p. 6.3.3.3.
Ładunki wybuchowe klasyczne;
Materiały wybuchowe kruszące.
Oznaczanie kwasowości materiałów wybuchowych kruszących do użytku wojskowego STANAG 4025 (Ed. 3)
STANAG 4022 (Ed. 4)
PB-DT 1-15
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Oznaczanie wrażliwości na uderzenie materiałów wybuchowych kruszących do użytku cywilnego PN-EN 13631-4:2004
PB-DT 1-16
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Oznaczanie wrażliwości na uderzenie materiałów wybuchowych kruszących do użytku wojskowego STANAG 4489 (Ed. 1)
PB-DT 1-17
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Oznaczanie wrażliwości na tarcie materiałów wybuchowych kruszących do użytku cywilnego PN-EN 13631-3:2006, p. 3.
PB-DT 1-18
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Oznaczanie wrażliwości na tarcie materiałów wybuchowych kruszących do użytku wojskowego STANAG 4487, ed. 2
PB-DT 1-19
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Oznaczanie temperatury topnienia i rozkładu materiałów wybuchowych STANAG 4515 (Ed.2)
PB-DT 1-20
wydanie 1, z dn. 30.05.2017 r.
Grupa 9 Łodzie przeprawowe morskie;
Łodzie minerskie morskie;
Łodzie rozpoznawcze morskie.
Podatność użytkowa łodzi.
Sprawdzenie:
- wymagań dotyczących pracy wyrobu;
- dokumentacji;
- ukompletowania;
- gabarytów;
- masy;
- nośności;
- prędkości pływania;
- możliwości montażu środków napędu;
- szczelności;
- wyporności;
- stateczności;
- warstwy antypoślizgowej;
- stanu powierzchni zewnętrznych;
- mocowania wyposażenia łodzi;
- odporności na narażenia mechaniczne;
- cechowania.
KTW-19-A335:2000, p. 3.
Parki pontonowe Podatność użytkowa samobieżnych parków mostowo-promowych.
Sprawdzenie:
- możliwości budowy mostu i promu;
- czasu budowy;
- nośności mostu i promu;
- prędkości pływania promu;
- trwałości nawierzchni;
- prędkości jazdy po lądzie;
- możliwości pokonywania terenu;
- wjazdu i wyjazdu do/z wody;
- prześwitu;
- statycznej siły uciągu;
- zasięgu jazdy;
- możliwości pokonywania przeszkód wodnych;
- możliwości holowania innych pojazdów pływających;
- szczelności kadłuba;
- czasu przygotowania do pływania;
- poziomu hałasu w przedziale załogi;
- holowania (pchania) promów i członów mostowych;
- prędkości jazdy po moście;
- przyczepności;
- konstrukcji przedziałów wodoszczelnych i komór wypornościowych;
- wyposażenia;
- możliwości transportowych;
- możliwości jazdy w terenie;
- możliwości holowania na lądzie;
- przewozu osób wchodzących w skład obsługi, oznakowania.
NO-54A201:2017
KTW-19-A311:1999, p. 3.
Silniki do łodzi minerskich, rozpoznawczych i przeprawowych morskich. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy i emitowanego do środowiska:
- równoważny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB;
- maksymalny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB.
PB-DT3-02, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania. PB-DT3-01, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Podatność użytkowa silników zaburtowych.
Sprawdzenie:
- dokumentacji technicznej;
- gabarytów, w tym usytuowania płyty antykawitacyjnej względem dna łodzi;
- masy;
- wyposażenia;
- czasu montażu i demontażu silnika zaburtowego do łodzi;
- siły uciągu;
- prędkości pływania;
- zużycia paliwa;
- poziomu hałasu;
- odporności na działanie czynników specjalnych.
KTW-28-A334:2000, p. 3.
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego. Charakterystyki spektralne w zakresie 350÷1400 nm;
Metoda spektrofotometryczna.
NO-10-A504:2017, p. 2.3.8.
Barwa wyrobów tekstylnych;
Metoda spektrofotometryczna.
PN-EN ISO 105-J01:2002.
Wytrzymałość na rozerwanie i wydłużenie do 50 kN. PN-EN ISO 13934-1:2013.
Wytrzymałość na rozdarcie do 50 kN. PN-EN ISO 13937-2:2002.
Grupa 15 Cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych;
Cysterny do transportu wody w kontenerach;
Magazyn wody.
Parametry jakości wody uzdatnionej, przechowywanej w cysternach i magazynie wody.
Mętność w zakresie 0,5 ÷ 50 NTU. PN-EN ISO 7027-1:2016-09.
Twardość i magnez w zakresie
0,05 ÷ 3,6 mmol/dm³.
PN-ISO 6059:1999.
PN-ISO 6058:1999.
Barwa w zakresie 5 ÷ 100 mg/dm³ Pt. PN-EN ISO 7887:2012, Metoda C.
Odczyn (pH) w zakresie 2 ÷ 12. PB-DT1-01 wydanie 1 z dn. 15.03.2013 r.
Chlor czynny w zakresie
0,03 ÷ 5 mg/dm3.
PN-ISO 7393-3:2011.
Fosforoorganiczne środki trujące:
- soman w zakresie 3,3×10-7 ÷ 6,0×10-6 mg/cm3;
- sarin w zakresie 1,1×10-6 ÷ 2,0×10-5 mg/cm3;
- Vx w zakresie 3,0×10-7÷ 7,1×10-6 mg/cm3;
- zamiennik fost (difenylochlorofosforan) w zakresie 2,5×10-5 ÷ 1,0×10-3 mg/cm3.
PB-DT1-00 wydanie 1 z dn. 15.03.2013 r.
Cyjanki w zakresie 0,005 ÷1 mg/dm3. PN-C-04603-01:1980
Chlorki w zakresie 5 ÷ 150 mg/dm3. PN-ISO 9297:1994.
Siarczany w zakresie 0,5 ÷ 10 mg/dm3. PN-C-04566-10:1979.
Arsen w zakresie 0,02 ÷ 0,1 mg/dm³. PN-EN 26595:1999.
Środki parzące:
- iperyty w zakresie 1 ÷ 25 mg/dm³;
- zamiennik iperytu siarkowego (siarczek 2-chloroetyloetylowy) w zakresie 1 ÷ 25 mg/dm³.
PB-DT1-11 wydanie 1 z dn. 15.03.2013 r.
Escherichia coli i bakterie grupy coli metodą najbardziej prawdopodobnej liczby. PN-EN ISO 9308-2:2014-06
PB-DT 1 – 14 wydanie 1 z dn. 02.12.2015 r.
Grupa 17 Ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy i emitowanego do środowiska:
- równoważny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB;
- maksymalny poziom dźwięku A LAeq w zakresie 25÷135 dB.
PB-DT3-02, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Maksymalna siła uciągu i możliwość holowania. PB-DT3-01, wydanie 3 z dn. 20.10.2016 r.
Zespoły prądotwórcze o mocy od 1kW do 1MW. Oględziny wyrobu;
Sprawdzenie wymiarów gabarytowych i masy;
Sprawdzenie jakości połączeń metalicznych;
Sprawdzenie rezystancji izolacji; Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji;
Próba uruchomienia;
Sprawdzenie kolejności faz;
Próba pracy;
Próba grzania;
Próba pracy przy obciążeniu asymetrycznym;
Sprawdzenie zdolności zespołu do rozruchu silnika asynchronicznego;
Próba pracy ciągłej;
Badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność;
Sprawdzenie głośności pracy;
Sprawdzenie kształtu krzywej napięcia;
Badanie odporności na opady atmosferyczne (deszcz);
Próba pracy przy przechyłach i pochyleniach;
Próba uruchomienia w temperaturze ujemnej;
Badanie odporności na obniżoną temperaturę;
Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę);
Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia;
Badanie odporności na podwyższoną temperaturę;
Próba pracy przy przeciążeniu;
Próba pracy na wysokości 1 000 m npm;
Pomiar prądu upływu;
Badanie wytrzymałości na transport;
Sprawdzenie zabezpieczeń przed zwarciem;
NO-61-A208:2013, p.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38.
Badanie wytrzymałości i odporności na wibrację i udary;
Próba wytrzymałości na zabiegi specjalne;
Badanie podatności na przechowywanie;
Badania niezawodności;
Próba pracy równoległej.
Pneumatyczne łodzie wojskowe. Odporność na pojedyncze udary mechaniczne. NO-06-A107:2005, p. 2.13.
Wytrzymałość na drgania sinusoidalne. NO-06-A107:2005, p. 2.7.
Odporność całkowita na podwyższoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.2.
Odporność całkowita na obniżoną temperaturę otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.3.
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia. NO-06-A107:2005, p. 4.5.
Próba pływania. PB-DT3-03, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Szczelność. PB-DT3-04, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Masa. PB-DT3-05, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Odporność na czynniki specjalne. PB-DT3-06, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Odporność na ścieranie. PB-DT3-07, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Wymiary gabarytowe i oględziny. PB-DT3-08, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Stateczność. PB-DT3-09, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Wyporność. PB-DT3-10, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Podatność na naprawę. PB-DT3-11, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Wytrzymałość na rozciąganie złączy klejonych. PB-DT3-12, wydanie 2 z dn. 20.10.2016 r.
Farby i powłoki lakiernicze maskujące. Charakterystyki spektralne
w zakresie: 350 ÷ 1400 nm;
Metoda spektrofotometryczna.
NO-80-A200:2014, p. 3.2
Barwa powłok lakierniczych. PN-ISO 7724-2:2003.
Połysk zwierciadlany niemetalicznych powłok lakierowych pod kątem 20°, 60° i 85°;
Metoda spektrofotometryczna.
PN-EN ISO 2813:2014.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 14/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-05-09

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 35/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 2, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17 Grupa 2: Broń artyleryjska
Grupa 4: Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania
Grupa 5: Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy
Grupa 6: Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Grupa 7: Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom
Grupa 11: Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej
Grupa 15: Środki zaopatrzenia żywnościowego
Grupa 16: Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt. 1-5
Grupa 17: Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt. 15 ustawy
Hałas wewnętrzny pojazdu PN-S-04052:1990
Procedura LBP PB 003 Edycja 4 z dn. 09.07.2015 r.
Drgania na stanowiskach pracy w pojazdach PN-S-04100:1991 p. 2.1. ÷ 2.4, p.3, p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.3.1 ÷ 4.3.3
Procedura LBP PB 005 Edycja 4 z dn. 09.07.2015 r.
Skuteczność działania układów hamulcowych Regulamin nr 13 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, Dziennik Urzędowy UE 257 z dn. 30.09.2010 r.
PN-S-02007:1989
Procedura LBP PB-010 Edycja 4 z dn. 09.07.2015 r.
Prędkość i intensywność rozpędzania PN-S-02007:1989
PN-S-77500:1992 p. 3.2.4, p. 3.5, p. 3.6, p. 3.7.5, p. 3.7.6
Procedura LBP PB-015 Edycja 4 z dn. 10.07.2015 r.
Sprawdzanie cech ergonomicznych pojazdów Procedura LBP PB-009 Edycja 3 z dn. 09.07.2015 r.
Zużycie paliwa PN-S-04000:1993
PN-S-04003:1984
Procedura LBP PB-026 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Skuteczność działania układów klimatyzacji i ogrzewania pojazdów Procedura LBP PB-042 Edycja 3 z dn. 10.07.2015 r.
Hałas zewnętrzny pojazdu PN-S-04051:1992
Procedura LBP PB 004 Edycja 4 z dn. 09.07.2015 r.
Niewykrywalność akustyczna Procedura LBP PB 007 Edycja 3 z dn. 09.07.2015 r.
Rozruch silnika pojazdu w niskich temperaturach Procedura LBP PB-057 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Masa pojazdu oraz jej rozkład w obiekcie
Masy przypadające na osie, koła i strony
Statyczna stateczność poprzeczna
Położenie środka masy – metoda wagowa i zawieszeniowa
PN-S-02007:1989
PN-S-02014:1994
PN-ISO 612:2006
Procedura LBP PB-011 Edycja 4 z dn. 10.07.2015 r.
Procedura LBP PB-012 Edycja 5 z dn. 10.07.2015 r.
Wymiary liniowe pojazdu
Gabaryty pojazdu
Geometria podwozia
Parametry liniowe sprzęgu pojazdu
Skrajnie kolejowe
PN-S-02007:1989
PN-S-02014:1994
PN ISO 612:2006
Procedura LBP PB-013 Edycja 4 z dn. 10.07.2015 r.
Procedura LBP PB-024 Edycja 2 z dn. 10.07. 2015 r.
Wymiary kątowe pojazdu PN-S-02007:1989
PN-S-02014:1994
PN ISO 612:2006
Procedura LBP PB-014 Edycja 4 z dn. 10.07.2015 r.
Badania nieuszkadzalności pojazdów PN-EN 60812:2009
Procedura LBP PB-020 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Procedura LBP PB-023 Edycja 3 z dn. 10.07.2015 r.
Zdolność do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzenia PN-V-80004:2000
Procedura LBP PB-017 Edycja 3 z dn.10.07.2015 r.
Badania zdolności pojazdów do pokonywania przeszkód terenowych PN-V-80004:2000
Procedura LBP PB-019 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Badania odporności całkowitej na działanie strumienia powietrza NO-06-A107:2005 p. 2.17
Procedura LBP PB-046 Edycja 1 z dn. 26.01.2015 r.
Badania odporności całkowitej na działanie pyłu i piasku NO-06-A107:2005 p. 4.12
Procedura LBP PB-045 Edycja 1 z dn. 10.09.2015 r.
Badania odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność NO-06-A107:2005 p. 4.4
Procedura LBP PB-047 Edycja 1 z dn. 08.09.2015 r.
Badania odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne NO-06-A107:2005 p. 4.10
Procedura LBP PB-048 Edycja 1 z dn. 08.09.2015 r.
Badania strugoszczelności i odporności powłok lakierniczych NO-06-A107:2005 p. 4.17
Procedura LBP PB-049 Edycja z dn. 07.04.2017 r.
Badania kroploszczelności NO-06-A107:2005 p. 4.18
Procedura LBP PB-050 Edycja 2 z dn. 22.05.2015 r.
Wymiary gabarytowe i masy NO-61-A208:2013 p. 3.2
Procedura LBP PB-060 Edycja 1 z dn. 17.08.2015 r.
Procedura LBP PB-061 Edycja 1 z dn. 17.08.2015 r.
Sprawdzenie głośności pracy NO-61-A208:2013 p. 3.15
Procedura LBP PB 062 Edycja 1 z dn. 17.08.2002 r.
Próba uruchomienia w temperaturze ujemnej NO-61-A208:2013 p. 3.19
Procedura LBP PB-057 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Badania odporności całkowitej na działanie strumienia powietrza NO-61-A208:2013 p. 3.33
Procedura LBP PB-046 Edycja 1 z dn. 26.01.2015 r.
Badania odporności całkowitej na działanie pyłu i piasku NO-61-A208:2013 p. 3.34
Procedura LBP PB-045 Edycja 1 z dn. 10.09.2015 r.
Badania odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność NO-61-A208:2013 p. 3.13
Procedura LBP PB-047 Edycja 1 z dn. 08.09.2015 r.
Badania odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne NO-61-A208:2013 p. 3.21
Procedura LBP PB-048 Edycja 1 z dn. 08.09.2015 r.
Badania kroploszczelności NO-06-A107:2005 p. 3.17
Procedura LBP PB-050 Edycja 2 z dn. 22.05.2015 r.
Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia NO-06-A107:2005 p. 4.3
Procedura LBP PB-054 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia NO-06-A107:2005 p. 4.2
Procedura LBP PB-055 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Badania wyciągarki do samoewakuacji AVTP 07-10
Procedura LBP PB-063 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Sprawdzenie centralnego układu pompowania kół CPK pojazdów Procedura LBP PB-069 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Sprawdzenie przystosowania do ruchu po drogach publicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Procedura LBP PB-070 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Skuteczność działania pneumatycznych układów hamulcowych przyczep Regulamin nr 13 EKG ONZ – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania, Dziennik Urzędowy UE L 257 z dn. 30.09.2010 r. z późn. zm.
Procedura LBP PB-027 Edycja 2 z dn. 10.07.2015 r.
Badanie pływalności pojazdów kołowych Procedura LBP PB-058 Edycja 2 z dn. 17.08.2015 r.
Procedura LBP PB-059 Edycja 2 z dn. 17.08.2015 r.
Grupa 6, 17 Grupa 6: Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Grupa 17: Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt. 15 ustawy
Sprawdzenie ukompletowania wyrobów podlegających ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – pojazdów kołowych PN S 02007:1989
Procedura LBP PB-064 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Ocena Dokumentacji Technicznej Instrukcja w sprawie określania wymagań na dokumentację techniczną uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) Syg. Uzbr. 2643/2011
Procedura LBP PB-065 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Ergonomia pojazdów wojskowych i specjalnych NO-06-A104:2005
PN-N-08018:1991
PN-N-08015:1983
PN-S-47013:1990
PN-N-080000:1990
PN-K-11001:1990
PN-N-08001:1980
PN-N-08012:1986
PN-N-08002:1981
PN-N-08003:1991
PN-EN 1846-2:2013
BN-3626-01:1990
MIL-STD-1472G
Procedura LBP PB-066 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Badanie transportowalności pojazdów PN-K-02056:1970
STANAG 3548 ed. 3
STANAG 3400 ed. 4
STANAG 4062 ed. 5
Procedura LBP PB-067 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Sprawdzenie przystosowania pojazdu do jego holowania i ewakuacji PN S 02007:1989
STANAG 4478 ed. 1
Regulamin 55 EKG ONZ
Procedura LBP PB-068 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Wyznaczenie MLC dla pojazdów STANAG 2010 ed. 6
Procedura LBP PB-071 Edycja 1 z dn. 15.02.2017 r.
Grupa 7 Grupa 7: Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom Badanie automatycznych sygnalizatorów skażeń chemicznych (ASS) na działanie czynników zakłócających – spaliny silników pojazdów wojskowych Procedura LBP PB-043 Edycja 2 z dn. 12.12.2017 r.
Grupa 15, 17 Grupa 15: Środki zaopatrzenia żywnościowego
Grupa 17: Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt. 15 ustawy
Wymiary gabarytowe i masy Procedura LBP PB-060 Edycja 1 z dn. 17.08.2015 r.
Procedura LBP PB-061 Edycja 1 z dn. 17.08.2015 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 16/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-05-09

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 48/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM BADAŃ POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupy: 2, 4, 6 Grupa 1: Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej
Grupa 2: Broń artyleryjska
Grupa 3: Amunicja do broni wymienionej art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy
Grupa 4: Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania
Grupa 5: Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy
Grupa 6: Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych
Grupa 7: Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom
Grupa 8: Materiały wybuchowe z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy
Grupa 9: Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska
Grupa 11: Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej
Grupa 12: Sprzęt i środki ochrony indywidualnej żołnierzy
Grupa 15: Środki zaopatrzenia żywnościowego
Grupa 16: Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1–15
Grupa 17: Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy
Masa pojazdu gąsienicowego (badania stanowiskowe):
- masa bojowa (całkowita):
w zakresie: do 80 000 kg;
- masa własna:
w zakresie: do 80 000 kg;
- masa w konfiguracji określonej przez zamawiającego:
w zakresie: do 80 000 kg
Procedura Badawcza PB 01/LBPG, wyd. 1 z 12.08.2014 r.
Obciążenia kół nośnych (badania stanowiskowe):
- obciążenia kół nośnych dla masy bojowej:
w zakresie 200 ÷ 40000 kg/stronę
Procedura Badawcza PB 02/LBPG, wyd. 1 z 12.08.2014 r.
Współrzędne środka masy (badania stanowiskowe):
- współrzędne X, Y
Metoda wagowa (masa pojazdu do 80 000 kg);
- współrzędne X, Z lub Y, Z
Metoda zawieszeniowa (masa pojazdu do 30 000 kg);
- współrzędna Z
Metoda przechyłowa (masa pojazdu do 60 000 kg)
Procedura Badawcza PB 03/LBPG, wyd. 1 z 12.08.2014 r.
Średnie naciski jednostkowe (badania stanowiskowe):
- średnie naciski jednostkowe pojazdu gąsienicowego.
Procedura Badawcza PB 04/LBPG, wyd. 1 z 12.08.2014 r.
Gabaryty pojazdu (badania stanowiskowe):
- wysokość;
- długość;
- szerokość;
- prześwit
Procedura Badawcza PB 05/LBPG, wyd. 1 z 12.08.2014 r.
Średnie zużycie paliwa pojazdów gąsienicowych po drodze gruntowej Procedura Badawcza PB 06/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Średnie zużycie oleju pojazdów gąsienicowych po drodze gruntowej Procedura Badawcza PB 07/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Pływalność pojazdów gąsienicowych w basenie Procedura Badawcza PB 08/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Pływalność pojazdów gąsienicowych w akwenach otwartych Procedura Badawcza PB 09/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Czas rozpędzania pojazdów gąsienicowych Procedura Badawcza PB 10/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Grupy: 2, 4, 6, 9, 15, 16, 17 Skuteczność wykrywania opromieniowania laserowego i prawdopodobieństwo wykrycia opromieniowania laserowego przez system samoosłony pojazdów Procedura Badawcza PB 11/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Grupy: 2, 4, 6 Warunki termiczne na stanowiskach pracy załogi pojazdów Procedura Badawcza PB 12/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Grupy: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17 Minimalna prędkość naprowadzania uzbrojenia Procedura Badawcza PB 13/LBPG, wyd. 2 z 09.01.2017 r
Maksymalna prędkość naprowadzania uzbrojenia Procedura Badawcza PB 14/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Dokładność stabilizacji względem zadanej linii celowania Procedura Badawcza PB 15/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Grupy: 2, 4, 6, 9, 15, 16, 17 Nadciśnienie wewnątrz pojazdów Procedura Badawcza PB 16/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Stężenie wybranych składników procesu spalania wewnątrz pojazdów Procedura Badawcza PB 17/LBPG, wyd. 1 z 02.02.2015 r.
Grupy: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17 Odporność na palność materiałów niemetalowych przeznaczonych do stosowania w pojazdach Procedura Badawcza PB 19/LBPG, wyd. 2 z 01.03.2017 r.
Grupy: 1, 2, 3 4, 5, 6, 9, 15, 16, 17 Prawdopodobieństwo trafienia celu przy strzelaniu z uzbrojenia pokładowego Procedura Badawcza PB 20/LBPG, wyd. 1 z 25.03.2016 r.
Grupy: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 Dokumentacja techniczna wyrobów Procedura Badawcza PB 21/LBPG, wyd. 2 z 01.03.2017 r.
Kompletacja wyrobów Procedura Badawcza PB 25/LBPG, wyd. 1 z 01.03.2017 r.
Cechowanie wyrobów Procedura Badawcza PB 26/LBPG, wyd. 1 z 10.03.2017 r.
Grupy: 2, 4, 6, 9, 15, 16, 17 Parametry żurawia hydraulicznego zamontowanego na pojazdach
Parametry urządzenia podnosząco-holowniczego zamontowanego na pojazdach
Procedura Badawcza PB 27/LBPG, wyd. 1 z 10.03.2017 r.
Grupy: 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17 Realizacja, określonych niemierzalnymi parametrami, funkcji przypisanych wyrobom i systemom takim, jak np. samoosłony, uzbrojenia, kierowania ogniem, diagnostycznym, ostrzegawczym, wykrywania, radiowym, obserwacyjnym itp. Procedura Badawcza PB 28/LBPG, wyd. 1 z 10.03.2017 r.
Grupy: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17 Odporność całkowita urządzeń zasilanych prądem stałym na działanie odchyłek napięcia dla znamionowych wartości napięcia wynoszących 12 V, 24 V i 27 V Procedura Badawcza PB 30/LBPG, wyd. 1 z 20.12.2017 r.
Odporność całkowita urządzeń zasilanych prądem stałym na działanie pulsacji napięcia dla znamionowych wartości napięcia wynoszących 12 V, 24 V i 27 V Procedura Badawcza PB 31/LBPG, wyd. 1 z 20.12.2017 r.
Odporność całkowita urządzeń zasilanych prądem stałym na działanie impulsów napięcia dla znamionowych wartości napięcia wynoszących 12 V, 24 V i 27 V Procedura Badawcza PB 32/LBPG, wyd. 1 z 20.12.2017 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 15/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-05-09

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 36/MON/2018

Wydanie 1

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6 Bojowe wozy piechoty
Bojowe wozy rozpoznawcze
Czołgi
Kołowe pojazdy opancerzone
Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową
Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym
Pojazd saperski do przewozu niewybuchów i niewypałów
Pojazdy interwencyjne opancerzone
Samochody interwencyjne (osobowe, ciężarowe, przeznaczone do celów specjalnych)
Transportery opancerzone
Wozy dowodzenia
Wozy dowodzenia rozpoznawcze
Wozy dowódczo – bojowe
Wozy amunicyjne
Wozy artyleryjskie z haubico-armatą
Wozy artyleryjskie z haubicą
Wozy artyleryjskie z moździerzem
Wozy artyleryjskie z wyrzutnią rakietową
Pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty
Armatki wodne
Samochody osobowe terenowe skrycie opancerzone
Samochody typu więźniarka
Lekkie transportery opancerzone
Samochody do przewozu ładunków wybuchowych
Przyczepy do przewozu ładunków wybuchowych
Kuloodporność
Zakres: kaliber pocisku do 30 mm
Metoda badania odporności na przebicie pociskami
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1063:2002
STANAG 4569, edycja 3
PB 11/LIM, wyd. 4 z dn. 01.09.2011 r.
Granica ochrony balistycznej V50
Zakres: pociski i odłamki standardowe
Metoda badania odporności na przebicie
MIL-DTL-46100E (MR)-11.02.2009
MIL-DTL-12560K (MR)- 07.12.2013
MIL-DTL-32332 (MR)- 24.07.2009
PB 46/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Odłamkoodporność STANAG 4569, edycja 3
PB 33/LIM, wyd. 2 z dn. 01.09.2011 r.
Odporność na wybuchy min i ładunków wybuchowych STANAG 4569, edycja 3
PB 34/LIM, wyd. 4 z dn. 12.10.2015 r.
Twardość HBW
Zakres: średnica kulki 2,5 mm, 5 mm
Metoda Brinella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12
Twardość HRB, HRC
Zakres: skala B, C
Metoda Rockwella
PN-EN ISO 6508-1:2016-10
Twardość HV
Zakres: HV 5, HV 10, HV 30
Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2007
Praca łamania
Zakres: KV2, KU2
Początkowa energia młota: 300 J
Temperatura badania:
- 23±5°C,
- temperatura obniżona do -40°C.
Próba udarności sposobem Charpy'ego
PN-EN ISO 148-1:2017-02
Własności mechaniczne:
- umowna granica plastyczności Rp,
- wyraźna granica plastyczności Re,
- wytrzymałość na rozciąganie Rm,
- wydłużenie A,
- przewężenie Z
Zakres: siła F do 250kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892:2016-09 z wyłączeniem pkt. 10.3.2
Mikrostruktura
Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury
Metoda mikroskopii optycznej
PN-H-04504:1963
PN-H-04505:1966
PN-H-04507/01:1984
PN-H-04510:1964
PN-EN ISO 945-1:2009
PN-H-04661:1975
PB 04/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Zawartość pierwiastków w stopach żelaza: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al, W, Ti, Mg
Zakres:
C: 0,01 ÷ 1,5 %
Mn: 0,01 ÷ 1,7 %
Si: 0,01 ÷ 2,5 %
P: 0,005 ÷ 0,1 %
S: 0,005 ÷ 0,1 %
Cr: 0,01 ÷ 20,0 %
Ni: 0,02 ÷ 12,0 %
Cu: 0,01 ÷ 0,4 %
Mo: 0,01 ÷ 4,0 %
V: 0,01 ÷ 0,6 %
Al: 0,005 ÷ 0,2 %
W: 0,01 ÷ 2,0 %
Ti: 0,01 ÷ 0,3 %
Mg: 0,01 ÷ 0,1 %
Metoda: Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem iskrowym
Własności mechaniczne:
- wytrzymałość na rozciąganie Rm
- wydłużenie A.
Zakres: siła F do 250 kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892:2016-09
z wyłączeniem pkt. 10.3.2
PB 14/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Wytrzymałość w warunkach obciążeń dynamicznych
Zakres:
- siła do ±125 kN,
- przemieszczenie do ±50 mm
Próba dynamiczna przy obciążeniu osiowym
PN-H-04327:1974
PB 15/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Mikrostruktura
Cechy przełomu
Skład chemiczny: analiza jakościowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
PB 30/LIM, wyd. 3 z dn. 20.08.2014 r.
Odporność na warunki klimatyczne
Zakres:
- temperatura -40 ÷ 100 °C,
- wilgotność względna do 98 %
PB 41/LIM, wyd. 3 z dn. 20.08.2010 r.
Skuteczność antykorozyjna środków i materiałów antykorozyjnych PN-EN ISO 11844-1:2010 pkt 7.2.3, tablica 2
PN-EN ISO 11844-2:2010 pkt 4, zał. A ppkt A2, A3, A5
PN-EN ISO 11844-3:2010 pkt 5
PN-EN ISO 9226:2012 pkt 4
PB 43/LIM, wyd. 1 z dn. 15.01.2016 r.
Odporność na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) PN-EN ISO 9227:2012 pkt 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.2.1, 6, 7, 8, 9
NO-06-A107:2005 pkt 4.13
Rezystancja izolacji. NO-06-A104:2005 pkt 2.10
NO-06-A108:2005 pkt 3.2
NO-61-A208:2013 pkt 3.4
PB 36/LIM, wyd. 1 z dn. 03.04.2015 r.
Wytrzymałość elektryczna izolacji. NO-06-A104:2005 pkt 2.10
NO-06-A108:2005 pkt 3.3
NO-61-A208:2013 pkt 3.5
PB 37/LIM, wyd. 1 z dn. 03.04.2015 r.
Ochrona przed porażeniem elektrycznym w instalacjach niskiego napięcia PN-HD 60364-4-41:2009
PB 38/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Napięcie AC, DC do 1kV
Częstotliwość napięcia do 500 kHz
Pojemność elektryczna do 100 mF
Natężenie prądu AC do 5000 A
Natężenie prądu DC do 500 A
Rezystancja (0,1 mΩ - 600 MΩ)
Moc do 6 MW
Współczynnik mocy (-1 - 1)
Całkowite odkształcenia harmoniczne napięcia do 50 harmonicznej
Współczynnik asymetrii napięcia (0 - 100)
NO-61-A204:2000 pkt 2.1, 2.2, 2.3
PN-EN 61000-4-30:2015-05
PB 39/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Wymagania konstrukcyjne
Uziemienie
Organy sterowania i strojenia
Wyposażenie metrologiczne
Montaż elektryczny
Jakość energii elektrycznej
Cechowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi
NO-61-A104:2005 pkt 2.2.1.5, 2.2.1.22, 2.2.2, 2.2.3, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5, 2.15.6, 2.15.13
NO-61-A108:2005
Załącznik B
PB 44/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Uziomy urządzeń mobilnych NO-61-A209:2014
PB 45/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy PN-EN 60529:2003
AEPP-3 NATO ver. 1,
I-2015
PB 47/LIM, wyd. 1z dn. 15.02.2017 r.
Funkcjonalność plandek / pokrowców zastosowanych na sprzęt techniczny PB 48/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Kompletacja wyrobów PB 49/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Grupa 12 Osłony ochronne przeciwwybuchowe kulo- i odłamkoodporne
Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, inne)
Polowe konstrukcje fortyfikacyjne
Tarcze ochronne przeciwwybuchowe
Pojemniki przeciwodłamkowe i przeciwwybuchowe
Kuloodporność
Zakres: kaliber pocisku do 30 mm
Metoda badania odporności na przebicie pociskami
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1063:2002
STANAG 4569, edycja 3
PB 11/LIM, wyd. 4 z dn. 01.09.2011 r.
Granica ochrony balistycznej V50
Zakres: pociski i odłamki standardowe
Metoda badania odporności na przebicie
MIL-DTL-46100E (MR)-11.02.2009
MIL-DTL-12560K (MR)- 07.12.2013
MIL-DTL-32332 (MR)- 24.07.2009
PB 46/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Odłamkoodporność STANAG 4569, edycja 3
PB 33/LIM, wyd. 2 z dn. 01.09.2011 r.
Odporność na wybuchy min i ładunków wybuchowych STANAG 4569, edycja 3
PB 34/LIM, wyd. 4 z dn. 12.10.2015 r.
Twardość HBW
Zakres: średnica kulki 2,5 mm, 5 mm
Metoda Brinella
PN-EN ISO 6506-1:2014-12
Twardość HRB, HRC
Zakres: skala B, C
Metoda Rockwella
PN-EN ISO 6508-1:2016-10
Twardość HV
Zakres: HV 5, HV 10, HV 30
Metoda Vickersa
PN-EN ISO 6507-1:2007
Praca łamania
Zakres: KV2, KU2
Początkowa energia młota: 300 J
Temperatura badania:
- 23±5°C,
- temperatura obniżona do -40°C.
Próba udarności sposobem Charpy'ego
PN-EN ISO 148-1:2017-02
Własności mechaniczne:
- umowna granica plastyczności Rp,
- wyraźna granica plastyczności Re,
- wytrzymałość na rozciąganie Rm,
- wydłużenie A,
- przewężenie Z
Zakres: siła F do 250kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892:2016-09 z wyłączeniem pkt. 10.3.2
Mikrostruktura
Jakościowa i ilościowa analiza składników struktury
Metoda mikroskopii optycznej
PN-H-04504:1963
PN-H-04505:1966
PN-H-04507/01:1984
PN-H-04510:1964
PN-EN ISO 945-1:2009
PN-H-04661:1975
PB 04/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Zawartość pierwiastków w stopach żelaza: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al, W, Ti, Mg
Zakres:
C: 0,01 ÷ 1,5 %
Mn: 0,01 ÷ 1,7 %
Si: 0,01 ÷ 2,5 %
P: 0,005 ÷ 0,1 %
S: 0,005 ÷ 0,1 %
Cr: 0,01 ÷ 20,0 %
Ni: 0,02 ÷ 12,0 %
Cu: 0,01 ÷ 0,4 %
Mo: 0,01 ÷ 4,0 %
V: 0,01 ÷ 0,6 %
Al: 0,005 ÷ 0,2 %
W: 0,01 ÷ 2,0 %
Ti: 0,01 ÷ 0,3 %
Mg: 0,01 ÷ 0,1 %
Metoda: Emisyjna spektrometria atomowa ze wzbudzeniem iskrowym
Własności mechaniczne:
- wytrzymałość na rozciąganie Rm
- wydłużenie A.
Zakres: siła F do 250 kN
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej
PN-EN ISO 6892:2016-09
z wyłączeniem pkt. 10.3.2
PB 14/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Wytrzymałość w warunkach obciążeń dynamicznych
Zakres:
- siła do ±125 kN,
- przemieszczenie do ±50 mm
Próba dynamiczna przy obciążeniu osiowym
PN-H-04327:1974
PB 15/LIM, wyd. 3 z dn. 04.09.2006 r.
Mikrostruktura
Cechy przełomu
Skład chemiczny: analiza jakościowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
PB 30/LIM, wyd. 3 z dn. 20.08.2014 r.
Odporność na warunki klimatyczne
Zakres:
- temperatura -40 ÷ 100 °C,
- wilgotność względna do 98 %
PB 41/LIM, wyd. 3 z dn. 20.08.2010 r.
Skuteczność antykorozyjna środków i materiałów antykorozyjnych PN-EN ISO 11844-1:2010 pkt 7.2.3, tablica 2
PN-EN ISO 11844-2:2010 pkt 4, zał. A ppkt A2, A3, A5
PN-EN ISO 11844-3:2010 pkt 5
PN-EN ISO 9226:2012 pkt 4
PB 43/LIM, wyd. 1 z dn. 15.01.2016 r.
Odporność na działanie obojętnej mgły solnej (NSS) PN-EN ISO 9227:2012 pkt 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 5.2.1, 6, 7, 8, 9
NO-06-A107:2005 pkt 4.13
Rezystancja izolacji. NO-06-A104:2005 pkt 2.10
NO-06-A108:2005 pkt 3.2
NO-61-A208:2013 pkt 3.4
PB 36/LIM, wyd. 1 z dn. 03.04.2015 r.
Wytrzymałość elektryczna izolacji. NO-06-A104:2005 pkt 2.10
NO-06-A108:2005 pkt 3.3
NO-61-A208:2013 pkt 3.5
PB 37/LIM, wyd. 1 z dn. 03.04.2015 r.
Ochrona przed porażeniem elektrycznym w instalacjach niskiego napięcia PN-HD 60364-4-41:2009
PB 38/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Napięcie AC, DC do 1kV
Częstotliwość napięcia do 500 kHz
Pojemność elektryczna do 100 mF
Natężenie prądu AC do 5000 A
Natężenie prądu DC do 500 A
Rezystancja (0,1 mΩ - 600 MΩ)
Moc do 6 MW
Współczynnik mocy (-1 - 1)
Całkowite odkształcenia harmoniczne napięcia do 50 harmonicznej
Współczynnik asymetrii napięcia (0 - 100)
NO-61-A204:2000 pkt 2.1, 2.2, 2.3
PN-EN 61000-4-30:2015-05
PB 39/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Wymagania konstrukcyjne
Uziemienie
Organy sterowania i strojenia
Wyposażenie metrologiczne
Montaż elektryczny
Jakość energii elektrycznej
Cechowanie
Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi
NO-61-A104:2005 pkt 2.2.1.5, 2.2.1.22, 2.2.2, 2.2.3, 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.15.3, 2.15.4, 2.15.5, 2.15.6, 2.15.13
NO-61-A108:2005
Załącznik B
PB 44/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Uziomy urządzeń mobilnych NO-61-A209:2014
PB 45/LIM, wyd. 1 z dn. 15.02.2017 r.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy PN-EN 60529:2003
AEPP-3 NATO ver. 1,
I-2015
PB 47/LIM, wyd. 1z dn. 15.02.2017 r.
Funkcjonalność plandek / pokrowców zastosowanych na sprzęt techniczny PB 48/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Kompletacja wyrobów PB 49/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Szyby ochronne Kuloodporność
Zakres: kaliber pocisku do 30 mm
Metoda badania odporności na przebicie pociskami
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1063:2002
STANAG 4569, edycja 3
PB 11/LIM, wyd. 4 z dn. 01.09.2011 r.
Granica ochrony balistycznej V50
Zakres: pociski i odłamki standardowe
Metoda badania odporności na przebicie
MIL-DTL-46100E (MR)-11.02.2009
MIL-DTL-12560K (MR)- 07.12.2013
MIL-DTL-32332 (MR)- 24.07.2009
PB 46/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Odłamkoodporność STANAG 4569, edycja 3
PB 33/LIM, wyd. 2 z dn. 01.09.2011 r.
Odporność na wybuchy min i ładunków wybuchowych STANAG 4569, edycja 3
PB 34/LIM, wyd. 4 z dn. 12.10.2015 r.
Grupa 17 Zespoły prądotwórcze Przygotowanie do badań
Jakość połączeń metalicznych
Próba uruchomienia
Kolejność faz
Próba pracy
Dokładność regulacji napięcia i częstotliwości w całym zakresie obciążenia
Dokładność regulacji napięcia i częstotliwości przy stałym obciążeniu
Przejściowa odchyłka napięcia i częstotliwości przy nagłym obciążeniu i odciążeniu
Odchyłka napięcia pod wpływem temperatury
Zakres nastaw napięcia
Próba grzania
Próba pracy przy obciążeniu asymetrycznym
Zdolność zespołu do rozruchu silnika asynchronicznego
Próba pracy ciągłej
Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność
Kształt krzywej napięcia
Odporność na opady atmosferyczne (deszcz)
Próba pracy przy przechyłach i pochyleniach
Odporność na obniżoną temperaturę
Odporność na kondensacyjne osady atmosferyczne (szron i rosę)
Wytrzymałość na zmiany temperatury otoczenia
Odporność na podwyższoną temperaturę
Próba pracy przy przeciążeniu
Próba pracy na wysokości 1000 m npm
NO-61-A208:2013
pkt 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.33, 3.34, 3.36, 3.37, 3.38
PB 35/LIM, wyd. 2 z dn. 24.06.2015 r.
Prąd upływu
Wytrzymałość na transport
Zabezpieczenie przed zwarciem
Odporność na strumień powietrza
Odporność na działanie pyłu i piasku
Podatność na przechowywanie
Niezawodność
Próba pracy równoległej
Kompletacja wyrobów PB 49/LIM, wyd. 1 z dn. 01.03.2017 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 43/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-10-31

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 29/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I SKÓRZANYCH WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY MUNDUROWEJ
91-753 Łódź, ul. Źródłowa 52

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 14 Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
- ocieplacze ćwiczebne, ocieplacze pod kombinezony, dzianiny do konfekcjonowania
- kombinezon i kurtka zimowa czołgisty oraz tkaniny do ich konfekcjonowania
- kombinezon pilota, kombinezon pilota tropikalny oraz tkaniny do ich konfekcjonowania
- mundury ćwiczebne, galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, polowe oraz tkaniny do ich konfekcjonowania
- namiot NS i N6 oraz tkaniny namiotowe
- odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych
- płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki i tkaniny do ich konfekcjonowania
- tkaniny koszulowe
- ubranie ochronne, ubranie ochronne Marynarki Wojennej
- swetry
- zasobniki piechoty górskiej
- tkaniny poliestrowe na oporządzenie
Szerokość PN-EN 1773:2000
Liczba nitek osnowy i wątku na jednostkę długości PN-EN 1049-2:2000
Metoda A
Liczba rządków i kolumienek PN-EN 14971:2007
Masa liniowa i powierzchniowa PN-ISO 3801:1993
PN-P-04613:1997
PN-EN ISO 2286-2:2016-11 p. 3
Siła zrywająca i wydłużenie
Zakres: (0-10000) N
PN-EN ISO 13934-1:2013-07
PN-EN ISO 1421:2017-02
Siła zrywająca szew
Zakres: (0-10000) N
PN-EN ISO 13935-1:2014-06
Przesunięcie nitek w szwie / metoda stałego obciążenia PN-EN ISO 13936-2:2005
Wytrzymałość na rozdzieranie - metoda pojedynczego rozdzierania
Zakres: (0-10000) N
PN-EN ISO 13937-3:2002
PN-EN ISO 13937-2:2002
PN-EN ISO 4674-1:2017-02 Metoda B
Zmiana wymiarów po zamoczeniu PN-ISO 7771:1994
Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu PN-EN ISO 5077:2011
Zmiana wymiarów po prasowaniu PN-P-04624:1974
Przepuszczalność powietrza PN-EN ISO 9237:1998
Wodoszczelność
Zakres: (0-2000) hPa
PN-EN 20811:1997
PN-ISO 811:1997
Odporność na deszcz PN-P-04629:1991 wg p. 2.5.1
Wytrzymałość na przebicie kulką (średnica kulki 20 mm)
Zakres: (0-5000) N
Procedura własna
PBW-8, Edycja 1, z dnia 17.02.2010 r.
Odporność na przebicie mechaniczne
Zakres: (0-5000) N
(metoda wypychania kulką)
PN-EN ISO 9073-5:2008
Skłonność powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu /metoda skrzynkowa/ PN-EN ISO 12945-1:2002
Skłonność powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu
Zmodyfikowana metoda Martindale’a
PN-EN ISO 12945-2:2002
Odporność na ścieranie
Metoda Martindale’a
PN-EN ISO 12947-2:2017-02 z wyłączeniem p. 7.5.1
Odprężność po zmięciu metodą walca PN-ISO 9867:1999
Odporność na mięcie /metoda stałego kąta PN-P-04737:1973
Grubość PN-EN ISO 5084:1999
Efekt oleofobowy PN-P-84525:1998 Załącznik A
Oleofobowość - test węglowodorowy PN-EN ISO 14419:2010
Odporność wybarwień na światło
Metoda 2
PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Odporność wybarwień na wodę PN-EN ISO 105-E01:2013-06
Odporność wybarwień na wodę morską PN-EN ISO 105-E02:2013-06
Odporność wybarwień na pranie PN-EN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na pot PN-EN ISO 105-E04:2013-06
Odporność wybarwień na prasowanie PN-EN ISO 105-X11:2000
Odporność wybarwień na tarcie PN-EN ISO 105-X12:2016-08 (wg p. 4.1.2)
Odporność wybarwień na rozpuszczalniki (czterochloroetylen) PN-EN ISO 105-X05:1999
Odczyn pH
Zakres 1-12
PN-EN ISO 3071:2007
Wyznaczanie wymiarów wyrobów gotowych PBW-7, Edycja 1, z dnia 28.06.2011 r.
Współrzędne barwy
Zakres: (350-700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J01:2002
Różnica barwy (ΔE)
Zakres: (350-700) nm
Metoda spektrofotometryczna
PN-EN ISO 105-J03:2009
Współczynniki odbicia (reemisji)
Zakres: (320-1200) nm
Metoda spektrofotometryczna
PBW-12, Edycja 4 z dnia 10.04.2018
(podstawa opracowania)
NO-10-A504:2017 p. 2.3.8
- kurtka skórzana pilota i skóra wierzchnia
- skóry na półbuty
- trzewiki letnie i zimowe, skóry do ich produkcji
- trzewiki pilota letnie i zimowe
- skóry i tkaniny do ich produkcji
- trzewiki ćwiczebne tropikalne i trzewiki górskie, skóry do ich produkcji
Siła rozdzierając
Zakres: (0-10000) N
Rozdzieranie dwustronne
PN-EN ISO 3377-2:2016-06
Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu
Zakres: (0-10000) N
PN-EN ISO 3376:2012
Przemakalność w warunkach dynamicznych PBW-1, Edycja 2, z dnia 19.05.2005 r.
Nasiąkliwość metodą wagową PN-P-22141:1984
Odporność wybarwień powłoki kryjącej na tarcie PN-P-22142:1974
wg p. 2.4.1 i 2.4.2
Odporność na zginanie metodą fleksometryczną /badanie na sucho PN-EN ISO 5402-1:2012
Grubość skóry PN-EN ISO 2589:2016-05
Oznaczanie pH
Zakres 1-12
PN-EN ISO 4045:2009
Adhezja wykończenia
Zakres: (0-10000) N
PN-EN ISO 11644:2010
Wyznaczanie wymiarów wyrobów gotowych PBW-7, Edycja 1, z dnia 28.06.2011 r.
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114)

Na podstawie: Załącznik do Decyzji Nr 31/WCNJiK Ministra Obrony Narodowej z dnia 2018-07-10

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 13/MON/2017

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI WOJSKOWEGO OŚRODKA BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa

Numer grupy wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 15 Konserwy mięsne Ocena organoleptyczna opakowań.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 3000) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Zawartość części stałych, płynnych
i wytopionego tłuszczu.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 2000) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.7
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 500) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.8
Szczelność konserw w opakowaniach metalowych.
Metoda próżniowa.
PN-A-82055-4:1997
PN-A-82055-4:1997/Az1:2002
Zawartość tłuszczu wolnego.
Metoda ekstrakcyjno-wagowa.
Zakres: (2 - 50) %
PN-ISO 1444:2000
Zawartość wody.
Metoda wagowa.
Zakres: (30 - 80) %
PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu.
Metoda miareczkowa (Kjeldahla)
Zakres: (1 - 3) %
Zawartość białka z obliczeń.
PN-A-04018:1975
PN-A-04018:1975/AZ3:2002
Zawartość soli (NaCl).
Metoda miareczkowania potencjometrycznego.
Zakres: (1 - 3) %
PN-ISO 1841-2:2002
Konserwy warzywno-mięsne Ocena organoleptyczna opakowań.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 3000) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Zawartość części stałych, płynnych i wytopionego tłuszczu.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 2000) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.7
Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A202:2015 p.4.7
Szczelność konserw w opakowaniach metalowych.
Metoda próżniowa.
PN-A-75052-02:1990
Zawartość tłuszczu wolnego.
Metoda ekstrakcyjno-wagowa.
Zakres: (2 - 50) %
PN-ISO 1444:2000
Zawartość soli (NaCl).
Metoda miareczkowania potencjometrycznego.
Zakres: (1 - 3) %
PN-ISO 1841-2:2002
Konserwy drobiowe Ocena organoleptyczna opakowań.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.1
Ocena organoleptyczna zawartości konserwy.
Metoda opisowa.
PN-A-82056:1985 p. 2.2
Masa netto.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 3000) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.5
Zawartość części stałych, płynnych i wytopionego tłuszczu.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 2000 ) g
PN-A-82056:1985 p. 2.3.7
Zawartość galarety i wytopionego tłuszczu.
Metoda wagowa.
Zakres: (10 - 500) g
PN-A-82056:1985 p.2.3.8
Szczelność konserw w opakowaniach metalowych.
Metoda próżniowa.
PN-A-82055-4:1997
PN-A-82055-4:1997/Az1:2002
Zawartość tłuszczu wolnego.
Metoda ekstrakcyjno-wagowa.
Zakres: (2 - 50) %
PN-ISO 1444:2000
Zawartość wody.
Metoda wagowa.
Zakres: (30 - 80) %
PN-ISO 1442:2000
Zawartość azotu.
Metoda miareczkowa (Kjeldahla).
Zakres: (1 - 3) %
Zawartość białka z obliczeń.
PN-A-04018:1975
PN-A-04018:1975/AZ3:2002
Zawartość soli (NaCl).
Metoda miareczkowania potencjometrycznego.
Zakres: (1 - 3) %
PN-ISO 1841-2:2002
Zupy zagęszczone Szczelność.
Metoda próżniowa.
NO-89-A208:2015 p.4.7
Indywidualne i grupowe racje żywnościowe Ocena organoleptyczna racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racji.
Metoda opisowa.
Procedura Badawcza PB-01, wersja 10, wyd. z dn. 15.02.2018
Produkty wchodzące w skład indywidualnych i grupowych racji żywnościowych
Uwaga:
* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2018 r., poz.114)

© Tomasz FUS | WCNJiK - Wydział Wsparcia Teleinformatycznego | 2016-2018